Tiimimestari

Opettaja, haluatko päivittää omaa opettajuuttasi? Mietitkö, kuinka toteuttaa osallistavaa, yhteisöllistä ja oppijakeskeistä pedagogiikkaa?
Kaipaatko selkeytystä oman työn ja valmentavan roolin yhdistämiseen?
Johtaja, haluatko uudistaa yhteisönne toimintatapoja ja hankkia lisäpätevyyttä omaan johtamistyöhön?


Valmennusohjelma perehdyttää sinut tiimioppimisen ja tiimien valmentamisen ammattilaiseksi. Se antaa syvällisen ymmärryksen siitä, mitä tiimivalmentaminen on ja kuinka sitä toteutetaan. Tiimimestari ei ole vain ideoita ja tietoa, vaan tekoja ja omien sovellusten toteuttamista.

Valmennuspolkumme

Tiimioppimisen Kipinä
Tiimioppimisen Startti
Tiimimestari
Ihmevalmentaja

Miten hyödyn valmennuksesta?

  • Tiimioppimisen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, mahdollistetaan osallistava oppiminen, vahvistetaan oppijakeskeisyyttä ja luodaan oppimista tukevia rakenteita. Tiimivalmentajana osaat hyödyntää sen eri käytänteitä yhteisön, tiimien ja oppijoiden valmennuksessa.
  • Valmennuksen aikana syntyy konkreettisia käytännön tekoja ja kokemuksia tiimivalmentajana toimimisesta.
  • Luot ratkaisuja pedagogiseen kehittämiseen.
  • Harjoitat tiimivalmentajana tarvittavia taitoja kuten vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja  innovointitaitoja.
  • Kehität omaa tapaasi toimia tiimivalmentajana.
  • Edistät oman yhteisön tiimien toimintaa.

Kenelle

Sinulle opettaja, joka haluat kehittää työtäsi ja yhteisöäsi.

Sinulle johtaja, joka haluat luoda uusia pedagogisia ratkaisuja sekä rakentaa tiimiyhteisöä.

Valmennuksen toteutus

Tiimimestari on noin puolentoista vuoden oppimisprosessi joka muodostuu seitsemästä valmennusjaksosta sekä omassa työssä tehtävistä kokeiluista. Voit osallistua siihen yksinään tai tiimin kanssa. 

”Tiimimestari -valmennuksessa tajusin, että mun täytyy järjestää sellainen ympäristö, jossa opiskelijat aktivoituu itse oppimaan, ilon kautta!”

Pauliina Tokola, Tiimimestari

Lue oppaistamme lisää tiimioppimisen hyödyntämisestä työssäsi:

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Marko Paasonen
Asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com

Hinta

3 590 € + alv. 24 %

Lisäksi kuuden valmennusjakson täysihoitokulut (n. 250 – 350 € per jakso).

Rahoitus

Tietyissä ryhmissä Tiimimestarin voi suorittaa tutkintoon valmistavana koulutuksena oppisopimuksella. Kysy myös lisää muista vaihtoehdoista.

Valitse alta sinulle sopiva Tiimimestari -ohjelma ja lähde mukaan!

TIIMIMESTARI 126, POHJANMAA, OPPISOPIMUS, SYKSY 2021

Tiimimestari-ryhmä joka on suunnattu Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, Lähiesimiestyön ammattitutkintoa tai Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa suorittaville Pohjanmaan alueella. Valmennus suoritetaan oppisopimuksella, jonka myöntää yhteistyökumppani Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu.

Tässä valmennusohjelmassa hyödynnät tiimivalmennusta ja hankittavaa tiimivalmentajan osaamista suoritettavassa tutkinnossa: Näkökulmana joko tuotekehitys eli prosessien, palveluiden ja tuotteiden kehittäminen tai oman johtamisen ja organisaation kehittäminen.

Valmennusohjelma sopii mm. opettajana, tiiminvetäjänä, päällikkönä tai johtajana toimiville henkilöille.

Oppisopimuksella tutkintoon johtava koulutus on osallistujalle maksutonta, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä ja matkakulut. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa tutkinnosta riippuen joko kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan tai esimiestaitojaan.
Lue lisää oppisopimusopiskelusta: www.oppisopimus.fi

Aikataulu
Orientaatio: 22.9.2021
Oppiminen ja tiimivalmentaminen: 14.-16.10.2021
Johtaminen ja johtavat ajatukset: 2. – 4.12.2021
Asiakkaat: 27. – 29.1.2022
Innovointi ja tiedon johtaminen: 7. – 9.4.2022
Brändi ja tarjooma: 19. – 21.5.2022
Tiimivalmentajan karaktäärin luominen: 8. – 10.9.2022

Valmentajat
Timo Lehtonen, sertifioitu Tiimiakatemia® Master Team Coach. Timolla on yli 15 vuoden kokemus tiimiyrittäjien ja tiimivalmentajien valmentamisesta. Uran aikana aiheesta on syntynyt myös muutama kirja.

Tiina Kiviranta, sertifioitu Tiimiakatemia® Senior Team Coach. Tiina on kokenut tiimivalmentaja ja tiimivalmentajien valmentaja.

Ilmoittautuminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.8.2021.
Ilmoittaudu Jedun järjestelmään tästä.

Lopullisen hyväksymisen tutkinnon suorittajaksi tekee JEDU.
Lisätietoja oppisopimuksesta voi kysyä:
Teuvo Vähäsarja puh. 044 7692 213, teuvo.vahasarja@jedu.fi

TIIMIMESTARI 128, LOPPUUNMYYTY, SYKSY 2021

Valtakunnallinen Tiimimestari-ohjelma.

Valmennusohjelma sopii tiimien rakentajille, johtajille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille.

Tavoitteena on kehittää omaa valmennusosaamista, vahvistaa oman yhteisön tiimejä sekä luoda uusia tiimien ja yhdessä oppimisen toimintamalleja.

Aikataulu
Orientaatio tiistaina 31.8.2021
Oppiminen ja tiimivalmentaminen 16. – 18.9.2021 (to-la)
Johtaminen ja johtavat ajatukset 11. – 13.11.2021 (to-la)
Asiakkaat 2. – 4.2.2022 (ke-pe)
Innovointi ja tiedon johtaminen 30.3. – 1.4.2022 (ke-pe)
Brändi ja tarjooma 17. – 19.8.2022 (ke-pe)
Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 9. – 11.11.2022 (ke-pe)

Valmentajat
Heikki Toivanen, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Heikillä on kymmenien vuosien kokemus johtamisesta ja tiimivalmentamisesta eri ympäristöissä. Aiheesta on syntynyt myös kirja Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja, joka kuvaa Heikin johtamisfilosofiaa.

Timo Lehtonen, sertifioitu Tiimiakatemia Master Team Coach. Timo on todellinen tiimivalmentamisen pitkän linjan ammattilainen ja toiminut vuosia Jyväskylän Tiimiakatemiassa nuorten tiimiyrittäjien valmentajana. Timo on julkaissut useita kirjoja, mm. Ei enää koskaan yksin-teen ja opin tiimissä.

Hinta
3590 € + alv. sekä lähijaksojen majoitus- ja matkakulut.

Ilmoittautuminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.8.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu sivun lomakkeen kautta.

TIIMIMESTARI 129, LOPPUUNMYYTY, SYKSY 2021

Tämä on tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtava oppisopimuksella toteutettava valmennusryhmä.

Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen näkökulmasta. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti johtajille, päälliköille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa. Lue lisää oppisopimuksesta. Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu
Orientaatio 12.10.2021
Oppiminen ja tiimivalmentaminen 10. – 12.11.2021
Johtaminen ja johtavat ajatukset 2. – 4.2.2022
Asiakkaat 27. – 29.4.2022
Innovointi ja tiedon johtaminen 31.8 – 2.9.2022
Brändi ja tarjooma 9. – 11.11.2022
Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 1. – 3.2.2023

Valmentajat
Tatu Tuohimetsä, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Hän on ollut mukana monenlaisissa valmennusprosesseissa niin yritys- kuin oppilaitosmaailmassa. Tatulla on kyky haastaa ja energisoida prosesseja ja ihmisiä.

Päivi Ovaska, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Päivi on tehnyt todella pitkän linjan kehitystyötä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen parissa omassa organisaatiossaan. Nyt tämän kokemuksen ja tieto-taidon hän tuo mukanaan Tiimimestari-valmennukseen.

Ilmoittautuminen
Ryhmä on täynnä. Katso muut syksyllä alkavat ryhmät tai keväällä alkavat.

TIIMIMESTARI 130, KILTAKOULUT JA KK TAVASTIA YHTEISTYÖ, SYKSY 2021

Yhdistimme osaamisemme Kiltakoulut-verkoston kanssa ja toteutamme yhteistyössä Tiimimestari-valmennuksen. Tässä ohjelmassa sinulla on mahdollisuus yhdistellä molempien mallien parhaita puolia. Tiimioppiminen, yhteisöllisyys ja yrittäjämäinen toimintatapa kuuluvat niissä peruspilareihin.

Valmennusojelman voit halutessasi suorittaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtavana valmistavana oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat. Ilman oppisopimusta valmennus normaalihinta 3590 € + alv. 24 % sekä majoituskulut.

Oppisopimuksen myöntää KK Tavastia. Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Se edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen näkökulmasta. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen.

Valmennuspaikat painottuvat Etelä-Suomeen ja ryhmän halukkuuden mukaan jotkin valmennusjaksot voidaan toteuttaa verkon välityksellä.

Aikataulu
Orientaatio 15.10.2021

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 10. – 12.11.2021

Johtaminen ja johtavat ajatukset 26. – 28.1.2022

Asiakkaat 20. – 22.4.2022

Innovointi ja tiedon johtaminen 31.8. – 2.9.2022

Brändi ja tarjooma 9. – 11.11.2022

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 1. – 3.2.2023

Valmentajat
Minna Erkko, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Minnalla on huikea kokemus tiimivalmentamisesta opiskelijoiden kanssa sekä tiimivalmentajien valmentamisesta eri valmennusohjelmissa jo yli kymmenen vuoden ajalta.

Juha Wirekoski, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Juha on toiminut tiimioppimisen ja-valmentamisen parissa jo vuodesta 2004. Hän on ollut mukana rakentamassa tiimivalmentamiseen ja -oppimiseen perustuvaa Y-akatemiaa (Business Academy) Karelia ammattikorkeakoululle yhdessä tiimimestarikollegan kanssa ja valmentanut opiskelijatiimejä. Nyt hän tuo kokemuksensa ja oppinsa tiimivalmentajien valmentamiseen.

Ilmoittautuminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.9.2021. Ilmoittaudu tällä lomakkeella.

Oppisopimus: KK Tavastia tekee lopullisen hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi.

Lisätietoja
valmennuksesta: Ville Vuolle, Learning Specialist,
ville.vuolle@tiimiakatemia.com
puh. 040 146 26 29

Oppisopimuksesta: Anu Konkarikoski, Kiltakoulut-projektipäällikkö, kehittämiskoordinaattori

anu.konkarikoski@kktavastia.fi

puh. 050 550 4064

Lataa ohjelman esite tästä

TIIMIMESTARI 131, OPPISOPIMUS, VALTAKUNNALLINEN, SYKSY 2021

Tiimimestari-ryhmä nro 131 toteutetaan yhteistyössä Sasky koulutuskuntayhtymän kanssa. Tässä ryhmässä tiimivalmentajataitojen kehittämisen lisäksi suoritat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan. Koulutus on opiskelijalle maksuton, maksettavaksi voivat jäädä lähijaksojen matkakulut sekä majoitus- ja ruokailukustannukset (n. 250 – 350 €/per jakso, mikäli toteutus lähijaksona. Verkkossa toteutettavissa jaksoissa kuluja ei synny). Katso lisää oppimissopimuksesta www.sasky.fi

Valmennusohjelmassa pääset perehtymään kehittämiseen erityisesti tiimityöskentelyn näkökulmasta. Opit ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä palveluiden ja tuotteiden muotoilijana sekä innostamaan oman organisaatiosi mukaan yhteiseen tekemiseen.

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti johtajille, päälliköille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille. Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Aikataulu
Orientaatio 5.10.2021

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 3. – 5.11.2021

Johtaminen ja johtavat ajatukset 17. – 19.2.2022

Asiakkaat 12. – 14.5.2022

Innovointi ja tiedon johtaminen 18. – 20.8.2022

Brändi ja tarjooma 6. – 8.10.2022

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 8. – 10.12.2022

Valmentajat
Juha Wirekoski, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Juha on toiminut tiimioppimisen ja-valmentamisen parissa jo vuodesta 2004. Hän on ollut mukana rakentamassa tiimivalmentamiseen ja -oppimiseen perustuvaa Y-akatemiaa (Business Academy) Karelia ammattikorkeakoululle yhdessä tiimimestarikollegan kanssa ja valmentanut opiskelijatiimejä. Nyt hän tuo kokemuksensa ja oppinsa tiimivalmentajien valmentamiseen. Tiina Mätäsjärvi, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach, Sasky. Tiinalla on runsaasti kokemusta niin tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen käytänteiden arjen soveltamisesta kuin tiimivalmentajien valmentamisesta.

Lisätietoja
Oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, p. 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi

Koulutuksesta ja tutkinnoista Tiina Mätäsjärvi, p. 044 728 8802, tiina.matasjarvi@sasky.fi

Ilmoittautuminen
Lue lisää ja ilmoittautuminen täältä.

Hakuaika 19.9.2021 asti. Lopullisen valinnan tutkinnon suorittajaksi tekee Sasky koulutuskuntayhtymä.

TIIMIMESTARI 132, VALTAKUNNALLINEN, KEVÄT 2022

Valtakunnallinen Tiimimestari-ohjelma.

Valmennusohjelma sopii tiimien rakentajille, johtajille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille.

Tavoitteena on kehittää omaa valmennusosaamista, vahvistaa oman yhteisön tiimejä sekä luoda uusia tiimien ja yhdessä oppimisen toimintamalleja.

Aikataulu
Orientaatio 16.3.2022

Oppiminen ja tiimivalmentaminen 6.-8.4.2022

Johtaminen ja johtavat ajatukset 8.-10.6.2022

Asiakkaat 24.-26.8.2022

Innovointi ja tiedon johtaminen 16.-18.11.2022

Brändi 8.-10.2.2023

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 26.-28.4.2023

Valmentajat
Juha Wirekoski, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Juha on toiminut tiimioppimisen ja-valmentamisen parissa jo vuodesta 2004. Hän on ollut mukana rakentamassa tiimivalmentamiseen ja -oppimiseen perustuvaa Y-akatemiaa (Business Academy) Karelia ammattikorkeakoululle yhdessä tiimimestarikollegan kanssa ja valmentanut opiskelijatiimejä. Nyt hän tuo kokemuksensa ja oppinsa tiimivalmentajien valmentamiseen.

Tatu Tuohimetsä, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Tatu on ollut mukana valmentajana monenlaisissa valmennuksissa yritys- ja oppilaitosmaailmassa, joten kokemusta ja näkemystä löytyy erilaisista oppimisprosesseista. Hänellä on kyky haastaa ajattelua ja kysyä oivallisia kysymyksiä.

Lisätietoja
Valmennuksesta: Marko Paasonen, +358 40 352 2074 marko.paasonen@tiimiakatemia.com

Ilmoittautuminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.2.2022. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu sivun lomakkeen kautta.

TIIMIMESTARI 133, OPPISOPIMUS, ITÄ-KAAKKOIS-SUOMI, KEVÄT 2022

Tämä on tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtava oppisopimuksella toteutettava valmennusryhmä.

Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen näkökulmasta. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti johtajille, päälliköille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa. Lue lisää oppisopimuksesta. Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu
Orientaatio 17.3.2022
Oppiminen ja tiimivalmentaminen 30.3. – 1.4.2022
Johtaminen ja johtavat ajatukset 18. – 20.5.2022
Asiakkaat 14. – 16.9.2022
Innovointi ja tiedon johtaminen 30.11. – 2.12.2022
Brändi ja tarjooma 25. – 27.1.2023
Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 29. – 31.3.2023

Valmentajat
Tatu Tuohimetsä, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Hän on ollut mukana monenlaisissa valmennusprosesseissa niin yritys- kuin oppilaitosmaailmassa. Tatulla on kyky haastaa ja energisoida prosesseja ja ihmisiä.

Päivi Ovaska, sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach. Päivi on tehnyt todella pitkän linjan kehitystyötä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen parissa omassa organisaatiossaan. Nyt tämän kokemuksen ja tieto-taidon hän tuo mukanaan Tiimimestari-valmennukseen.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu Sampon omaan järjestelmään tästä viimeistään 17.2.2022 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi tekee Saimaan ammattiopisto Sampo.


Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella:
(Huomioi, että oppisopimusryhmissä ilmoittautuminen erikseen, linkki löytyy ko.ryhmän kuvaustekstistä)