Opettaja Tiimivalmentajana - Tiimioppiminen mahdollistaa aidon yhteisöllisyyden ja oppijoiden toimijuuden vahvistumisen

Nyt eletään opettajuuden murrosvaihetta. Muutos tiedon siirtämisestä taitojen ja kyvykkyyksien harjoittelun mahdollistamiseen sekä pelkistä yksilösuorituksista yhteisöllisyyteen haastavat totuttuja toimintatapoja. Tässä hetkessä opettamiseen tarvitaan kokonaisvaltaista tiimiajattelua, joka ulottuu oppijoiden muodostamista tiimeistä yhteisön työtiimeihin.

Tiimeissä oleellisinta ei ole vain tekeminen, vaan oppiminen.

Tiimeissä oleellisinta ei ole vain tekeminen, vaan oppiminen.

Tätä tarkoittaa tiimioppiminen – se on yksilön oppimista yhdessä muiden kanssa. Se ei tarkoita ryhmätöiden teettämistä.  Kyse on kokonaisvaltaisemmasta tiimipedagogiikasta, jonka ydintä on oppijalähtöisyys, osallisuus, yhteisöllisyys, dialogi ja tiedollisen oppimisen lisäksi laaja-alaisten taitojen vahvistuminen osana arjen perustekemistä. Tiimeissä toimiessaan oppijat harjoittelevat jatkuvasti erilaisia vuorovaikutus- ja työskentelytaitoja. He osallistuvat ja muotoilevat oppimistaan, yhdessä tiimin kanssa. Tiimi tarjoaa myös vertaistukea ja hyvinvointia vahvistavaa yhteisöllisyyttä.

Tiimioppiminen muotoilee voimakkaasti opettajan roolia.

Tiimeissä oleellisinta ei ole vain tekeminen, vaan oppiminen.
Minna Kesti
“Opettaja valmentajana on ajattelutapa. Se ei ole rooli tai viitta, jonka voi jossain hetkessä pukea päälleen, vaan kokonaisvaltainen muutos ajattelussa, miten näkee itsensä, oppijat ja koulun.”
Minna KestiPohjois-Ritaharjun koulun tiimivalmentaja ja luokanopettaja.

Yhdessä oppimisesta ja tiimivalmentamisesta mielekkyyttä tekemiseen

Kun oppijat toimivat tiimeissä, opettaminen muuttuu tiimivalmentamiseksi. Se on tiimien ja yksilöiden oppimisen tukemista valmentamisen keinoin ja oppimisprosessin muotoilua yhdessä oppijoiden kanssa. Silloin voidaan löytää keinoja tehdä oppimisesta motivoivaa ja merkityksellistä. Koska tiimioppiminen nojaa vahvasti vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen, syntyy tilaa kohtaamiselle, kuulluksi tulemiselle ja läsnäololle, eli monille elementteille, jotka tukevat niin oppijoiden kuin opettajien hyvinvointia.

Mikä sinua opettajan työssä eniten inspiroi ja voimaannuttaa?

Monesti mainitaan lapset, nuoret tai oppijat, ne keiden eteen ja keiden kanssa päivittäistä työtä tehdään. Oppimisen ilon, ihmisenä kasvamisen ja osaamisen kehittymisen näkeminen muodostavat työn arvon. Vuorovaikutus ja aika oppijoiden kohtaamiselle ylläpitävät motivaatiota. Silti juuri nämä seikat uhkaavat tänä päivänä kadota työstä.

Kuinka voit toteuttaa työtäsi säilyttäen sen tuottaman arvon ja mielekkyyden?

Yksi vastaus tähän on tiimioppiminen ja sen käytänteiden soveltaminen tiimivalmentajana. Tiimityöskentely ja ennen kaikkea yhdessä oppiminen koskevat myös yhteisön työtiimejä. Opettajatiimit ja yhteisopettajuus ovat arkea monessa yhteisössä. Tiimioppimisen ja valmentavan opettajuuden käytänteet antavat uusia näkökulmia myös yhteisön tiimeihin. Ne voivat toimia entistä paremmin jokaisen oman työn tukena sekä yhteiskehittämisen paikkoina.

Katso webinaaritallenteelta kolmen tiimivalmentajana toimivan opettajan ajatuksia ja käytännön kokemuksia arjesta peruskoulussa, ammattiopistossa ja lukiossa:

Maksuton verkkokurssi opettajalle

Tästä voit aloittaa!

Alkuun pääset tutustumalla aiheeseen lyhyellä verkkokurssillamme, jonka voit suorittaa maksutta ja itsenäisesti. Se avaa keskeisimpiä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen teemoja – sen ydinajatusta, käytänteitä, työkaluja ja mahdollisuuksia.

Tämä kurssi auttaa sinua konkretisoimaan tiimioppimista ja mitä se voisi sinun työssäsi tarkoittaa.

Kurssin koostuu lyhyistä sisältökokonaisuuksista, joihin voit perehtyä täysin oman aikataulusi mukaan.

Erikoistu tiimivalmentamiseen

Tiimimestari -valmennus opettajille

Tiimioppimista ja opettamisen muutosta tiimivalmentamiseksi ei täysin voi tiivistää pelkään lyhyeen kurssiin, eikä sitä opi lukemalla, vaan tarvitaan tekoja, harjoittelua ja käytännön yhdessä oppimista. Tähän tarjoaa mahdollisuuden Tiimimestari -valmennus. Valmennuksessa sinulle avautuu tilaisuus kehittää omaan arkeen vietäviä konkreettisia ratkaisuja ja muotoilla omaa toimintaa.

Valmennuksen aikana perehdyt kokonaisvaltaisesti tiimien ja yhteisöjen oppimiseen sekä kuinka voit soveltaa tiimivalmentamista omassa työssäsi.

Kysyttävää?

Soita tai laita viestiä, niin jutellaan lisää!

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja
Blogi

Lue aiheesta lisää

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”
Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen sekä vastuun jakaminen oppimisesta opiskelijoille yhdistää tähän…

Uudistumiskyvykkään kulttuurin rakentaminen tiimivalmentajien avulla – Case Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva
Uudistumiskyvykkään kulttuurin rakentaminen tiimivalmentajien avulla – Case Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva

Jos halutaan todellista muutosta saada aikaan, niin yksittäiset ja yksin…

Jaettua johtajuutta tiimirakenteen avulla – Case Ylöjärven lukio
Jaettua johtajuutta tiimirakenteen avulla – Case Ylöjärven lukio

Tässä artikkelissa kuvataan, miten tiimirakenteen avulla on onnistuttu jakamaan johtajuusvastuuta…

Osaamista tiimioppimalla – Oppimisen mahdollistaminen tiimioppimisen menetelmin YTO-opinnoissa
Osaamista tiimioppimalla – Oppimisen mahdollistaminen tiimioppimisen menetelmin YTO-opinnoissa

Tämä teksti löytää inspiraationsa Niina Sivosen kirjoittamasta e-kirjasesta "Osaamista Tiimioppimalla…