Tiimiakatemia® Tiimimestari

3280,00 8900,00 

Tiimiakatemia® Tiimimestari on laaja-alainen tiimivalmennusosaamista kehittävä ohjelma. Se antaa tiedot ja taidot ammattimaisen tiimivalmentamisen toteuttamiselle sekä Tiimiakatemia® menetelmän käytölle.

Poista

tuotetunnus (SKU) Ei saatavilla/-tietoa (Tuote)Osastot: , ,

Ilmoittautuminen valmennuksiin tapahtuu verkkokaupan kautta. Voit valita kassasivulla maksutavaksi verkkomaksun, laskun tai oppisopimuksen.

Lue toimitusehdot ennen tilausta.

 

Treenaa itsesi tiimivalmentamisen ammattilaiseksi

Oppiminen ja kehittyminen ovat oleellinen osa toimintaa kaikissa ympäristöissä – kouluissa, organisaatioissa ja yrityksissä. Tiimioppiminen moninkertaistaa oppimisen tulokset ja kehittää koko yhteisöä. Tiimioppiminen edellyttää hyvin toimivia tiimejä.

Huipputiimit ovat paljon enemmän kuin työryhmiä. Niissä luodaan uutta, tehdään kokeiluja, jaetaan kokemuksia ja ennen kaikkea opitaan toinen toiselta.

Toimiva tiimi ja tiimioppiminen edellyttävät tiimivalmentamista. Tiimivalmentajat ovat ammattilaisia, jotka mahdollistavat tiimin koko potentiaalin hyödyntämisen ja luovat puitteet entistä paremmille tuloksille.

 

Tiimiakatemia® Menetelmällä on valmennettu tiimejä jo 25 vuoden ajan. Tiimiakatemia® Tiimimestari -valmennusohjelma antaa perustiedot ja taidot sen käyttämisestä.

 

Kenelle Tiimimestari sopii?

Tiimimestari sopii opetusalan ja liike-elämän ammattilaisille, kuten:

 • Opettajille jotka haluavat muuttaa opetustyylinsä yksisuuntaisesta opetuksesta dialogiin ja opiskelijakeskeiseen osallistamiseen.
 • Tulisieluisille muutosjohtajille jotka haluavat rakentaa tiimiorganisaatioita ja luoda yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria.
 • Liike-elämän esimiehille ja tiimiliidereille jotka haluavat kehittää valmentavan johtamisen taitojaan.
 • Freelance -kouluttajille, fasilitaattoreille ja konsulteille jotka haluavat käyttää tiimioppimista asiakaskohtaamisissaan, ohjelmissaan ja projekteissaan.
 • Oppivien yhteisöjen kehittäjille

 

Mitä Tiimimestari antaa?

Ohjelma antaa tiedot ja taidot ammattimaisen tiimivalmentamisen toteuttamiselle sekä Tiimiakatemia® menetelmän käytölle. Niiden avulla voit työskennellä ammattimaisena tiimivalmentajana ja käyttää taitojasi oman työyhteisösi tai asiakaskuntasi kehittämiseen.

 • Opit Tiimiakatemia® menetelmän ihmiskeskeisen filosofian joka asettaa valmennettavan keskelle.
 • Saat käyttöösi menetelmätyökaluja, joita voit soveltaa erityyppisissä tilanteissa ja ympäristöissä.
 • Saat tilaisuuden kehittää omia oppimistaitojasi ja ajatteluasi yhdessä muiden kanssa.
 • Kehität valmiuksiasi viedä eteenpäin muutosprosesseja, pienessä ja isossa mittakaavassa.
 • Opit luomaan osallistavaa ja yhdessä ajattelevaa toimintakulttuuria.

 

Asiakaskokemuksia Tiimimestarista

Henkilökohtaisella tasolla suurin muutos on oman ajattelun kehittyminen. Ajattelun laatu paranee, kun sille annetaan aikaa.

– Johanna Levola-Lyytinen, Lukion rehtori, Luostarinvuoren ja Turun Lyseon lukiot

 

Uskon, että yritystämme ei olisi olemassa ilman näitä valmennuksia ja muutettuja toimintatapoja. Yrityskulttuurimme on muuttunut täysin autoritäärisestä johtamisesta valmentavaan johtajuuteen.

– Jonne Tynkkynen, Toimitusjohtaja, Esmarin Oy

 

Nykyään käytämme valmennuksissamme Tiimiakatemia menetelmiä ja niiden ansiosta pystymme käytännössä toteuttamaan tiimioppimisen ideaa. Valmennusten aikana merkittävin muutos tapahtui minussa sillä oma roolini on kehittynyt ja kasvanut opettajasta tiimivalmentajaksi.

– Pertti Pohjola, Tiimivalmentaja, Suomen urheiluopisto Vierumäki

 

Valmennusohjelma oli meille merkittävä juttu, joka näkyy vahvasti strategiassamme. Oppilaiden hyvinvointitulokset ovat parantuneet, opettajat ovat ymmärtäneet henkilökohtaisen kehittymisen merkityksen sekä tekemisen ilo ja innostus ovat lisääntyneet.

– Pertti Parpala, peruskoulun rehtori, Ritaharjun koulu

 

Lue lisää tiimivalmentamisesta ja sen mukanaan tuomista tuloksista asiakkaidemme blogikirjoituksista Tiimiakatemia® Undergroundista.

 

Mitä Tiimimestariin osallistuminen edellyttää?

Tiimimestari edellyttää heittäytymistä ja oppimisen halua. Ohjelma on käytännöllinen ja keskusteleva: on turha siis odottaa luentoja. Keskiössä ovat käytännön tekeminen sekä yhteinen kokemuksien ja tiedon jakaminen muiden osallistujien kanssa. Omaa ajattelua kehitetään keskustelujen lisäksi myös henkilökohtaisella lukuohjelmalla.

Valmennus koostuu kuudesta kolmen päivän moduulista. Niiden välissä viedä oppimaasi käytäntöön työpaikallasi. Tiimivalmentajan osaamisen kehittymisen lisäksi Tiimimestari rohkaisee ja myönteisesti työntää siihen osallistuvat saamaan aikaan pieniä ja isoja muutoksia omassa työssä ja työpaikalla.

Valitse alta sinulle sopiva Tiimimestari -ohjelma ja lähde mukaan!

Löydät lisätietoja Tiimimestarista sivun yläreunan välilehdiltä.

 

Kiinnostuitko? Heräsikö kysymyksiä?

Ota yhteyttä asiakkuusjohtaja Marko Paasoseen,  p. +358 40 352 2074, marko.paasonen@partus.fi

Sisältö

 

Tiimimestari koostuu yhdestä orientaatiopäivästä ja kuudesta kolmen päivän  moduulista.

 

I ORIENTAATIO – 1 pv

 • Ohjelmaan tutustuminen
 • Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ohjelmalle
 • Tiimivalmentamisen ydinideat

 

II OPPIMINEN – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimivalmentamisen perusteet
 • Tiimivalmentajan tehtävät
 • Tiimin oppimista edistävät työkalut
 • Henkilökohtainen kehittyminen tiimivalmentajana

 

III JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimin johtavien ajatusten valmentaminen (tarkoitus, tavoitteet ja arvot)
 • Tiimin johtamisen perusteet
 • Tiimikulttuurin luominen
 • Muutosjohtaminen ja muutosjohtajien valmentaminen

 

IV ASIAKKUUDET – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimi osana toimintaympäristöä: verkostoitumisen sparraaminen
 • Tiimin asiakkuushankinnan valmentaminen

 

V INNOVOINTI  – 3 pv (yön-yli)

 • Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen
 • Innovoinnin työkalut

 

VI BRÄNDI JA TARJOOMA – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimivalmentaja ja brändi

 

VII TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN – 3 pv (yön-yli)

 • Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana
 • Yhteenveto aikaansaaduista tiimivalmennustuloksista
 • Tiimivalmentajan filosofia
 • Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

 

Lisäksi kukin yksittäinen ohjelma sisältää eri tyyppisiä pajapäiviä ja kohtaamisia.

 

Tiimivalmentajat

Ohjelman valmentajina toimii kaksi sertifioitua Tiimiakatemia® tiimivalmentajaa. Kaikilla valmentajillamme on pitkän linjan kokemus valmennustyöstä työpaikoilla ja tiimivalmentajien valmentajana.

 

Koulutuspaikat

Jokainen valmennusmoduuli toteutetaan eri paikassa ja mikäli ohjelma on kansainvälinen, toteutetaan moduulit eri maissa. Yleisin toteutuspaikka on maaseutumatkailutila täyshoidolla.

 

Kieli

Tiimimestari toteutetaan suomen kielellä. Jokainen osallistuja valitsee ohjelman aikana luettavat kirjat Opetusneuvos Johannes Partasen toimittamasta Tiimiyrittäjän ja -valmentajan Parhaat kirjat -valintaoppaasta. Oppaassa on niin suomen- kuin englanninkielistä kirjallisuutta. Näin ollen englannin kielisen kirjallisuuden lukeminen ei ole välttämätöntä.

 

 

Diplomi

 

Diplomi

Tiimimestarin suorittaneelle henkilölle myönnetään Tiimiakatemia® Tiimimestari -suoritusdiplomi.

 

Tiimivalmentajasertifiointi

Tiimimestarin suorittanut voi hakea ohjelman suorittamisen jälkeen Tiimiakatemia® Team Coach sertifikaattia. Hakijan tulee täyttää sertifikaatin edellyttämät kriteerit työkokemuksen ja osaamisen osalta ohjelman suorittamisen lisäksi.

 

Opintopisteet

Tiimiakatemia Global on itsenäinen, riippumaton ja yksityinen koulutusyritys. Tiimimestari on epäviralliseksi oppimiseksi (non-formaali) luokiteltava koulutus.

Tiimimestari vastaa työkuormansa ja vaativuustasonsa osalta 45 opintopistettä. Muut koulutusinstituutiot saattavat antaa niiden määrästä eri lausunnon tai näkemyksen. Opintopisteet luokitellaan kuuluvan non-formaalin koulutuksen piiriin.

Tiimimestarin suorittanut henkilö voi itsenäisesti hakea korvaavuutta ja opintopistesuorituksia formaaleilta koulutusinstituutioilta (esimerkiksi yliopistolta) ohjelman osalta. Jokaisella formaalilla koulutusinstituutiolla on omat käytänteensä ja kriteerinsä näiden suoritusten hyväksymiseksi osaksi formaaleja opintosuorituksia.

Mikäli haet korvaavuutta Tiimimestarista formaalilta koulutusinstituutiolta, voit:

 • Käyttää Internet -sivustoillamme olevaa ohjelmakuvausta suorituksen laadun ja laajuuden kuvaamiseen
 • Esittää hakemuksen vastaanottajalle ohjelmasta saatavan suoritusdiplomin todisteena ohjelman suorittamisesta
 • Esittää hakemuksen vastaanottajalle ohjelman aikana tuottamasi todistusaineiston oman osaamisesi kehittämisestä ja osaamisesi tasosta (suosittelemme yhteenvedon ja sitä tukevan portfolioaineiston käyttöä)

 

Hinta

 

3 280 € + alv. 24 %.

Kansainvälinen Team Mastery -ohjelma 8900 € + alv. 24 %.

Hinta sisältää koulutuksen, sähköisesti toimitettavat koulutusmateriaalit ja ohjelman suoritusdiplomin.

Osallistuja maksaa itse matka- ja majoituskulut. Lähipäivät järjestetään maatilamajoituskohteissa täysihoidolla, hinta kohteesta riippuen 200 – 300 € per kahden yön lähijakso ruokailuineen.

Valmennusohjelman laskutus yhdessä tai kahdessa erässä. Majoituspalveluiden tarjoajat laskuttavat omat palvelunsa erikseen lähipäivien jälkeen.

Oppisopimus

Erityistilanteissa Tiimimestarin voi suorittaa tutkintoon valmistavana koulutuksena, ns. oppisopimuksella. Oppisopimuksesta päättää paikallinen oppisopimustoimisto kriteeriensä mukaisesti. Tiimimestarin tuottaja Tiimiakatemia Global ei tee päätöstä oppisopimuksen myöntämisestä eikä voi hakea sitä asiakkailleen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen valmennuksiin tapahtuu verkkokaupan kautta. Voit valita kassasivulla maksutavaksi laskun tai erityistilanteissa oppisopimuksen.

Mikäli suoritat Tiimimestarin oppisopimuksella, ota ensin yhteys paikalliseen oppisopimustoimistoon. Sovi heidän kanssaan suoritettavasta tutkinnosta ja Tiimimestari -ohjelmasta tutkintoon valmistavana koulutuksena. Mikäli oppisopimustoimisto myöntää sinulle opiskelumahdollisuuden, ilmoittaudu valmennukseemme ja valitse maksutavaksi oppisopimus. Kirjoita Tilauksen kommentit –kenttään oppisopimustoimiston nimi (sekä tutkinto).

Korvaaminen ja peruutukset

Mikäli et pysty osallistumaan yksittäiseen valmennuskertaan (moduuliin), voit korvata sen jossakin toisessa ohjelmassamme.  Mikäli korvaat moduulin jossakin toisessa järjestämässämme Tiimimestari -ohjelmassa, ei korvaamisesta synny sinulle lisälaskua. Varaamme kuitenkin oikeuden olla toimittamatta juuri tarpeeseesi soveltuvaa korvausmoduulia.

Osallistumisen valmennusohjelmaan voi perua kaksi viikkoa ennen valmennuksen alkua. Sen jälkeen perutusta osallistumisesta perimme 10 % valmennuksen kokonaishinnasta.

Lisätietoa

Näytä koko esittely

Team Mastery 95, 2018 – 2019 International Program

 

International Team Mastery program is starting in October. Each Team Mastery module will be done in different countries. Participants will be from all over the world and the language used in coaching sessions is English.

PROGRAM SCHEDULE AND LOCATIONS

I Fundamentals of Team Coaching (5 days)

Date: 1. – 5.10.2018

Locations: Finland, Tampere; TAMK University of Applied Science’s Proakatemia & Finland, Jyväskylä; JAMK University of Applied Science’s Tiimiakatemia Jyväskylä

Topics:

 • Basics of Tiimiakatemia® and its methods
 • Fundamentals of team coaching
 • Learning contract – a tool for guiding learning
 • Defining one’s coaching challenge
 • Benchmarking TAMK University of Applied Science’s Proakatemia
 • Benchmarking JAMK University of Applied Science’s Tiimiakatemia Jyväskylä

Trainers (team coaches):

 • Mr. Jukka Hassinen, Tiimiakatemia Global; program head of Team Mastery 95
 • Mr. Johannes Partanen, Opetusneuvos (Councelor of Education), Founder of Tiimiakatemia Jyväskylä, Tiimiakatemia Global; visiting expert
 • Mr. Heikki Toivanen, PhD, Tiimiakatemia® Senior Team Coach, Tiimiakatemia Global; visiting expert

 

II Advanced Team Coaching (4 days)

Date: 11. – 14.12.2018

Location: Spain, Bilbao; University of Mondragon’s MTA program

Topics:

 • Coaching competencies
 • Integrating projects and customers to learning environment
 • Building learning environments and knowledge forums
 • Coaching individuals
 • Benchmarking University of Mondragon’s MTA program

Trainers (team coaches):

 • Mr. Jukka Hassinen, Tiimiakatemia Global; program head of Team Mastery 95
 • Ms. Kaisu Tuominiemi, Tiimiakatemia® Team Coach, University of Mondragon’s MTA program; team coach

 

III Team Coach as a Developer and Change Maker (4 days)

Date: 7. – 10.5.2019

Location: Czech Republic, Prague; Czech University of Life Sciences Prague’s special program for entrepreneurship

Topics:

 • Coaching and crafting a vision
 • Change management in team coach’s work
 • Coaching creativity and innovative culture
 • Building quality systems for coaching environments
 • Creating a program that deploys team coaching and team learning
 • Benchmarking Czech University of Life Sciences Prague’s special program for entrepreneurship

Trainers (team coaches):

 • Mr. Jukka Hassinen, Tiimiakatemia Global; program head of Team Mastery 95
 • Ms. Hanna Waldén, Tiimiakatemia® Master Team Coach, Tiimiakatemia Global; team coach

 

IV Creating Team Coach’s Character (4 days)

Date: 10. – 13.9.2019

Location: Finland, Jyväskylä; JAMK University of Applied Science’s Tiimiakatemia Jyväskylä

Topics:

 • Defining one’s team coaching philosophy
 • Building team coach’s character
 • Planning the future
 • Benchmarking JAMK University of Applied Science’s Tiimiakatemia Jyväskylä (2nd bechmarking tour)

Trainers (team coaches):

 • Mr. Jukka Hassinen, Tiimiakatemia Global; program head of Team Mastery 95
 • Mr. Heikki Toivanen, PhD, Tiimiakatemia® Senior Team Coach, Tiimiakatemia Global; visiting expert

Each training location acts as a benchmarking target that will be visited by the program participants on each module. The locations are, for example, universities that deploy Tiimiakatemia® Method.

PRICE

8900 € (+ effectual Finnish VAT).

In addition to the program fee, each participant pays his or her travel and accommodation expenses directly to third-party service providers.

 

 

Näytä koko esittely

Tiimimestari 96 Yrittäjille ja esimiehille, Etelä-Pohjanmaa

 

Tiimimestari 96 sopii muutoshaluisille itsensä sekä tiiminsä kehittämisestä kiinnostuneille yrittäjille ja esimiehille, sekä  yrittäjähenkisille tiimin jäsenille.

Valmennus toteutetaan Etelä-Pohjanmaan alueella.

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.11.2018. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aikataulu

Orientaatio 12.12.2018

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 13. – 15.2.2018

Johtaminen ja johtavat ajatukset 10. – 12.4.2019

Asiakkaat ja markkinointi 28. – 30.8.2019

Innovointi ja tiedon johtaminen 6. – 8.11.2019

Brändi ja tarjooma 12.-14.2. 2020

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 22.-24.4.2020

Valmentajat

Heikki Toivanen, toimitusjohtaja Tiimiakatemia Global, Tkt, Tiimiakatemia® Senior Team Coach,  p. 040 521 1067

Anu Kuivaniemi, yrittäjä Yli-Lauroselan talomuseo ja Pakopeli FindOut,
tiimivalmentaja, Tiimiakatemia® Junior Team Coach, p. 045 137 4745

”Olemme Heikin kanssa tutustuneet alunperin 2012, kun aloitin opinnot Tiimiakatemialla Jyväskylässä jossa Heikki toimi valmentajana. Monet vinkit, kontaktit, sparraukset ja tsempit olen Heikiltä saanut opiskeluaikana. Sittemmin olemme valmentaneet yhdessä ja yhteistyömme on saumatonta.

Heikki tuo pöytään vankan ja laaja-alaisen kokemuksen niin liike-elämästä kuin
tiimivalmentamisesta. Siihen on nyt yhdistetty energinen innostaja, luova ideoija ja
tiimikulttuuria työssään toteuttava sarjayrittäjä Etelä-Pohjanmaalta.

Olemme erittäin innoissamme tulevasta valmennusryhmästä. Tässä on poikkeuksellinen mahdollisuus eteläpohjalaisilla yrittäjillä ja tiimien jäsenillä olla osana vaikuttavaa verkostoa, josta saada tukea, näkemystä ja osaamista omaan toimintaan. Yhdessä tehden ja oppien voimme päästä mielettömiin tuloksiin tällä porukalla!

Innokkain terveisin valmennnustiimin puolesta
Anu Kuivaniemi

Näytä koko esittely

Tiimimestari 97 Itäisen Suomen alue

 

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.9.2018. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aikataulu

Orientaatio 19.9.2018

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 11. – 13.10.2018

Johtaminen ja johtavat ajatukset 8. – 10.11.2018

Asiakkaat ja markkinointi 31.1. – 2.2.2019

Innovointi ja tiedon johtaminen 16. – 18.5.2019

Brändi ja tarjooma 19. – 21.9.2019

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 21. – 23.11.2019

Valmentajat

Johannes Partanen, Tiimiakatemia® Master Team Coach, opetusneuvos

Heli Petsalo, Tiimiakatemia® Senior Team Coach

Näytä koko esittely

Tiimimestari 98 Keskisen Suomen alue

 

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.10.2018. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ryhmän numero 98 esitteen voit ladata tästä: Tiimimestari 98 7.11.18

Aikataulu

Orientaatio 7.11.2018

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 29.11. – 1.12.2018

Johtaminen ja johtavat ajatukset 24. – 26.1.2019

Asiakkaat ja markkinointi 4. – 6.4.2019

Innovointi ja tiedon johtaminen 22. – 24.8.2019

Brändi ja tarjooma 10. – 12.10.2019

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 30.1. – 1.2.2020

Valmentajat

Heikki Toivanen, toimitusjohtaja Tiimiakatemia Global, Tkt, Tiimiakatemia® Senior Team Coach,  p. 040 521 1067

Tiina Kiviranta, Tiimiakatemia® Senior Team Coach, p. 040 513 3083