Usein kysytyt kysymykset

Mietityttääkö? Olemme keränneet tähän joitakin kysymyksiä, joita olemme huomanneet usein esitettävän, kun pohditaan, ovatko valmennukset sopiva ratkaisu oman työn ja yhteisön kehittämiseen.

Tällä sivulla emme yritä selittää, mitä kaikkea tiimioppiminen ja tiimivalmentaminen pitävät sisällään, koska lähestymistapoja on monia. Se on kokemuksellista oppimista, se on yhteiskehittämistä, se on johtamistapa ja kulttuurinen toimintamalli. Kaikkeen tähän voit tutustua lisää tietopankki- ja blogisivuilla.

UKK

Ei, mutta ne ovat saman historian ja tarinan tulosta. Tiimiakatemia Global Oy on aikuiskoulutuksen tarpeisiin perustettu yksityinen koulutusyritys. Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva yrittäjyyden huippuyksikkö.

Tiimiakatemia Global Oy hallinnoi Tiimiakatemia-tavaramerkkiä ja sen perustajissa on Tiimiakatemia-menetelmän pääkehittäjä Johannes Partanen ja muita tiimivalmentamisen asiantuntijoita.

Tiimiakatemia Global valmentaa Suomessa ja kansainvälisesti opetusalan ja liike-elämän ammattilaisia tiimivalmentajiksi sekä konsultoi heidän organisaatioitaan toimimaan tiimioppivina yhteisöinä. Yrityksellä on oma Tiimiakatemia® sertifiointijärjestelmä, jolla se todentaa tiimivalmentajien ja organisaatioiden pätevyyden soveltaa tiimioppimista ja tiimivalmentamista.

Ei. Tiimivalmentaminen ei ole opettamista. Tiimivalmentavaa otetta voidaan hyödyntää lukuisissa eri ympäristöissä yrityksistä oppilaitoksiin.Tiimivalmentajien laajasta kirjosta löytyy monen alan ammattilaisia ja jokainen tiimivalmentaja soveltaa tiimivalmentamista omaan ympäristöönsä.Kyse on jo aiemmin hankitun osaamisen ja ammattitaidon hyödyntämistä eri näkökulmasta sekä monien taitojen kehittämistä, joita valmentajana toimiessa tarvitaan.

Kyllä ja ei. Tiimioppiminen ei ole ilmestynyt tyhjiöstä, vaan siihen on yhdistelty eri menetelmiä ja ajatuksia. Kasvatustieteellisessä mielessä se on vahvasti sosiokonstruktivismia.  Ajan myötä se on muotoutunut kokonaisuudeksi, jonka toimivia käytänteitä kehitetään koko ajan eteenpäin.

Niinpä siinä on mukana elementtejä, ideoita ja jatkokehitettyjä ajatuksia monesta jo olemassa olevasta, kuten esimerkiksi Peter Sengen, Nonaka & Takeuchin, William Isaacsin ja Barbara Prashnigin teorioista – vain muutamia mainitaksemme.

Se, mikä erottaa tiimioppimisen monesta muusta, on sen käyttäjäystävällisyys. Emme tarjoa sinulle tiettyä tiukkaa mallia ja toimintamanuaalia. Sen sijaan tarjoamme tulokulman jonka kautta voit muodostaa omaan työhösi ja ympäristöösi sopivimmat mallit. Sinä päätät, miten hyödynnät oppimaasi. Ja vaikka tiimioppimiseen liittyy paljon tiettyjä elementtejä, työkaluja ja teorioita, ne ovat kaikki tukemassa työtäsi, eivät kiveen hakattuja toimintaohjeita.

Tiimioppimisen vahvuus on sen sovellettavuus ja käytännön ratkaisujen tarjoaminen, joka perustuu yli 25 vuoden ajan tehtyyn kehitystyöhön.

 

Valmennusohjelmissa on tietty määrä lähipäiviä, jotka toteutetaan työpaikan ulkopuolella. Ne vaativat läsnäoloa, ja niiden tarkoitus on nimenomaan kehittää omaa työtä yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Tämän lisäksi sinulla on oma lukuohjelma, jonka avulla syvennät tieto-osaamistasi lähipäivien välillä.
Koska meille käytännön tekeminen ja kokeilut omassa työssä ovat oppimisen ydintä, tulee sinun pystyä sitoutumaan omassa työssäsi niiden tekemiseen. Mutta kyse ei ole erillisestä asiasta vaan nimenomaan kokeilut ovat osa työtäsi.

Kiteytettynä: sinulla tulee olla aikaa osallistua valmennusohjelman lähipäiviin. Tämän lisäksi tarvitset aikaa lukemiselle, riippuen ohjelmasta mutta 1-3 kirjaa kuussa. Tämän lisäksi jonkin verran aikaa tarvitaan esimerkiksi lähijaksojen reflektointiin sekä omien kokeilujen mahdolliseen suunnitteluun. Itse kokeilut ja teot teet oman työpäiväsi puitteissa.

Oleellisinta on se, mitä saat kuin että miten paljon aikaa kaikki vie. Valtaosa valmennuksemme käyneistä suosittelisi sitä muille, joten käytetty aika on ollut sen arvoista.

Tiimioppiminen ei perustu ylhäältä alas suuntautuvaan opettamiseen vaan siihen, että jokainen on itse oman oppimisprosessinsa keskiössä. Siksi emme harrasta luentoja, tenttejä tai annettuja tehtävämonisteita, emme oikeita tai vääriä vastauksia.

Valmennuksemme toteutetaan tiimioppimisen menetelmin: osallistujat vaikuttavat ja rakentavat lähipäivien sisältöä itse, käymme dialogia, teemme käytännön harjoittelua ja sovellamme luettua teoriaa. Kyse on kokemuksen kautta oppimisesta: opit tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kokemalla itse.

Panostamme paljon oppimisympäristöön. Haluamme varmistaa, että jokainen voi syventyä oppimiseen virkistävässä miljöössä – siksi varsinkin pidempien valmennusohjelmien kolmen päivän lähijaksot toteutetaan pääosin maaseutumaisessa majataloympäristöissä.

Meille oppiminen on prosessi ja jokainen lähipäivä tai -jakso muodostaa kokonaisuuden. Siksi esimerkiksi yöpyminen paikan päällä yön-yli-kestävissä lähijaksoissa on tärkeää.

Toki olemme valmiita pitämään tarpeen mukaan valmennuksia myös verkkoympäristössä. Meillä on siihen parhaat ohjelmat ja käytänteet, jotka mahdollistavat yhteisen oppimisprosessin myös etänä.

Valitettavasti et saa listaa, etkä toimintamanuaalia. Tiimioppimiseen ja tiimivalmentamiseen liittyy monia käytänteitä, joista käytetään myös nimeä työkalu. Ne eivät ole irrallisia, vaan osa kokonaisuutta ja niiden käyttö vaatii ensin ymmärryksen, mihin ollaan menossa. Ilman visiota vasaralla, nauloilla ja laudoilla saa kasan lautoja, joissa on nauloja.

Nämä niin sanotut työkalut eli teoriat, menetelmät ja toimintatavat opit kokemalla ne valmennuksissa. Kokemuksen kautta alat ymmärtää kokonaisuutta. Kyllä, tämä on vaikea selittää koska kyse on enemmän ajattelutavasta, oppimisprosessista ja oivaltamisesta, jota niin sanotut työkalut täydentävät. Konkretiaksi ne muuttuvat, kun alat itse soveltaa ja käyttää niitä omassa työssäsi.

Äkkivilkaisulla tiimioppiminen saattaa vaikuttaa juuri siltä – kunhan tehdään ryhmätöitä ja puhutaan dialogiringissä. Kyse on kuitenkin laajemmasta ajattelutavasta, jossa on monia muitakin ulottuvuuksia.

Ryhmällä ja tiimillä on ratkaisevia eroja. Eroja on myös siinä, miten ryhmän/tiimin toimintaa ohjataan ja minkälaisilla reunaehdoilla mennään. Näiden erojen selittäminen vaatisi pidemmän artikkelin ja asian todellinen oivaltaminen vaatii omakohtaisen asian kokemisen. Siksi valmennuksemme ovat ennen kaikkea kokemukseen perustuvaa. Osaamisen ja ajattelun kehittäminen ei tapahdu selittämällä vaan tekemällä ja työstämällä.

Jokaisella johtajalla, esimiehellä, opettajalla ja minkä tahansa alan ammattilaisella on oma substanssiosaamisensa. Se toimii pohjana omalle tiimivalmentajuudelle.

Tiimivalmentajana opit lähestymään toimintaasi valmentavasta ja ohjaavasta näkökulmasta. Korostamme tiimivalmentamisessa nimenomaan oppijakeskeisyyttä ja oppimisen näkökulmaa. Tiimivalmentaja saa yhteisön ja tiimin oppimaan. Tiimivalmentaja ei opeta eikä tee tai opi muiden puolesta vaan mahdollistaa yksilöiden oman toimijuuden.

Jos sinulla on tiimioppimiseen ja tiimivalmentamiseen liittyvä kysymys, vastaamme siihen mielellään joten laita sähköpostia: info@tiimiakatemia.com.