Tietopankki

Tiimioppimiseen ja tiimivalmentamiseen liittyy monia eri tasoja ja näkökohtia. Se on tiimipedagogiikkaa mutta myös kokonaisvaltainen toiminta- ja ajattelutapa. Se ulottuu johtamiseen, opetustyöhön ja arjen tekoihin. Tämän sivun materiaaleista löydät syventävää tietoa aiheesta.

 Mitä ovat tiimioppiminen ja tiimivalmentaminen?

Mitä ovat tiimioppiminen ja tiimivalmentaminen?

Tiimioppiminen on yksilön kasvua ja kehittymistä tiimissä ja sen avulla. Se on yhdessä tekemistä ja vuorovaikutteista aktiivista oppimista, jota sovelletaan yhteisössä ja sen tiimeissä sekä myös oppijoiden kanssa – tällöin voidaan puhua myös tiimipedagogiikasta. Tiimioppimiseen sisältyy käytänteitä joilla sitä saadaan aikaan sen ytimessä on dialogi, käytännön tekeminen sekä tiedonhankinta. Tiimioppimisen vahvuus on siinä, että sen käytänteitä voidaan soveltaa hyvin monenlaisiin eri ympäristöihin.

Tiimivalmentaja on yhdessä oppimisen ja tiimitoiminnan asiantuntija ja mahdollistaja. Hänellä on taidot soveltaa tiimioppimista työssään esimerkiksi opettajana, johtajana tai tiiminvetäjänä.

Näitä termejä ja niiden tarkoitusta on avattu lisää tämän sivun oppaissa, verkkokurssilla sekä webinaareissa. Käy tutustumassa niihin!

 Mitä ovat tiimioppiminen ja tiimivalmentaminen?
Tiimivalmentaminen tutuksi:

ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Oppimisen mahdollistaminen, oppijakeskeinen oppiminen ja opettajan rooli oppimisprosessissa ovat teemoja, joihin on monta näkökulmaa. Me uskomme yhdessä oppimiseen, tiimien kautta tapahtuvan oppimisen tuloksekkuuteen sekä siihen, että oppimisen ja erityisesti taitojen kasvun mahdollistaa valmentava tekemisen tapa.

Ilmoittaudu verkkokurssille tästä

Ladattavat Kirjat

Kokonaisuus, joka koostuu koko yhteisölle, tiimeille ja yksilöille suunnatuista valmennusohjelmista. Voit valita vain yhden tai rakentaa omalle yhteisöllesi suunnatun muutosohjelman, johon sisällytetään eri valmennuksia. Niissä opitaan käytännössä, mitä tiimioppiminen ja tiimivalmentaminen ovat.