Tiimeille, yhteisöille ja johtajille

Yhteisövalmennukset vahvistavat tiimitaitoja

Onko tavoitteenne edistää osallistavaa, vuorovaikutuksellista yhdessä tekemisen kulttuuria? Haluatteko viedä eteenpäin tiimien toimintaa ja vahvistaa yhdessä oppimista? Pohditteko, kuinka muotoilla yhteisohjautuvaa tiimiyhteisöä? Tai etsittekö keinoja päivittää johtamisen keinoja ja kulttuuria?

Yhdessä oppimisen keinoin arjen ratkaisujen luomista

Yhdessä oppimisen keinoin arjen ratkaisujen luomista

Yhteisöille suunnatuissa valmennuksissa voidaan luoda juuri sellainen valmennusohjelma, joka ratkoo teille akuutteja kehitystarpeita. Niihin voi osallistua yhteisöstä joko yksittäinen tiimi, tai eri yksiköiden jäseniä tai tietty osa henkilöstöä – tarpeen mukaan.

Valmennuksen teemana voi olla esimerkiksi tiimiosaamisen vahvistaminen yhdessä oppimisen näkökulmasta, tiimien toiminnan vakiinnuttaminen tai yhteisen vastuunoton herättely ja jaetun johtajuuden aikaansaaminen organisaatiotasolla.

Johtajille suunnatuissa valmennuksissa näkökulmana voi olla esimerkiksi  johtoryhmän tiimiyttäminen ja hyvinvoinnin tukeminen tai johtamiskulttuurin uudelleenmuotoilu.

Yhdessä oppimisen keinoin arjen ratkaisujen luomista

Hyödyt valmennuksesta yksilöille ja organisaatiolle

  • Valmennus syventää tiimivetäjien osaamista tiimien rakentajina, valmentajina sekä kehittäjinä.
  • Valmennamme organisaatiot työskentelemään tiimeissä. Jokainen osallistuja pääsee käytännössä harjoittelemaan tämän päivän tärkeitä taitoja kuten vuorovaikutus-, tiimityöskentely-, yhdessä oppimisen-, yhteiskehittämisen -sekä innovoinnin taitoja.
  • Valmennamme ja sparraamme johtoryhmää tiimiorganisaation rakentamisessa ja johtamiskulttuurin muotoilussa.
  • Valmennukset mahdollistavat konkreettiset käytännön teot ja arjen kehittämistyön.
  • Saatte käyttöönne työkaluja ja omassa ympäristössä sovellettavia käytänteitä jotka tukevat opetus-, johtamis- ja/tai kehittämistyötä.
  • Oppilaitoksille suunnatuissa valmennuksissa valmennamme opettajia hyödyntämään tiimipedagogiikkaa. Se vahvistaa yhteisöllisyyttä, valmentavaa opettajuutta ja mahdollistaa oppijalähtöisen opetuksen.
”Kun tajuttiin ettei olekaan tulossa luentoja vaan saadaan itse tehdä, se sytytti ja innosti. Päivästä tuli todella onnistunut! Ja parasta oli, että valmennus oli räätälöity juuri meille ja meidän tarpeisiin sopien."
Iina Hänninen, Rautalampi

Iina Hänninen

vs. varhaiskasvatusjohtaja, Rautalampi
”Kyllä, suosittelen johtajien valmennusohjelmaa. Se mahdollistaa arjen johtamisteot – kyllä opettajat ovat tottuneet käärimään hihat ja ryhtymään hommiin, kun sen johtajana heille mahdollistaa.”
rehtori Ari Isomaa, Haukiputaan yhtenäiskoulu

Ari Isomaa

Rehtori, Haukiputaan yhtenäiskoulu

Valmennuksien toteutus

Valmennuksissa ei ole tarjolla luentoja eikä valmiita ratkaisuja. Sen sijaan me annamme tilaa kokea, oivaltaa, ymmärtää ja oppia yhdessä muiden osallistujien kanssa. Sovellamme valmennuksissa tiimioppimisen käytänteitä eli yhdessä oppimista – se tarkoittaa, että valmennus on osallistava, osallistujalähtöinen ja käytännön tekoja korostava. Tärkeintä on, että luotte arkeenne sopivia tekoja ja ratkaisuja. Me annamme keinoja ja käytänteitä, joista voit lähteä liikkeelle.

Valmennuksen sisällöt ja tarkempi rakenne luodaan yhdessä niin, että se sopii teidän arkeenne. Kokemuksemme mukaan kasvokkain kohtaaminen edistää tehokkaammin yhteistä ajattelua ja yhdessä kehittämistä, mistä syystä suosimme kasvokkaisia kohtaamisia. Tarpeen mukaan valmennukset voivat sisältää yksittäisiä verkon yli toteutettavia osuuksia.

Yhteisökohtaiset

Valmennusohjelmat

Muotoilemme valmennuksia tarpeiden  ja sopimuksen mukaan.

1

Tiimioppimisen Kipinä-päivä

Päivän kokemuksellinen tutustuminen tiimioppimiseen ja sen peruskäytänteisiin. Päivän aikana muodostetaan ensimmäisiä tekoja ja kokeiluja siitä, miten yhdessä oppimista ja tiimejä voidaan hyödyntää paremmin työssä tai opetuksessa. Sopii koko henkilöstölle.

Lue lisää
2

Tiimioppimisen Startti

Viiden päivän perehtyminen tiimioppimiseen eli yhdessä oppimiseen tiimeissä sekä näiden tiimien valmentamiseen. Antaa käytännön tietoa ja kokemusta omaan arkeen sopivien ratkaisujen luomiseen. Suunnattu noin 15 - 25 henkilön ryhmille.

Lue lisää
3

Uuden aallon johtaminen

Johtajille suunnattu johtajuuden kehittämisen treenausohjelma. Siinä harjoitellaan valmentavan johtamisen taitoja ja jaettua johtajuutta sekä vahvistetaan tiimityöskentelyä. Sopii hyvin johtoryhmille tai esihenkilötiimeille.

Lue lisää

Ota yhteyttä

ja jutellaan lisää!

Kerromme mielellämme lisää valmennuksista, niiden toteutuksista. Rakennetaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.
Heikki Toivanen

Heikki Toivanen

CEO, Senior Team Coach