Tiimiakatemia® Tiimimestari

3280,00 8900,00 

Tiimiakatemia® Tiimimestari on laaja-alainen tiimivalmennusosaamista kehittävä ohjelma. Se antaa tiedot ja taidot ammattimaisen tiimivalmentamisen toteuttamiselle sekä Tiimiakatemia® menetelmän käytölle.

Poista

tuotetunnus (SKU) Ei saatavilla/-tietoa (Tuote)Osastot: , ,

Ilmoittautuminen valmennuksiin tapahtuu verkkokaupan kautta. Voit valita kassasivulla maksutavaksi laskun tai oppisopimuksen.

 

Treenaa itsesi tiimivalmentamisen ammattilaiseksi

Oppiminen ja kehittyminen ovat oleellinen osa toimintaa kaikissa ympäristöissä – kouluissa, organisaatioissa ja yrityksissä. Paras keino oppia on oppia muiden kanssa. Siksi uuden oppiminen edellyttää hyvin toimivia tiimejä.

Tiimit ovat paljon enemmän kuin työryhmiä. Niissä tehdään töitä, keksitään uutta, jaetaan kokemuksia ja opitaan toinen toiselta.

Tiimitoiminta ja yhdessä oppiminen edellyttää tiimivalmentamista. Tiimivalmentajat ovat ammattilaisia, jotka luovat tiimeihin puitteet toimia ja luotsaavat tiimejä kohti tavoitteita.

 

Tiimiakatemia® Menetelmällä on valmennettu tiimejä jo 25 vuoden ajan. Tiimiakatemia® Tiimimestari -valmennusohjelma antaa perustiedot ja taidot sen käyttämisestä.

 

Kenelle Tiimimestari sopii?

Tiimimestari sopii opetusalan ja liike-elämän ammattilaisille, kuten:

 • Opettajille jotka haluavat muuttaa opetustyylinsä yksisuuntaisesta opetuksesta dialogiin ja opiskelijakeskeiseen osallistamiseen.
 • Tulisieluisille muutosjohtajille jotka haluavat rakentaa rakentaa tiimiorganisaatioita ja luoda yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria.
 • Liike-elämän esimiehille ja tiimiliidereille jotka haluavat kehittää valmentavan johtamisen taitojaan.
 • Freelance -kouluttajille, fasilitaattoreille ja konsulteille jotka haluavat käyttää tiimioppimista asiakaskohtaamisissaan, ohjelmissaan ja projekteissaan.

 

Mitä Tiimimestari antaa?

Ohjelma antaa tiedot ja taidot ammattimaisen tiimivalmentamisen toteuttamiselle sekä Tiimiakatemia® menetelmän käytölle. Niiden avulla voit työskennellä ammattimaisena tiimivalmentajana ja käyttää taitojasi oman työyhteisösi tai asiakaskuntasi kehittämiseen.

 • Opit Tiimiakatemia® menetelmän ihmiskeskeisen filosofian joka asettaa valmennettavan keskelle.
 • Saat käyttöösi menetelmätyökaluja, joita voit soveltaa erityyppisissä tilanteissa ja ympäristöissä.
 • Saat tilaisuuden kehittää omia oppimistaitojasi ja ajatteluasi yhdessä muiden kanssa.
 • Saat valmiuksia viedä eteenpäin muutosprosesseja, pienessä ja isossa mittakaavassa.
 • Opit luomaan osallistavaa ja yhdessä ajattelevaa toimintakulttuuria.

 

Asiakaskokemuksia Tiimimestarista

Henkilökohtaisella tasolla suurin muutos on oman ajattelun kehittyminen. Ajattelun laatu paranee, kun sille annetaan aikaa.

– Johanna Levola-Lyytinen, Lukion rehtori, Luostarinvuoren ja Turun Lyseon lukiot

 

Uskon, että yritystämme ei olisi olemassa ilman näitä valmennuksia ja muutettuja toimintatapoja. Yrityskulttuurimme on muuttunut täysin autoritäärisestä johtamisesta valmentavaan johtajuuteen.

– Jonne Tynkkynen, Toimitusjohtaja, Esmarin Oy

 

Nykyään käytämme valmennuksissamme Tiimiakatemia menetelmiä ja niiden ansiosta pystymme käytännössä toteuttamaan tiimioppimisen ideaa. Valmennusten aikana merkittävin muutos tapahtui minussa sillä oma roolini on kehittynyt ja kasvanut opettajasta tiimivalmentajaksi.

– Pertti Pohjola, Tiimivalmentaja, Suomen urheiluopisto Vierumäki

 

Valmennusohjelma oli meille merkittävä juttu, joka näkyy vahvasti strategiassamme. Oppilaiden hyvinvointitulokset ovat parantuneet, opettajat ovat ymmärtäneet henkilökohtaisen kehittymisen merkityksen sekä tekemisen ilo ja innostus ovat lisääntyneet.

– Pertti Parpala, peruskoulun rehtori, Ritaharjun koulu

 

Lue lisää tiimivalmentamisesta ja sen mukanaan tuomista tuloksista asiakkaidemme blogikirjoituksista Tiimiakatemia® Undergroundista.

 

Mitä Tiimimestariin osallistuminen edellyttää?

Tiimimestari edellyttää heittäytymistä ja oppimisen halua. Ohjelma on käytännöllinen ja keskusteleva: on turha siis odottaa luentoja. Keskiössä ovat käytännön tekeminen sekä yhteinen kokemuksien ja tiedon jakaminen muiden osallistujien kanssa. Omaa ajattelua kehitetään keskustelujen lisäksi myös henkilökohtaisella lukuohjelmalla.

Valmennus koostuu viidestä kolmen päivän moduulista. Niiden välissä viedä oppimaasi käytäntöön työpaikallasi. Tiimivalmentajan osaamisen kehittymisen lisäksi Tiimimestari rohkaisee ja myönteisesti työntää siihen osallistuvat saamaan aikaan pieniä ja isoja muutoksia omassa työssä ja työpaikalla.

Valitse alta sinulle sopiva Tiimimestari -ohjelma ja lähde mukaan!

Löydät lisätietoja Tiimimestarista sivun yläreunan välilehdistä.

 

Kiinnostuitko? Heräsikö kysymyksiä?

Ota yhteyttä asiakkuusjohtaja Marko Paasoseen,  p. +358 40 352 2074, marko.paasonen@partus.fi

Sisältö

 

Tiimimestari koostuu yhdestä orientaatiopäivästä ja viidestä kolmen päivän (5 x 3 pv) moduulista:

 

I ORIENTAATIO – 1 pv

 • Ohjelmaan tutustuminen
 • Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ohjelmalle
 • Tiimivalmentamisen ydinideat

 

II OPPIMINEN – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimivalmentamisen perusteet
 • Tiimivalmentajan tehtävät
 • Tiimin oppimista edistävät työkalut
 • Henkilökohtainen kehittyminen tiimivalmentajana

 

III JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimin johtavien ajatusten valmentaminen (tarkoitus, tavoitteet ja arvot)
 • Tiimin johtamisen perusteet
 • Tiimikulttuurin luominen
 • Muutosjohtaminen ja muutosjohtajien valmentaminen

 

IV ASIAKKUUDET – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimi osana toimintaympäristöä: verkostoitumisen sparraaminen
 • Tiimin asiakkuushankinnan valmentaminen

 

V INNOVOINTI JA BRÄNDI – 3 pv (yön-yli)

 • Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen
 • Tiimivalmentaja ja brändit

 

VI TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN – 3 pv (yön-yli)

 • Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana
 • Yhteenveto aikaansaaduista tiimivalmennustuloksista
 • Tiimivalmentajan filosofia
 • Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

 

Lisäksi kukin yksittäinen ohjelma sisältää eri tyyppisiä pajapäiviä ja kohtaamisia.

 

Tiimivalmentajat

Ohjelman valmentajina toimii kaksi sertifioitua Tiimiakatemia® tiimivalmentajaa. Kaikilla valmentajillamme on pitkän linjan kokemus valmennustyöstä työpaikoilla ja tiimivalmentajien valmentajana.

 

Koulutuspaikat

Jokainen valmennusmoduuli toteutetaan eri paikassa ja mikäli ohjelma on kansainvälinen, toteutetaan moduulit eri maissa. Yleisin toteutuspaikka on maaseutumatkailutila täyshoidolla.

 

Kieli

Tiimimestari toteutetaan suomen kielellä. Jokainen osallistuja valitsee ohjelman aikana luettavat kirjat Opetusneuvos Johannes Partasen toimittamasta Tiimiyrittäjän ja -valmentajan Parhaat kirjat -valintaoppaasta. Oppaassa on niin suomen- kuin englanninkielistä kirjallisuutta. Näin ollen englannin kielisen kirjallisuuden lukeminen ei ole välttämätöntä.

 

 

Diplomi

 

Diplomi

Tiimimestarin suorittaneelle henkilölle myönnetään Tiimiakatemia® Tiimimestari -suoritusdiplomi.

 

Tiimivalmentajasertifiointi

Tiimimestarin suorittanut voi hakea ohjelman suorittamisen jälkeen Tiimiakatemia® Team Coach sertifikaattia. Hakijan tulee täyttää sertifikaatin edellyttämät kriteerit työkokemuksen ja osaamisen osalta ohjelman suorittamisen lisäksi.

 

Opintopisteet

Tiimiakatemia Global on itsenäinen, riippumaton ja yksityinen koulutusyritys. Tiimimestari on epäviralliseksi oppimiseksi (non-formaali) luokiteltava koulutus.

Tiimimestari vastaa työkuormansa ja vaativuustasonsa osalta 45 opintopistettä. Muut koulutusinstituutiot saattavat antaa niiden määrästä eri lausunnon tai näkemyksen. Opintopisteet luokitellaan kuuluvan non-formaalin koulutuksen piiriin.

Tiimimestarin suorittanut henkilö voi itsenäisesti hakea korvaavuutta ja opintopistesuorituksia formaaleilta koulutusinstituutioilta (esimerkiksi yliopistolta) ohjelman osalta. Jokaisella formaalilla koulutusinstituutiolla on omat käytänteensä ja kriteerinsä näiden suoritusten hyväksymiseksi osaksi formaaleja opintosuorituksia.

Mikäli haet korvaavuutta Tiimimestarista formaalilta koulutusinstituutiolta, voit:

 • Käyttää Internet -sivustoillamme olevaa ohjelmakuvausta suorituksen laadun ja laajuuden kuvaamiseen
 • Esittää hakemuksen vastaanottajalle ohjelmasta saatavan suoritusdiplomin todisteena ohjelman suorittamisesta
 • Esittää hakemuksen vastaanottajalle ohjelman aikana tuottamasi todistusaineiston oman osaamisesi kehittämisestä ja osaamisesi tasosta (suosittelemme yhteenvedon ja sitä tukevan portfolioaineiston käyttöä)

 

Hinta

 

3 280 € + alv. 24 %.

Kansainvälinen Team Mastery -ohjelma 8900 € + alv. 24 %.

Hinta sisältää koulutuksen, sähköisesti toimitettavat koulutusmateriaalit ja ohjelman suoritusdiplomin.

Osallistuja maksaa itse matka- ja majoituskulut.

Laskutus tapahtuu viidessä (5) erässä.

Oppisopimus

Erityistilanteissa Tiimimestarin voi suorittaa tutkintoon valmistavana koulutuksena, ns. oppisopimuksella. Oppisopimuksesta päättää paikallinen oppisopimustoimisto kriteeriensä mukaisesti. Tiimimestarin tuottaja Tiimiakatemia Global ei tee päätöstä oppisopimuksen myöntämisestä eikä voi hakea sitä asiakkailleen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen valmennuksiin tapahtuu verkkokaupan kautta. Voit valita kassasivulla maksutavaksi laskun tai erityistilanteissa oppisopimuksen.

Mikäli suoritat Tiimimestarin oppisopimuksella, ota ensin yhteys paikalliseen oppisopimustoimistoon. Sovi heidän kanssaan suoritettavasta tutkinnosta ja Tiimimestari -ohjelmasta tutkintoon valmistavana koulutuksena. Mikäli oppisopimustoimisto myöntää sinulle opiskelumahdollisuuden, ilmoittaudu valmennukseemme ja valitse maksutavaksi oppisopimus.

Korvaaminen ja peruutukset

Mikäli et pysty osallistumaan yksittäiseen valmennuskertaan (moduuliin), voit korvata sen jossakin toisessa ohjelmassamme.  Mikäli korvaat moduulin jossakin toisessa järjestämässämme Tiimimestari -ohjelmassa, ei korvaamisesta synny sinulle lisälaskua. Varaamme kuitenkin oikeuden olla toimittamatta juuri tarpeeseesi soveltuvaa korvausmoduulia.

Osallistumisen valmennusohjelmaan voi perua kaksi viikkoa ennen valmennuksen alkua. Sen jälkeen perustusta osallistumisesta perimme 10 % valmennuksen kokonaishinnasta.

Lisätietoa

Näytä koko esittely

Tiimimestari 88 Valtakunnallinen

 

Tiimimestari 88 on valtakunnallinen ohjelma.

 

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.10.2017. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Aikataulu

Orientaatio 24.10.2017

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 9.-11.11.2017

Johtaminen ja johtavat ajatukset 18.-20.1.2018

Asiakkaat ja markkinointi 22.-24.3.2018

Innovointi ja tiedon johtaminen sekä brändi ja tarjooma 6.-8.9.2018

Tutkintopajapäivä 20.11.2018

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 22.-24.11.2018

 

 

Valmentajat

Tiimiakatemia® Senior Team Coach Hanna Waldén (p. 040 507 5503) ja Tiimiakatemia® Senior Team Coach Minna Erkko (p. 040 566 7854).

Näytä koko esittely

 

 

 

 

 

 

 

Näytä koko esittely

Tiimimestari 90 Pohjanmaa

 

Tiimimestari 90 toteutetaan Pohjanmaan alueella.

 

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.1.2018. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Aikataulu

Orientaatio 14.2.2018

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 15. – 17.3.2018

Johtaminen ja johtavat ajatukset 24. – 26.5.2018

Sokrates-päivä 8.6.2018

Asiakkaat ja markkinointi 16. – 18.8.2018

Innovointi ja tiedon johtaminen sekä brändi ja tarjooma 8. – 10.11.2018

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 7. – 9.2. 2019

 

Valmentajat

Tiimiakatemia® Senior Team Coach Heikki Toivanen (p. 040 521 1067) ja Tiimiakatemia® Team Coach Tiina Kiviranta (p. 040 513 3083).

Näytä koko esittely

Tiimimestari 91 Eteläinen Suomi

 

Tiimimestari 91 järjestetään Eteläisen Suomen alueella.

 

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.1.2018. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Aikataulu

Orientaatio 20.2.2018

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 15. – 17.3.2018

Johtaminen ja johtavat ajatukset 3. – 5.5.2018

Asiakkaat ja markkinointi 20. – 22.9.2018

Innovointi ja tiedon johtaminen sekä brändi ja tarjooma 8.-10.11.2018

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 24. – 26.1.2019

 

Valmentajat

Tiimiakatemia® Senior Team Coach Päivi Korhonen (p. +358 50 536 6374) ja Tiimiakatemia® Senior Team Coach Hanna Walden (p. +358 40 507 5503)

Näytä koko esittely

Tiimimestari 92 Muutostiimeille

 

Tiimimestari 92 on suunnattu organisaatioiden muutostiimeille. Sen lähtökohtana on oman työyhteisön pedagogisten toimintamallien kehittäminen yhdessä oman tiimin ja muiden osallistujien kanssa. Kerää organisaationne muutoksentekijät ja lähde rakentamaan tulevaisuutta!

 

Hinta

Perushinta 3280 € (+ alv. 24 %)/hlö. Ryhmähinta 9800 € (+ alv. 24 %)/ 4 hlö samasta organisaatiosta (ei koske oppisopimuskoulutusta).

Haluatko tulla mukaan ryhmähinnalla? Ota yhteyttä asiakkuusjohtaja Marko Paasoseen, puh.+358 40 352 2074, marko.paasonen(a)partus.fi.

 

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.3.2018. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Aikataulu

Orientaatio 24.4.2018

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 17. – 19.5.2018

Johtaminen ja johtavat ajatukset 13. – 15.9.2018

Asiakkaat ja markkinointi 15. – 17.11.2018

Innovointi ja tiedon johtaminen, Brändi ja tarjooma 7. – 9.2.2019

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 25. – 27.4.2019

 

 

Valmentajat

Tiimiakatemia® Master Team Coach, opetusneuvos Johannes Partanen ja Tiimiakatemia® Senior Team Coach Hanna Walden (p. +358 40 507 5503)

Näytä koko esittely

Team Mastery 2018 – 2019 International Program

 

International Team Mastery program is starting in June. Each Team Mastery module will be done in different countries. Participants will be from all over the world and the language used in coaching sessions is English.

PROGRAM SCHEDULE AND LOCATIONS

The program consists of six three-day modules that are held in different locations in European.

I Learning  14. – 16.6.2018, Finland (Jyväskylä)

II Leadership and Leading Thoughts 3 days 4. – 6.10.2018, TBD

III Customers 13. – 15.12.2018, TBD

IV Innovation 21. – 23.2.2019, TBD

V Brand and Offering 2. – 4.5.2019, TBD

VI Creation process of Team Coaches Character  12. – 14.9.2019, TBD

 

“TBD” on the schedule below refers a location that is “To Be Determined” (more information on this below).

Please note that this particular program has six, not the standard five, modules. Thus, the program is a bit extended version of the “standard program”.

PRICE

8900 € (+ effectual Finnish VAT).

In addition to the program fee, each participant pays his or her travel and accommodation expenses directly to third-party service providers.

 

TEAM COACHES

Inventor of Tiimiakatemia® Method and The Founder of Tiimiakatemia Jyväskylä, opetusneuvos (Counselor of Education) Johannes Partanen

Tiimiakatemia® Senior Team Coach Hanna Walden (p. +358 40 507 5503)

 

NOTE ON TEAM MASTERY 2018-2019 TRAINING LOCATIONS

Each training location acts as a benchmarking target that will be visited by the program participants on each module. The locations are, for example, universities that deploy Tiimiakatemia® Method.

Currently (Dec 2018) the specific training locations have not been chosen. As more people register to the program, Tiimiakatemia Global gets information on the specific benchmarking needs of the participants. By collecting this information, Tiimiakatemia Global can choose those training locations that serve the needs of the program participants in best way.

All training locations are located in Europe. The first module, “Orientation”, will be held in Finland, in City of Jyväskylä.