Palvelumme yhteisöjen toimintakulttuurin kehittämiseen

Valmennusohjelmamme haastavat yhteisöt ja ihmiset tekoihin. Valmennuksissa vahvistetaan yhteisoppimisen ja yhteiskehittämisen taitoja. Ne luovat osaamista toimia oppimisen valmentajana ja yhteisön kehittäjänä. Valmennuksemme tähtäävät itselle sopivien ratkaisujen kehittämiseen ja jalkauttamiseen.


Toimintakulttuurin kehittäminen lähtee liikkeelle oivalluksista

Valmennuksissamme emme kouluta ja luennoi vaan autamme näkemään, kokemaan, oivaltamaan ja oppimaan.

Kehität ohjelmissa kokonaisvaltaisesti omaa osaamistasi sekä tiimisi ja yhteisösi osaamista.

Valmennukset ovat oppimisprosesseja, jotka valmennuspäivien lisäksi perustuvat omassa työssä tehtäviin kokeiluihin ja tiedonhankintaan.

Valmennuspolkumme

Kokonaisuus, joka koostuu koko yhteisölle, tiimeille ja yksilöille suunnatuista valmennusohjelmista.
Voit valita vain yhden tai rakentaa omalle yhteisöllesi suunnatun muutosohjelman, johon sisällytetään eri valmennuksia.
Niissä opitaan käytännössä, mitä tiimioppiminen ja tiimivalmentaminen ovat.


Tiimioppimisen
Kipinä
on päivävalmennus, joka antaa kokemuksen siitä, mitä tiimioppiminen on. Sen sisällöt rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja toteutetaan tiimioppimisen keinoin.
Lue lisää
Tiimioppimisen
Startti
noin puolen vuoden valmennusprosessi, joka perehdyttää jo pidemmälle tiimioppimiseen. Se antaa valmiuksia tehdä tekoja ja kokeiluja.
Lue lisää
Tiimimestari
on tiimivalmentajaksi kasvamisen ohjelma. Se antaa valmiuksia tehdä omia sovellutuksia.
Lue lisää
Ihmevalmentaja
on Tiimimestari-valmennuksen käyneille suunnattu jatkotason ohjelma. Siinä osaaminen syvenee tiimivalmentajien ja yhteisöjen valmentamiseen.
Lue lisää
Uuden aallon johtaminen
On valmennus, jossa rakennetaan johtotiimiä. Se on tietoista ja aktiivista yhdessä kehittämisen työtä.
Lue lisääEri valmennusohjelmissa lähestytään teemaa eri näkökulmista ja syvennetään osaamista asteittain. Lyhyempikestoisissa ohjelmissa keskitytään ideoihin ja toimintamalleihin, pidempikestoisissa ohjelmissa rakenteellisiin muutoksiin ja syväosaamiseen.

KIPINÄ-PÄIVÄUUDEN AALLON JOHTAMINENTIIMIOPPIMISEN STARTTI-VALMENNUSTIIMIMESTARI-OHJELMAIHMEVALMENTAJA-OHJELMA
UUDET IDEAT
UUDET TOIMINTAMALLIT
UUDET RAKENTEET
TOTEUTUSAIKA1 pvän. 6 kkn. 6 kkn. 1,5 v.n. 1 v.
VALMENNUSPÄIVIEN MÄÄRÄ1 4 x 3 h + 2 pvä51916
OSALLISTUJATORGANISAATIOKOHTAINEN, henkilöstöORGANISAATIOKOHTAINEN, johtoryhmäORGANISAATIOKOHTAINEN, henkilöstöAVOIMET RYHMÄT / ORGANISAATIOKOHTAINENAVOIMET RYHMÄT

Valmennuksessa oleville

Jos olet jo ollut tai olet parhaillaan mukana valmennuksissamme, voit osallistua

Kohtaamiset
Dialogia ja oman osaamisen ylläpitämistä yhdessä muiden tiimivalmentajien kanssa.
Lue lisää
Tiimivalmentajan sertifiointi
Valmennuksen jälkeen voit hankkia Team Coach tai Senior Team Coach –sertifikaatin.
Lue lisää
Tiimimestari -jaksojen korvaus
Jäikö Tiimimestari-ohjelmassa jakso väliin? Ristipölytä se toisessa ryhmässä.
Lue lisää
Kirja Kirjoista -nettisivu
Johanneksen uusimmat kirja-artikkelit nyt omalla sivustollaan!
Lue lisää