Tietopankki

Tiimioppimiseen ja tiimivalmentamiseen liittyy monia eri tasoja ja näkökohtia. Se on tiimipedagogiikkaa mutta myös kokonaisvaltainen toiminta- ja ajattelutapa. Se ulottuu johtamiseen, opetustyöhön ja arjen tekoihin. Materiaaleista löydät syventävää tietoa aiheesta.

Tiimivalmentajalla on taito soveltaa tiimioppimista työssään esimerkiksi opettajana, johtajana tai tiiminvetäjänä.

Tiimioppiminen on yksilön kasvua ja kehittymistä tiimissä ja sen avulla. Se on yhdessä tekemistä  ja vuorovaikutteista aktiivista oppimista, jota sovelletaan yhteisön toiminnassa ja pedagogiikassa.

Ladattavat oppaat

Opettajasta tiimivalmentajaksi: kokeile tiimioppimista

Opettajille suunnattu opas, joka perehdyttää sinut tiimivalmentamisen ensiaskeliin. Oppaassa käydään läpi tiimioppimisen perusteet ja annetaan vinkkejä, kuinka voit luoda oman tiimioppimisen kokeilusi. Toki opas on käyttökelpoinen muillekin tiimioppimisen menetelmien kokeilemisesta innostuneille!

Näin teen tiimioppimisesta yrityksemme voimavaran

Erilaisten organisaatioiden tarpeisiin suunnattu opas. Oppaassa kerrotaan, miksi oppiminen on niin tärkeää myös yritysmaailmassa ja kuinka rakennat tiimioppivan organisaation sekä perehdytään tiimivalmentamisen perusteisiin.

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Oppimisen mahdollistaminen, oppijakeskeinen oppiminen ja opettajan rooli oppimisprosessissa ovat teemoja,
joihin on monta näkökulmaa. Me uskomme yhdessä oppimiseen, tiimien kautta tapahtuvan
oppimisen tuloksekkuuteen sekä siihen, että oppimisen ja erityisesti taitojen kasvun mahdollistaa valmentava tekemisen tapa.

Webinaaritallenteet

Kirjat

Kirja kirjoista – Tiimivalmentajan ja tiimiyrittäjän Parhaat Kirjat 2022 -23
Opas ammattikirjojen valintaan. Sisältää 501 kirjan kuvaukset, jotka eivät ole kirja-arvosteluja vaan välähdyksiä kirjojen sisällöistä, antaen ideoita oman lukuohjelman rakentamiseen.
Lataa tästä
Mitä tiimivalmentajan tulee tietää innovoinnista?
Innovointi, kokeilut, uuden luominen – ne ovat tiimioppimisen ja tiimivalmentajuuden ydintä. Johannes Partasen uusin teos kertoo, mitä tiimivalmentajan tulee tietää innovoinnista. Nyt ladattavan visuaalisesti uudistettu painos!
Lataa tästä
Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja
Kaverijohtajuuden visuaalinen innostuskirja tarjoaa työkaluja Y-sukupolven johtamiseen. Innostuskirja käy maan, veden, tulen, tuulen ja tyhjyyden elementtien kautta läpi kaverijohtajuuden portaat.
Lataa tästä
Asiakas keskiössä – Johanneksen taikakaava osa 1
Johannes Partasen kirjoittama kolmen kirjan sarja jossa kerrotaan, miten jokainen yritys ja organisaatio voi onnistua asiakaskeskeisellä ajattelulla. Tämä on sarjan ensimmäinen osa asiakaslähtöisyydestä.
Lataa tästä
Tutustu Kirja kirjoista Tiimivalmentajan parhaat kirjat -nettisivustoon