Tiimimestari – työkaluja tiimeissä ja yhteisöissä oppimiseen

Opettaja, mietitkö, kuinka toteuttaa aidosti osallistavaa, yhteisöllistä ja oppijalähtöistä opetusta? Haluatko syventää ammattitaitoasi pätevöitymällä oppijatiimien ja yhteisön oppimisen valmentajaksi? 
Tarvitsetko harjoitusta omien valmentavan opettajuuden taitojen kehittämiseen? Haluatko vahvistaa kehittäjäosaamistasi?
Johtaja, haluatko uudistaa yhteisönne toimintatapoja ja hankkia lisäpätevyyttä omaan johtamistyöhön?


Tiimit oppimisen ja kehittämistyön voimavarana

Tiimimestari -valmennuksen aikana erikoistut tiimitoiminnan, yhdessä oppimisen ja yhteiskehittämisen osaajaksi. Puhumme tiimioppimisesta, joka on yhteisöllinen oppimisen ja toiminnan tapa. Sitä voidaan soveltaa yhteisöissä, organisaatioissa ja eri koulutusasteilla.

Miten hyödyn valmennuksesta?

  • Valmennuksessa perehdyt tiimien ja yhteisöjen oppimisen ja kehittämistyön valmentamiseen sekä kuinka voit siinä hyödyntää erilaisia tiimioppimisen käytänteitä.
  • Saat keinoja vahvistaa yhteisöllisyyttä, yhteisohjautuvuutta ja mahdollistaa osallistavan toimintatavan.
  • Vahvistat yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen valmiuksiasi, sekä edistät oman yhteisön tiimien toimintaa ja yhdessä aikaansaamisen muotoja.
  • Valmennuksen aikana teet konkreettisia käytännön tekoja ja kehittämistyötä. Saat kokemuksia tiimivalmentajana toimimisesta ja samalla kehität käytännönläheisesti omaa tapaasi toimia tiimivalmentajana.
  • Saat työkaluja ja arjessa sovellettavia käytänteitä jotka tukevat opetus-, johtamis- ja kehittämistyötä.
  • Harjoitat tiimivalmentajana tarvittavia taitoja kuten vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja  innovointitaitoja, sekä saat varmuutta omien vahvuuksien hyödyntämiseen työssäsi.
  • Saat tueksesi valtakunnallisen tiimivalmentajien verkoston.

Opettajille, asiantuntijoille ja johtajille

97 % osallistujista suosittelisi valmennusta erityisesti koska…

”Valmennus avarsi omaa ajatusta yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta ja tiimin vahvuuksien hyödyntämisestä.

”Erilainen oppimistapa, joka toimii työn ohessa. Valmennuksessa luo uusia kontakteja ja se kehittää itseluottamusta.”

”Valmennus antaa paljon työkaluja omaan ajatteluun, muiden ymmärtämiseen, asioiden oppimiseen ja ratkaisemiseen.”

” Valmennus oli elämyksellinen ja innostava kokemus, tarpeellista ajattelutapojen ravistelua!”

Valmennuksen toteutus

Tiimimestari kestää noin puolitoista vuotta. Se muodostuu seitsemästä valmennusjaksosta sekä omassa työssä tehtävistä kokeiluista. Voit osallistua siihen yksinään tai tiimin kanssa. 

”Tiimimestari -valmennuksessa tajusin, että mun täytyy järjestää sellainen ympäristö, jossa opiskelijat aktivoituu itse oppimaan, ilon kautta!”

Pauliina Tokola, Tiimimestari

”Voin todellakin suositella Tiimimestari-valmennusta, se oli ravisteleva kokemus! Sitä voi opetella tietoa, mutta sitten kun oikeasti pääsee itse kokemaan, olemaan mukana eri ympäristöistä tulevien ihmisten kanssa ja kokeilemaan erilaisia toimintatapoja – se oli positiivisella tavalla järisyttävää. Suosittelen, todellakin!” 

Hilkka Huisko, opettaja, projektipäällikkö, Ekami

Lue oppaistamme lisää tiimioppimisen hyödyntämisestä työssäsi:

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Marko Paasonen
Asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com

Oppisopimusryhmät

Teemme yhteistyötä eri koulutuksenjärjestäjien kanssa jolloin valmennus toteutetaan ammatilliseen tutkintoon valmistavana koulutuksena oppisopimuksella. Vaihtoehtoina ovat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon tai Lähiesimiestyön ammattitutkintoon valmistavat ryhmät. 

Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa, ja työaika vähintään 25 h/vko. Oppisopimus on osallistujalle maksuton koulutusmuoto. Osallistujan kustannettavaksi jäävät lähijaksojen matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset (n. 250 – 350 € per jakso).

Vaihtoehdot

Ilman oppisopimusta suoritettavan valmennuksen hinta on 3590€ + alv. 24 %. Lisäksi lähijaksojen matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset (n. 250 – 380 € per jakso). 

Valmennuksen aikana edistät oman työn tai oman yhteisön toimintamallien uudistamisen kehitysprojektiasi.

Olemme olleet osana kehityshankkeita ostopalveluna, joten kysy asiantuntijoiltamme myös hankeyhteistyöstä tai myönnetyn strategiarahoituksen vaihtoehdoista!

Valitse alta sinulle sopiva Tiimimestari -ohjelma ja lähde mukaan!

SYKSY 2022, TIIMIMESTARI 137, OPPISOPIMUS, ITÄ-KAAKKOIS-SUOMI, OPPISOPIMUS

Tämä on tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtava oppisopimuksella toteutettava valmennusryhmä.

Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen näkökulmasta. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Valmennusohjelma sopii opettajille, tiimien rakentajille, johtajille, esihenkilöille, tiimivastaaville ja kehittäjille.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa. Lue lisää oppisopimuksesta. Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu
Orientaatio 11.11.2022
Oppiminen ja tiimit 14. – 16.12.2022
Johtaminen ja johtavat ajatukset 15. – 17.3.2023
Tiimivalmentaminen 24. – 26.5.2023
Rohkeat kokeilut ja soveltaminen 6. – 8.9.2023
Tiimivalmentajan ja kehittäjän karaktääri 1. – 3.11.2023
Valtakunnallinen tiimivalmentajien symposium 19.1.2024

Valmentajat
Jarno Räsänen, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Jarnolla on monen vuoden kokemus Tiimimestari -ryhmien valmentamisesta. Hän on toiminut myös ammattiopiston opettajana sekä tällä hetkellä yrittäjänä, joten näkökulmaa ja kokemusta löytyy tiimivalmentajuudesta ja tiimioppimisesta eri ympäristöissä.

Leena Karjalainen, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Leena on tehnyt pitkän linjan kehitystyötä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen parissa eri organisaatioissa. Nyt tämän kokemuksen ja tieto-taidon hän tuo mukanaan Tiimimestari-valmennukseen.

Lisätietoja
Marko Paasonen,asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu Sampon omaan järjestelmään tästä viimeistään 14.10.2022 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi tekee Saimaan ammattiopisto Sampo.

KEVÄT 2023, TIIMIMESTARI 141, VALTAKUNNALLINEN

Valtakunnallinen oman työn ja yhteisöjen kehittäjien Tiimimestari-ohjelma.

Valmennusohjelma sopii opettajille, tiimien rakentajille, johtajille, esihenkilöille, tiimivastaaville ja kehittäjille.

Tavoitteena on kehittää omaa valmennusosaamista, vahvistaa oman yhteisön tiimejä sekä luoda uusia tiimien ja yhdessä oppimisen toimintamalleja.

Aikataulu
Orientaatio 14.3.2023
Oppiminen ja tiimit 19.-21.4.2023
Johtaminen 31.5. – 2.6.2023
Tiimivalmentaminen 20. – 22.9.2023
Rohkeat kokeilut ja soveltaminen 29.11. – 1.12.2023
Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 7. – 9.2.2024
Valtakunnallinen tiimivalmentajien symposium 6.6.2024

Valmentajat
Juha Wirekoski, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Juha on toiminut tiimioppimisen ja-valmentamisen parissa jo vuodesta 2004. Hän on ollut mukana rakentamassa tiimivalmentamiseen ja -oppimiseen perustuvaa Y-akatemiaa (Business Academy) Karelia ammattikorkeakoululle yhdessä tiimimestarikollegan kanssa ja valmentanut opiskelijatiimejä. Nyt hän tuo siletä ammennetut kokemukset ja opit tiimivalmentajien valmentamiseen.

Tatu Tuohimetsä, sertifioitu Tiimiakatemia® Senior Team Coach. Tatu on ollut valmentajana monenlaisissa valmennuksissa yritys- ja oppilaitosmaailmassa, joten kokemusta ja näkemystä löytyy erilaisista oppimisprosesseista. Hänellä on kyky haastaa ajattelua ja kysyä oivallisia kysymyksiä.

Lisätietoja
Marko Paasonen,asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com

Ilmoittautuminen
Sivulla olevan lomakkeen kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.2.2023 Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mukaan mahtuu rajattu määrä osallistujia. Ilmoittaudu sivun lomakkeen kautta.

KEVÄT 2023, TIIMIMESTARI 142, VALTAKUNNALLINEN, OPPISOPIMUS

Tämä on tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtava oppisopimuksella toteutettava valmennusryhmä.

Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen näkökulmasta. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Valmennusohjelma sopii opettajille, tiimien rakentajille, johtajille, esihenkilöille, tiimivastaaville ja kehittäjille.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan. Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 380 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä Sasky koulutuskuntayhtymän kanssa. Lue lisää oppisopimuksesta.

Aikataulu
Orientaatio 13.2.2023
Oppiminen ja tiimit 15.-17.3.2023
Johtaminen 24.-26.5.2023
Tiimivalmentaminen 23.-25.8.2023
Rohkeat kokeilut ja soveltaminen 25.-27.10.2023
Tiimivalmentajan ja kehittäjän karaktääri 24.-26.1.2024
Valtakunnallinen tiimivalmentajien symposium 6.6.2024

Valmentajat
Tatu Tuohimetsä, sertifioitu Tiimiakatemia® Senior Team Coach. Tatu on ollut valmentajana monenlaisissa valmennuksissa yritys- ja oppilaitosmaailmassa, joten kokemusta ja näkemystä löytyy erilaisista oppimisprosesseista. Hänellä on kyky haastaa ajattelua ja kysyä oivallisia kysymyksiä.

Tiina Mätäsjärvi, sertifioitu Tiimiakatemia® Senior Team Coach, Sasky. Tiinalla on runsaasti kokemusta niin tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen käytänteiden arjen soveltamisesta kuin tiimivalmentajien valmentamisesta

Lisätietoja
Oppisopimuksesta Sasky koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518
Valmennuksesta: Henri Tuhkala, asiakkuusvalmentaja
040 520 4312
henri.tuhkala@tiimiakatemia.com

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu Saskyn omaan järjestelmään tästä viimeistään 20.1.2023 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi tekee Sasky koulutuskuntayhtymä.

KEVÄT 2023, TIIMIMESTARI 143, ITÄ-KAAKKOIS-SUOMI, OPPISOPIMUS

Tämä on tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtava oppisopimuksella toteutettava valmennusryhmä.

Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen näkökulmasta. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Valmennusohjelma sopii opettajille, tiimien rakentajille, johtajille, esihenkilöille, tiimivastaaville ja kehittäjille.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 380 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa. Lue lisää oppisopimuksesta. Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu
Orientaatio 21.3.2023
Oppiminen ja tiimit 19. – 21.4.2023
Johtaminen 7. – 9.6.2023
Tiimivalmentaminen 13. – 15.9.2023
Rohkeat kokeilut ja soveltaminen 22. – 24.11.2023
Tiimivalmentajan ja kehittäjän karaktääri 14. – 16.2.2024
Valtakunnallinen tiimivalmentajien symposium 6.6.2024

Valmentajat
Heikki Toivanen, sertifioitu Tiimiakatemia® Senior Team Coach. Heikillä on kymmenien vuosien kokemus johtamisesta ja tiimivalmentamisesta eri ympäristöissä. Aiheesta on syntynyt myös kirja: Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja joka kuvaa Heikin johtamisfilosofiaa.

Leena Karjalainen, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Leena on tehnyt pitkän linjan kehitystyötä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen parissa eri organisaatioissa. Nyt tämän kokemuksen ja tieto-taidon hän tuo mukanaan Tiimimestari-valmennukseen.

Lisätietoja
Marko Paasonen,asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu Sampon omaan järjestelmään tästä viimeistään 1.3.2023 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi tekee Saimaan ammattiopisto Sampo.

KEVÄT 2023, TIIMIMESTARI 144, NUORISOTYÖN TOIMIJAT, OPPISOPIMUS

Tämä on tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon TAI Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon johtava oppisopimuksella toteutettava valmennusryhmä (valitset omiin työtehtäviisi soveltuvan tutkinnon).

Saat valmiuksia toimia prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäjänä tai uudenlaisen toiminnan muotoilijana ja johtajana tiimioppimisen sekä tiimivalmentamisen näkökulmasta.

Tämä ryhmä on suunnattu erityisesti nuorisotyön toimijoille, opettajille ja johtajille ympäri Suomen.

Oppisopimuksella valmennus kustantaa 100 € osallistumismaksun, sekä maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 380 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä STEP-koulutuksen kanssa. Lue lisää oppisopimuksesta. Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu
Orientaatio 3.5.2023
Oppiminen ja tiimit 7. – 9.6.2023
Johtaminen 20. – 22.9.2023
Tiimivalmentaminen 29.11. – 1.12.2023
Rohkeat kokeilut ja soveltaminen 7. – 9.2.2024
Tiimivalmentajan ja kehittäjän karaktääri 17. – 19.4.2024
Valtakunnallinen tiimivalmentajien symposium 6.6.2024

Valmentajat
Jarno Räsänen, sertifioitu Tiimiakatemia® Senior Team Coach. Jarnolla on jo monen vuoden kokemus Tiimimestari -ryhmien valmentamisesta. Hän on toiminut myös ammattiopiston opettajana sekä tällä hetkellä yrittäjänä, joten näkökulmaa ja kokemusta löytyy tiimivalmentajuudesta ja tiimioppimisesta eri ympäristöissä.

”Olen erityisen innostunut tästä alkavasta nuorisotyön ammattilaisille suunnatusta Tiimimestari -ryhmästä. Olen varma, että valmennuksen aikana syntyy uusia ammattilaisten verkostoja tälle alalle!”

Pekka Kosonen, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach, tuotekehittäjä, ammatillinen opettaja (kasvatus- ja ohjausala. Pekka on pitkän linjan nuorisotyön ammattilainen ja kouluttaja, joka on kehittänyt tiimilähtöistä toimintaa kasvatus- ja ohjausalan koulutuksiin sekä työprosessien johtamiseen niin julkisen kuin kolmannen sektorin palvelualueille..

Lisätietoja
Marko Paasonen,asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu STEP-koulutuksen omaan järjestelmään tästä viimeistään 6.4.2023 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi tekee STEP-koulutus.


Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella:
(Huomioi, että oppisopimusryhmissä ilmoittautuminen erikseen, linkki löytyy ko.ryhmän kuvaustekstistä)