Synnytämme rohkeita tiimivalmentajia

Haluamme aikaansaada tiimioppivia eli yhdessä oppivia ja toimivia yhteisöjä. Tähän
tarvitaan tiimivalmentajia, joilla on taito soveltaa tiimioppimista eri ympäristöissä
oppilaitoksista yrityksiin. Annamme keinoja tehdä pedagogista kehitystyötä ja
jalkauttaa se toimintaan. Vahvistamme yhteisöllistä toimintatapaa ja jatkuvaa
oppimista.

Tiimiakatemia Global

Olemme tehneet jo yli 20 vuotta yhdessä oppimisen ja tiimivalmentamisen kehitystyötä. Tiimimestari® -ohjelmamme on suorittanut noin 2000 tiimivalmentajaa.

Olemme toteuttaneet lukuisia yhteisövalmennuskokonaisuuksia satoihin eri oppilaitoksiin ja yrityksiin. Toimimme Suomessa ja ulkomailla.

Palvelumme

Valmennusohjelmamme haastavat yhteisöt ja ihmiset tekoihin. Valmennuksissa vahvistetaan yhteisoppimisen ja yhteiskehittämisen taitoja. Ne luovat osaamista toimia oppimisen valmentajana ja yhteisön kehittäjänä. Valmennuksemme tähtäävät itselle sopivien ratkaisujen kehittämiseen ja jalkauttamiseen.

Tiimioppimisen Kipinä Antaa kokemuksen siitä, mitä tiimioppiminen käytännössä on.
Tiimioppimisen Startti Perehdyttää tiimioppimiseen ja antaa valmiuksia tehdä omia kokeiluja.
Tiimimestari Tiimivalmentajaksi kasvamisen ohjelma, joka antaa valmiuksia tehdä omia sovellutuksia.
Ihmevalmentaja Tiimimestari-valmennuksen käyneille suunnattu jatkotason ohjelma.

Webinaarimme

Tutustu tiimioppimisen ja -valmentamisen monipuolisiin näkökulmiin ja soveltamistapoihin.

30.9.2021
Näin vahvistat oppilaitoksen yhteiskehittämisen kulttuuria.


Uusimmat artikkelimme

Koulutuspäällikön avaimet tiimikulttuurin rakentamiseen

Helena toimii Sote- sekä hius-ja kauneudenhoitoalan koulutuspäällikkönä. Heillä Sampossa tiimioppimisen kehitystyötä on tehty aktiivisesti pari vuotta. ”Olemme todenneet, että tiimioppiminen on ainoa oikea tie saada hyviä työntekijöitä työelämään.”  Kaikkien rooli on merkittävä Tiimiyhteisö ei synny yhdellä tasolla. Siihen tarvitaan opettajat, esimiehet ja johtajat. Mari toimii lähiesimiehenä Valman, yhteisten tutkinnonosien sekä matkailu-ja ravitsemusalan tiimissä. Kainuun ammattiopiston […]

Lue lisää…
Kun ajatus muutoksista ei tunnukaan enää niin pelottavalta

Tiimioppiminen on prosessi. Se ei ole toimenpide, ei yksi dialogirinki tai hetki lukujärjestyksessä, joka alkaa ja päättyy tiettyyn kellonaikaan. Puhumme tiimioppimisen mielenmallista – se on jatkuva, monitasoinen ja monisäikeinen olemisen tila. Tiimioppijana jokainen hetki on oppimishetki. Se on jatkuvaa uteliaisuutta, kokeilemista, reflektointia ja jakamista. Se on jotain syvällisempää muutosta, joka tapahtuu koko ajan. Parhaimmillaan se […]

Lue lisää…
Kuinka tiimioppivaa kulttuuria rakennetaan?

Organisaatiot haaveilevat itseohjautuvista työntekijöistä. Tätä ajatusta kritisoin vahvasti – ihmisen vahvuus on yhteistoiminnassa. Organisaatioiden tulee olla yhdessä ohjautuvia eli tiimioppivia. Tiimioppivan kulttuurin rakennusaineet ovat oppimistiimi, aika, visio, pelisäännöt, tiimivalmentaja, rohkaisu, eritahtisuuden hyväksyntä, osaaminen ja sitkeä päämäärätietoisuus. Peter Senge nosti esille oppivan organisaation käsitteen kirjassaan The Fifth Discipline (1991). Hänen mukaansa oppiva organisaatio koostuu henkilökohtaisesta mestaruudesta, mielenmalleista, […]

Lue lisää…
Kouluissa tarvitaan yhteiskehittämistä, tiimejä ja valmennusosaamista

”Kun henkilöstön hyvinvointimittausten tulokset alkoivat laskea, alkoivat omat hälytyskellot soida. Yksin ei voi hallita eikä pitää lankoja käsissä”, muistelee Heikki Laivamaa, Joutsenon koulun rehtori havahtumistaan muutama vuosi sitten. Perinteinen hierarkkinen johtaminen oli tehokasta ja muutoksia saatiin nopeasti aikaan – näennäisesti. Pinnan alla kaikki ei ollutkaan niin hyvin. ”Kun esimies hoitaa hommaa yksin tai harvojen kanssa, kuormituksen […]

Lue lisää…
Hyvällä aloituksella alkaa huipputiimin rakentaminen

Tiimin rakentaminen alkaa vahvistamalla tiimiä erilaisilla persoonilla, panostamalla aloitukseen, tyhjentämällä mielesi ja tuomalla esiin tiimin pitkäjänteinen polku. Tällä saat tiimitoiminnan alkuun. Sinunkin tiimistäsi voi tulla huipputiimi. Tiimi rakentuu erilaisuuksien varaan On hyvä, jos pääset vaikuttamaan siihen, millaisista yksilöistä tiimi rakennetaan. Usein ajatellaan, että samanlaisuus olisi hyvä. Se, että valitut olisivat toistensa kaltaisia, ajattelisivat ja toimisivat […]

Lue lisää…
Tiimioppimisen vaikuttavuutta Sote-alan opinnoissa Laurea ammattikorkeakoulussa

Tiimioppimisen vaikuttavuus syntyy tiimissä, jota tiimivalmentaja valmentaa. Tiimin jäsenten projektien myötä vaikutetaan konkreettisesti luokkahuoneen ulkopuolelle ja omaan ympäristöön. Lopputulemana syntyy tuloksia, jotka yllättävät. Tämä koettiin Laurea ammattikorkeakoulussa. Fysioterapiatutkinnon vastaava lehtori Kati Nykänen sekä sosionomitutkinnon vastaava lehtori Kaijus Varjonen soveltavat tiimioppimista työssään. Tiimimestari-valmennuksen aikana he tekivät opiskelijoiden kanssa hanketyötä sekä kehittivät monialaisia opintoja. ”Ilman Tiimimestari-valmennusta ei meillä olisi ollut tätä rohkeutta […]

Lue lisää…