Tiimimestari® –valmennus

Tiimimestari® -valmennus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut tiimien valmentamisesta, tiimityön vahvistamisesta sekä tiimioppimisen ja jaetun johtajuuden aikaansaamisesta.

Tiimivalmentaja: Osallistavan ja dialogisen tiimikulttuurin synnyttäjä

Tiimimestari® -valmennus on intensiivinen ja toiminnan muutokseen aidosti tähtäävä valmennus. Valmennuksen aikana erikoistut tiimitoiminnan, dialogin, yhdessä oppimisen ja yhteiskehittämisen valmentajaksi – Tiimivalmentajaksi!

Valmennuksen aikana tulet yhtälailla kokemaan, mitä tarkoittaa toimia tiimin jäsenenä sekä miten valmentaa tiimejä. Valmennuksen osallistujat ovat aktiivisessa roolissa ja oman oppimisensa johtajia koko valmennuksen ajan.

”Yksi hienoimpia asioita valmennuksessa oli riittävän pitkät lähijaksot irti arjesta, jolloin oma ajattelun kehittyminen on mahdollista virikkeellisessä ympäristössä loistavien henkilöiden kanssa” (palaute syksyn 2023 Tiimimestari® matkan päättäneeltä)

Lue lisää blogista: Tiimimestari® -tiimivalmennus. Mistä on kyse?

Tiimivalmentaja: Osallistavan ja dialogisen tiimikulttuurin synnyttäjä

90 % osallistujista suosittelee

 • Valmennuksessa perehdyt tiimien ja yhteisöjen oppimisen ja kehittämistyön valmentamiseen sekä kuinka voit siinä hyödyntää erilaisia tiimioppimisen käytänteitä.
 • Saat keinoja vahvistaa yhteisöllisyyttä, yhteisohjautuvuutta ja mahdollistaa osallistavan toimintatavan.
 • Vahvistat yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen valmiuksiasi, sekä edistät oman yhteisön tiimien toimintaa ja yhdessä aikaansaamisen muotoja.
 • Valmennuksen aikana teet konkreettisia käytännön tekoja ja kehittämistyötä. Saat kokemuksia tiimivalmentajana toimimisesta ja samalla kehität käytännönläheisesti omaa tapaasi toimia tiimivalmentajana.
 • Saat työkaluja ja arjessa sovellettavia käytänteitä jotka tukevat johtamis-, opetus- ja kehittämistyötä.
 • Harjoitat tiimivalmentajana tarvittavia taitoja kuten vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja innovointitaitoja, sekä saat varmuutta omien vahvuuksien hyödyntämiseen työssäsi.
 • Saat tueksesi valtakunnallisen tiimivalmentajien verkoston.
”Jo pelkästään dialogit ja uudet verkostot ovat syy lähteä mukaan Tiimimestariin. Suosittelen tätä koulutusta jokaiselle, joka tekee tai haluaa tehdä parempaa yhteis- ja kehittämistyötä.”
Heikki Turkka

Heikki Turkka

tiimipäällikkö, Aseman lapset ry.
”Tiimimestari -valmennus oli todella hieno ja merkittävä kokemus, jota en todellakaan vaihtaisi pois! Tiimivalmentajuuden kautta on tullut rauhaa omaa tekemiseen - suorituskeskeisyydestä on tullut oppimiskeskeisyyttä. Rohkeuteni on myös kasvanut. Virheiden pelko on muuttunut niiden sallimiseen, se on ollut todella vapauttavaa!”
Marja Tuomela

Marja Tuomela

koulutuspäällikkö, Ammattiopisto Luovi
“Opettaja valmentajana on ajattelutapa. Se ei ole rooli tai viitta, jonka voi jossain hetkessä pukea päälleen, vaan kokonaisvaltainen muutos ajattelussa, miten näkee itsensä, oppijat ja koulun.”
Minna Kesti

Minna Kesti

Pohjois-Ritaharjun koulun tiimivalmentaja ja luokanopettaja.
”Tiimimestari on ollut yksi parhaimpia täydennyskoulutuksia, johon olen osallistunut 30-vuotisen työurani aikana. Ennen kaikkea se oli matka omaan itseen sekä johtajana ja esihenkilönä toimimiseen.”
Minna Taipale

Minna Taipale

rehtori, Edvin Laineen koulu
"Tiimimestari -valmennus on tuonut esimiestyöhöni uutta osaamista ja valmentavan työotteen. Lisäksi valmennus on ollut merkittävä henkilökohtaisen kasvun polku."
Suvi Mutanen, Koulutuspäällikkö Luovi

Suvi Mutanen

Koulutuspäällikkö, Ammattiopisto Luovi
”Voin todellakin suositella Tiimimestari-valmennusta, se oli ravisteleva kokemus! Sitä voi opetella tietoa, mutta sitten kun oikeasti pääsee itse kokemaan, olemaan mukana eri ympäristöistä tulevien ihmisten kanssa ja kokeilemaan erilaisia toimintatapoja - se oli positiivisella tavalla järisyttävää. Suosittelen, todellakin!”
Hilkka Huisko

Hilkka Huisko

opettaja, projektipäällikkö, Ekami
"Valmennus ravisteli ja laittoi ajattelemaan kehittämistyön vaikuttavuutta ja kestävyyttä, sekä mallintamaan askelia projektipäällikön roolista organisaation sisäiseksi valmentajaksi. Valmennus antoi rohkeutta toteuttaa myös uusia avauksia omassa elämässä, työssä ja lähiympäristössä - vaikutus oli kokonaisvaltainen. Tiimioppimista voi soveltaa todellakin laajasti!"
Päivi Kalliokoski, Yritteliäs kehittäjä ja sivutoiminen yrittäjä, Bobacka Spirit.

Päivi Kalliokoski

Yritteliäs kehittäjä ja sivutoiminen yrittäjä, Bobacka Spirit.

Valmennuksen toteutus

Tiimimestari® -valmennus kestää noin vuoden, sisältäen sekä lähi- että etäkohtaamisia. Keskeinen osa valmennusta ovat omassa työssä toteutettavat kokeilut ja arjen kehitystehtävät. Valmennukseen kuuluu myös tiedonhankintaa ja teoriaan tutustumista.

Voit osallistua valmennukseen yksinään tai kollegan / tiimin kanssa.

Valmennuksessa ei tarjoilla valmiita vastauksia tai kalvosulkeisilla ryyditettyjä luentoja. Sen sijaan tarjoamme tilan kokea, oivaltaa, ymmärtää ja oppia yhdessä muiden osallistujien kanssa. Tärkeintä on, että sinä itse luot arkeesi sopivia tekoja ja ratkaisuja, jotka alkavat synnyttää tulosta. Me tarjoamme keinoja ja käytänteitä, joista voit lähteä liikkeelle sekä yhteisön, jonka kanssa sparrailla.

Valmennuksen pääteemoja ovat tiimioppiminen, johtaminen, tiimivalmentaminen, rohkeat kokeilut ja oman tiimivalmentajan karaktäärin luominen. Teemojen alla sisällöt muotoutuvat osallistujien tarpeiden ja kehitysprojektien mukaan.

Tiimimestari® -valmennuksen hinta

Tiimimestari® -valmennuksen kustannukset ovat sitä edullisemmat, mitä useampi henkilö organisaatiosta lähtee mukaan valmennukseen. Suosittelemmekin ottamaan mukaan työkaverin tai osallistumaan tiiminä.

Yksittäinen henkilö 3280 €
Kaksi henkilöä 2980 € / hlö
Kolme henkilöä 2880 € / hlö
Neljä henkilöä tai enemmän 2780 € / hlö

(hintoihin lisätään alv 24%)

Tämän lisäksi valmennukseen kuuluvien kolmen, 48h kohtaamisten majoitus- ja täysihoitokulut tulevat osallistujan kustannettavaksi, sekä matkakulut lähijaksoille.

Tiimimestari® -valmennuksen hinta

Alkavat Tiimimestari -ryhmät

Syksy 2024

TÄYNNÄ - Tiimimestari 153

Valmennussivun kuva ei valmentajia

Valmennusohjelma sopii tiimien rakentajille, johtajille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille. Valmennuksen aikana kehität omaa valmennusosaamistasi sekä vahvistat tiimityöskentelyä omassa työyhteisössäsi.…

 • 11.9.2024
 • Valtakunnallinen
Lue lisää
Syksy 2024

TÄYNNÄ - Tiimimestari 154

Valmennussivun kuva ei valmentajia

Valmennusohjelma sopii tiimien rakentajille, johtajille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille. Valmennuksen aikana kehität omaa valmennusosaamistasi sekä vahvistat tiimityöskentelyä omassa työyhteisössäsi.…

 • 10.9.2024
 • Oulun seutu
Lue lisää
Syksy 2024

Tiimimestari 155

Valmennussivun kuva ei valmentajia

Valmennusohjelma sopii tiimien rakentajille, johtajille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille. Valmennuksen aikana kehität omaa valmennusosaamistasi sekä vahvistat tiimityöskentelyä omassa työyhteisössäsi.…

 • 29.10.2024
Lue lisää
Syksy 2024

Tiimimestari 156

Valmennussivun kuva ei valmentajia

Valmennusohjelma sopii tiimien rakentajille, johtajille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille. Valmennuksen aikana kehität omaa valmennusosaamistasi sekä vahvistat tiimityöskentelyä omassa työyhteisössäsi.…

 • Oulun seutu
Lue lisää

Tiimivalmentajan osaamista on mahdollista hyödyntää monissa tehtävissä

Eri tehtävänkuvissa tiimivalmentajuutta ja tiimioppimista voidaan hyödyntää eri tavoin.

Tiiminvetäjänä tai tiimivastaavana sinulla voi esimerkiksi olla tavoitteena ymmärtää paremmin tiimioppimisen ja tiimityöosaamisen periaatteita saadaksesi tiimi toimimaan, ottamaan vastuuta ja mahdollistaaksesi kestävä tiimin toiminta. Tiiminvetäjänä haluat toimia vastuullisesti, tiimiläisiä osallistavasti ja työhyvinvointia tukevasti. Kykenet luomaan psykologisesti turvallisen ilmapiirin ja tukemaan yksilön ja tiimin oppimista tiimioppimisen periaatteita hyödyntämällä.

Esihenkilönä (esim. johtaja, rehtori, koulutuspäällikkö…) sinulla voi olla tavoitteena luoda vahvempaa tiimityön kulttuuria, saada tiimit toimimaan itsenäisesti ja mahdollistaa jokaisen yksilön osaamisen esiin pääseminen. Samalla haluat kehittyä valmentavaksi johtajaksi ja luoda edellytyksiä jaetun johtajuuden syntymiselle.

Opettajana sinulla voi olla tavoitteena soveltaa omien opiskelijoiden kanssa tiimioppimisen periaatteita luodaksesi yhteisöllisempää, osallistuvampaa ja aktiivisempaa oppimisen ilmapiiriä. Haluat kehittää itseäsi ja omaa opettajuuttasi valmentavampaan suuntaan, jolloin opiskelijat oppivat vahvemmin ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, kokevat omistajuutta omaa oppimistaan kohtaan ja kehittävät yhteistyön tekemisen taitojaan.

Projektipäällikkönä sinulla voi olla tavoitteena synnyttää vaikuttavuutta ja kestäviä tuloksia mm. kehittämisprojekteissa. Haluat edistää keskinäistä tiedon ja osaamisen jakamista sekä oppimista, jotta kehittämistyön aikana syntyneet ajatukset jäävät elämään projektin jälkeenkin. Haluat tukea osallisuutta sekä synnyttää ketterää kokeilukulttuuria sekä rohkeutta tehdä uusia avauksia.

Valmennus siis soveltuu niin tiiminvetäjille, tiimivastaaville, esihenkilöille, johtajille, projektipäälliköille, hankejohtajille kuin opettajille. Valmennuksessa tehtävän kehittämistyön kautta kohdennat tiimivalmentajan osaamistasi juuri siihen tarpeeseen, joka sinulla ja työyhteisölläsi on.

Blogistamme löydät monia erilaisia tarinoita siitä, miten valmennukseen osallistuneet ovat hyödyntäneet oppeja osana omaa työtään ja miten tiimityötä ja tiimioppimista on rakennettu osaksi koko organisaation toimintaa.

Ota yhteyttä

ja jutellaan lisää!

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja