Tiimeille, yhteisöille ja johtajille

Yhteisövalmennukset vahvistavat tiimitaitoja

Onko tavoitteenne edistää osallistavaa, vuorovaikutuksellista yhdessä tekemisen kulttuuria? Haluatteko viedä eteenpäin tiimien toimintaa ja vahvistaa yhdessä oppimista? Pohditteko, kuinka muotoilla yhteisohjautuvaa tiimiyhteisöä? Tai etsittekö keinoja päivittää johtamisen keinoja ja kulttuuria?

Yhdessä oppimisen keinoin arjen ratkaisujen luomista

Yhdessä oppimisen keinoin arjen ratkaisujen luomista

Yhteisöille suunnatuissa valmennuksissa voidaan luoda juuri sellainen valmennusohjelma, joka ratkoo teille akuutteja kehitystarpeita. Niihin voi osallistua yhteisöstä joko yksittäinen tiimi, tai eri yksiköiden jäseniä tai tietty osa henkilöstöä – tarpeen mukaan.

Valmennuksen teemana voi olla esimerkiksi tiimiosaamisen vahvistaminen yhdessä oppimisen näkökulmasta, opettajatiimien toiminnan vakiinnuttaminen, tai tiimipedagogiikan edistäminen opetuksessa. Johtajille suunnatuissa valmennuksissa näkökulmana voi olla esimerkiksi  johtoryhmän tiimiyttäminen ja sen hyvinvoinnin tukeminen tai johtamiskulttuurin uudelleenmuotoilu.

Yhdessä oppimisen keinoin arjen ratkaisujen luomista

Miten hyödymme valmennuksesta?

  • Valmennus syventää tiimivetäjien osaamista tiimien rakentajina, valmentajina sekä kehittäjinä.
  • Valmennamme opettajia tiimipedagogiikkaan, jota he voivat käyttää opetustyössään. Se vahvistaa yhteisöllisyyttä, valmentavaa opettajuutta ja mahdollistaa oppijalähtöisen opetuksen.
  • Valmennamme opettajat työskentelemään tiimeissä. Jokainen osallistuja pääsee käytännössä harjoittelemaan tämän päivän tärkeitä taitoja kuten vuorovaikutus-, tiimityöskentely-, yhdessä oppimisen-, yhteiskehittämisen -sekä innovoinnin taitoja.
  • Valmennamme ja sparraamme johtoryhmää tiimiorganisaation rakentamisessa ja johtamiskulttuurin muotoilussa.
  • Valmennukset mahdollistavat konkreettiset käytännön teot ja arjen kehittämistyön.
  • Saatte käyttöönne työkaluja ja omassa ympäristössä sovellettavia käytänteitä jotka tukevat opetus-, johtamis- ja/tai kehittämistyötä.
”Kun tajuttiin ettei olekaan tulossa luentoja vaan saadaan itse tehdä, se sytytti ja innosti. Päivästä tuli todella onnistunut! Ja parasta oli, että valmennus oli räätälöity juuri meille ja meidän tarpeisiin sopien."
Iina Hänninen, Rautalampi

Iina Hänninen

vs. varhaiskasvatusjohtaja, Rautalampi
”Kyllä, suosittelen johtajien valmennusohjelmaa. Se mahdollistaa arjen johtamisteot – kyllä opettajat ovat tottuneet käärimään hihat ja ryhtymään hommiin, kun sen johtajana heille mahdollistaa.”
rehtori Ari Isomaa, Haukiputaan yhtenäiskoulu

Ari Isomaa

Rehtori, Haukiputaan yhtenäiskoulu

Valmennuksien toteutus

Valmennus tarkoittaa sitä, ettei tarjolla ole luentoja eikä valmiita ratkaisuja. Sen sijaan me annamme tilaa kokea, oivaltaa, ymmärtää ja oppia yhdessä muiden osallistujien kanssa. Sovellamme valmennuksissa tiimioppimisen käytänteitä eli yhdessä oppimista – se tarkoittaa että valmennus on osallistava, osallistujalähtöinen ja käytännön tekoja korostava. Tärkeintä on, että luotte arkeenne sopivia tekoja ja ratkaisuja. Me annamme keinoja ja käytänteitä, joista voit lähteä liikkeelle.

Valmennuksen sisällöt ja tarkempi rakenne luodaan yhdessä niin että se sopii teidän arkeenne. Painotamme kuitenkin läsnäollen toteutettavia ratkaisuja – kokemuksemme mukaan kasvokkain kohtaaminen edistää paljon paremmin yhteistä ajattelua ja yhdessä kehittämistä. Tarpeen mukaan valmennukset voivat sisältää yksittäisiä verkon yli toteutettavia osuuksia.

Yhteisökohtaiset

Valmennusohjelmat

Muotoilemme valmennuksia tarpeiden  ja sopimuksen mukaan.

1

Tiimioppimisen Kipinä-päivä

Päivän kokemuksellinen tutustuminen tiimioppimiseen ja sen peruskäytänteisiin. Päivän aikana muodostetaan ensimmäisiä tekoja ja kokeiluja siitä, miten yhdessä oppimista ja tiimejä voidaan hyödyntää paremmin työssä tai opetuksessa. Sopii koko henkilöstölle.

2

Tiimioppimisen Startti

Viiden päivän perehtyminen tiimioppimiseen eli yhdessä oppimiseen tiimeissä sekä näiden tiimien valmentamiseen. Antaa käytännön tietoa ja kokemusta omaan arkeen sopivien ratkaisujen luomiseen. Suunnattu noin 15 - 25 henkilön ryhmille.

3

Uuden aallon johtaminen

Johtajille suunnattu johtajuuden kehittämisen treenausohjelma. Siinä harjoitellaan valmentavan johtamisen taitoja ja jaettua johtajuutta sekä vahvistetaan tiimityöskentelyä. Sopii hyvin johtoryhmille tai esihenkilötiimeille.

Ota yhteyttä

ja jutellaan lisää!

Kerromme mielellämme lisää valmennuksista, niiden toteutuksista ja kuinka rakennamme teille sopivan kokonaisuuden.
Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja