Sytytä kipinä tiimityöskentelyyn ja tiimioppimiseen Tiimikipinä -valmennuksessa!

Tiimikipinä -valmennus tarjoaa kokemuksellisen ensikosketuksen tiimioppimiseen, tiimeissä työskentelyyn ja dialogiseen toimintatapaan.

”Kun tajuttiin ettei olekaan tulossa luentoja vaan saadaan itse tehdä, se sytytti ja innosti. Päivästä tuli todella onnistunut! Ja parasta oli, että valmennus oli räätälöity juuri meille ja meidän tarpeisiin sopien.” Iina Hänninen, Rautalammin vs. varhaiskasvatusjohtaja

Miksi tiimityössä onnistuminen on tärkeää ja mitä se vaatii?

Työyhteisöissä ja oppilaitoksissa toimitaan entistä enemmän erilaisissa ryhmittymissä, joita usein kutsutaan tiimeiksi: Projektitiimi, opettajatiimi, opiskelijatiimi, asiakaspalvelutiimi, tuotekehitystiimi, johtoryhmä, myyntitiimi, tiiminvetäjien tiimi…

Jotta

 • tiimityöstä syntyy tuloksia,
 • mahdollistuu aito ja toisia kunnioittava vuorovaikutus,
 • tapahtuu yksilön ja tiimitason oppimista,
 • onnistutaan hyödyntämään kaikkien tiimin jäsenten potentiaali sekä
 • syntyy edellytykset vastuun ottamiselle ja jaetulle johtajuudelle,

tarvitaan tiimityöosaamista.

Tiimikipinä tarjoaa lyhyen, mutta intensiivisen ja kokemuksellisen päivän tiimityöstä, tiimioppimisesta, dialogisesta toimintamallista sekä tiimivalmentajuudesta. Riippuen tarpeestanne, Tiimikipinä voi olla esimerkiksi ensiaskel kohti tiimioppivaa organisaatiota ja tiimivalmentamista tai toimia tiimityötä vahvistavana yhteisöpäivänä. Oppilaitokset voivat hyödyntää Tiimikipinää myös luomaan ymmärrystä tiimioppimisen soveltamisen tavoista osana opetusta.

Lue, mihin Rautalammin kunnassa hyödynnettiin Tiimikipinää.

Mikäli olet kiinnostunut laajemmasta ja syvällisemmästä osaamisesta tiimien valmentamisen, tiimipedagogiikan ja tiimien johtamisen osalta, suosittelemme tutustumaan laajempiin valmennuksiimme Tiimistarttiin ja Tiimimestariin.

Miksi tiimityössä onnistuminen on tärkeää ja mitä se vaatii?

Milloin on hyvä sytyttää Tiimikipinöitä toimivan tiimityön mahdollistamiseksi?

Tiimikipinä soveltuu erinomaisesti

 • Työkauden avauspäiväksi (tutustuttamaan ihmisiä toisiinsa, luomaan yhteisiä pelisääntöjä, harjoittamaan tiimityöosaamista…)
 • Osaksi laajempaa muutosta, jossa tarvitaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä (sitouttaminen tiimiin, tiimin pelisäännöt, työryhmästä tiimiksi kehittyminen…)
 • Oppilaitoksen VESO -päiväksi (opettajatiimien toiminta, tiimioppimisen soveltaminen osana opettajan työtä, opettajan valmennusosaamisen kehittäminen…)
 • Vahvistamaan tiimirakennetta

Päivän tarkempi sisältö rakennetaan yhdessä, vastaamaan juuri teidän sen hetkiseen tarpeeseen.

Päivä toteutetaan tiimioppimisen elementtejä hyödyntäen, jotta osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen tiimioppimisesta, dialogista ja tiimityöstä. Päivää ohjaa kaksi asiantuntevaa Tiimiakatemia Global tiimivalmentajaa.

Tiimikipinä mahdollistaa teille yhteisen ajatteluajan toimintamallien uudistamiselle. Valmentajamme mahdollistavat rauhallisen ja dialogisen ympäristön, jossa käsitellä haastaviakin aiheita turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Milloin on hyvä sytyttää Tiimikipinöitä toimivan tiimityön mahdollistamiseksi?

Entäpä Tiimikipinän toteutus?

Tiimikipinä on teidän tarpeistanne ja käytettävissä olevasta ajasta riippuen 3-6 tuntia kestävä yhteisön sisäinen intensiivipäivä. Kyse ei ole luennoista vaan yhdessä työskentelystä ja omien vastausten löytämisestä.

Meille sydämen asia on tarjota teille elämys ja kokemus tiimityön ja tiimioppimisen hyödyistä ja onnistumisen tunteesta. Uskomme, että omakohtaisen kokemuksen tarjoaminen osallistujille on vahva oppimisen ja toiminnan muutoksen mahdollistaja.

Tarkemmat sisältöteemat määrittyvät asiakkaan tarpeen mukaan ja eri tiimien erityispiirteet huomioiden.

Mitä tarkoittaa tiimityöosaaminen?

Tiimityö-osaaminen pitää sisällään mm.

 • taidon dialogiseen kanssakäymiseen
 • halun uuden oppimiseen ja ymmärryksen siitä, miten tiimi toimii yksilön oppimisen välineenä ja tukena (tiimioppiminen)
 • ymmärryksen tiimityön hyödyistä ja haasteista
 • ymmärryksen tiimin jäsenten eri rooleista, oikeuksista ja vastuista, sekä niiden vaikutuksesta tekemiseen
 • hyväksynnän ihmisten erilaisuutta kohtaan ja taidon nähdä erilaisuus vahvuutena
 • halukkuuden auttaa muita ja saada tiimi onnistumaan yhteisen tavoitteen saavuttamisessa
 • halun ja taidon rakentaa ja ylläpitää tiimin keskinäistä luottamusta.

Mitä tarkoittaa tiimityöosaaminen?

Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Voit olla meihin yhteydessä myös täyttämällä ja lähettämällä alla olevan lomakkeen.
Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja