Tiimistartti - Työryhmästä tiimiksi!

Tiimistartti -valmennus on työyhteisöille suunnattu 5-8 kk kestoinen valmennusprosessi tiimityöosaamisen, tiimivalmentamisen ja valmentavan työotteen kehittämiseksi.

”Osana organisaation toimintakulttuurin kehittämistä hyvä konsepti.” Syksyn 2023 valmennuksen palautteesta.

Työyhteisön tiimityötaidot kuntoon

Työyhteisöissä ja oppilaitoksissa toimitaan usein ryhmittymissä, joita kutsutaan tiimeiksi. Saattaa kuitenkin olla, että todellisuudessa ihmiset toimivat työryhminä, jolloin

 • työtä tehdään yksin ja omissa siiloissa,
 • tietoa ei jaeta eikä toisten kokemuksista opita,
 • yksilöiden osaamista ei osata hyödyntää, koska ei tiedetä toisten osaamista,
 • vastuuta ei jaeta, koska jokainen vastaa omasta tontistaan.

Tiimeissä toimiminen ja aidon tiimityön aikaan saaminen vaatiikin osaamista niin yksilöltä, tiimiltä kuin johtamiselta.

Tiimistartti -valmennus tarjoaa kokemuksen siitä, mitä tarkoittaa työskennellä tiimissä, mitä osaamista tiimityöntekijä tarvitsee, miten valmennetaan tiimejä ja tiimityötä, miten johdetaan tiimiorganisaatioita sekä miten luodaan edellytyksiä yhdessä oppimiselle, innovoinnille ja uuden luomiselle.

Mikäli olet kiinnostunut laajemmasta ja syvällisemmästä osaamisesta tiimien valmentamisen, tiimipedagogiikan ja tiimien johtamisen osalta, suosittelemme tutustumaan laajempaan valmennukseemme Tiimimestariin.

Työyhteisön tiimityötaidot kuntoon

Milloin on hyvä startata tiimien rakentamisen ja tiimikulttuurin kehittämisen matkalle?

Riippuen tarpeestanne, Tiimistartti voi olla

 • Ensiaskel kohti tiimityön kehittämistä, tiimioppivaa organisaatiota ja tiimivalmentamista tai
 • Toimia jo olemassa olevia toimintatapoja ja työyhteisötaitoja vahvistavana valmennusprosessina.
 • Oppilaitokset voivat hyödyntää Tiimistarttia myös luomaan ymmärrystä osallistavan- ja tiimioppimisen soveltamisen tavoista osana opetusta

Milloin on hyvä startata tiimien rakentamisen ja tiimikulttuurin kehittämisen matkalle?

Tiimistartti on ensisijaisesti työyhteisötason valmennus, jonka tavoitteena on luoda ymmärrystä tiimikulttuurin ja tiimiorganisaation aikaan saamisesta.

 • Opettajille ja opettajatiimeille tiimistartti tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa opettajuutta valmentavampaan suuntaan, sekä oppia hyödyntämään opiskelijatiimejä ja tiimipedagogiikkaa. Opettajatiimit oppivat toimiaan yhteisöllisesti ja hyödyntämään omassa toiminnassaan tiimityön periaatteita.
 • Tiiminvetäjille ja tiimivastaaville tiimistartti tarjoaa mahdollisuuden kehittää valmentavaa työotetta ja ylläpitää kestävää ja vastuullista yhteistyön tekemisen kulttuuria.
 • Muutosagenteille, jotka käyttävät tiimejä muutoksen toteutuksessa ja aikaan saamisessa, tiimistartti tarjoaa mahdollisuuden
 • Työyhteisöille tiimistartti tarjoaa mahdollisuuden yhtenäisesti siirtyä tekemään töitä toimivissa tiimeissä työryhmien sijaan.

Entäpä Tiimistartin toteutus?

Tiimistartti on 5-8 kk kestävä, viidestä valmennuspäivästä koostuva, yhteisön sisäinen valmennusprosessi.

Kyse ei ole yksittäisistä valmennuspäivistä, luennoista eikä työpajoista vaan oppimisprosessista, johon sisältyy lähipäivien lisäksi omat kokeilut työssä ja itsenäistä tiedonhankintaa. Tarkemmat sisältöteemat määrittyvät asiakkaan tarpeen mukaan ja eri tiimien erityispiirteet huomioiden.

Valmennus toteutetaan tiimioppimisen elementtejä hyödyntäen, jotta osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen tiimioppimisesta, dialogista, tiimityöstä ja tiimivalmentamisesta. Valmentajina toimivat Tiimiakatemia Globalin asiantuntevat ja kokeneet tiimivalmentajat.

Tiimistartti mahdollistaa teille yhteisen ajatteluajan toimintamallien uudistamiselle. Valmentajamme mahdollistavat rauhallisen ja dialogisen ympäristön, jossa käsitellä haastaviakin aiheita turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Mitä tarkoittaa

tiimityöosaaminen?

Tiimityö-osaaminen pitää sisällään mm.

 • taidon dialogiseen kanssakäymiseen
 • halun uuden oppimiseen ja ymmärryksen siitä, miten tiimi toimii yksilön oppimisen välineenä ja tukena (tiimioppiminen)
 • ymmärryksen tiimityön hyödyistä ja haasteista
 • ymmärryksen tiimin jäsenten eri rooleista, oikeuksista ja vastuista, sekä niiden vaikutuksesta tekemiseen
 • hyväksynnän ihmisten erilaisuutta kohtaan ja taidon nähdä erilaisuus vahvuutena
 • halukkuuden auttaa muita ja saada tiimi onnistumaan yhteisen tavoitteen saavuttamisessa
 • halun ja taidon rakentaa ja ylläpitää tiimin keskinäistä luottamusta.

tiimityöosaaminen?

Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Voit olla meihin yhteydessä myös täyttämällä ja lähettämällä alla olevan lomakkeen. Tai soita suoraan Markolle!
Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja