Tiimioppiminen opetustyön tueksi!

Opettaja, ota tiimioppiminen osaksi työkalupakkiasi!

Tiimit ovat yksilön oppimisen väline!

Tiimioppiminen tarkoittaa yksikertaisuudessaan yksilön oppimista yhdessä muiden kanssa – tiimissä.  Kyse ei ole pelkästään ryhmässä tehtävästä työskentelystä, vaan vuorovaikutuksellisesta toiminnasta, jossa jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu omasta ja yhteisestä oppimisesta.

Tiimioppimisessa tiimityöhön ja tiimeihin liittyvät ”lainalaisuudet” (mm. yhteinen tavoite, keskinäisriippuvuus, mahdollisuus muotoilla omaa työ-/oppimisprosessia) yhdistyvät oppimista tukeviin ratkaisuihin.

Tiimioppimisessa vastuu oppimisesta on jokaisella tiimin jäsenellä, opettajan siirtyessä oppimisen mahdollistajaksi ja tukijaksi – tiimivalmentajaksi.

On hyvä muistaa, että vastuun ottaminen oppimisesta ja itseohjautuvuus ovat tuloksia, ja mm. näiden tulosten synnyttämiseksi tiimioppiminen on tehokas ja moneen kertaan toimivaksi todennettu keino!

Liity siis satojen opettajien joukkoon, jotka soveltavat tiimioppimista omassa työssään, eri oppilaitostasoilla, ja ovat mm.:

  • saaneet aikaan parantuneita oppimistuloksia,
  • kasvattaneet oppijoiden motivaatiota,
  • onnistuneet vähentämään omaa työtaakkaa, koska oppijat osaavat ja haluavat ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisesta ja tiedonhankinnasta,
  • parantaneet opintojen läpäisyprosentteja,
  • kehittäneet oppijoidensa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Katso, mitä AhlmanEdun opiskelijat Noora ja Sanni sanovat tiimioppimisesta ja tiimivalmentajan roolista

Tiimit ovat yksilön oppimisen väline!
Minna Kesti
“Opettaja valmentajana on ajattelutapa. Se ei ole rooli tai viitta, jonka voi jossain hetkessä pukea päälleen, vaan kokonaisvaltainen muutos ajattelussa, miten näkee itsensä, oppijat ja koulun.”
Minna KestiPohjois-Ritaharjun koulun tiimivalmentaja ja luokanopettaja.
Nina Vaarasuo
“Tämä tiimihomma on vienyt ihan mukanaan. Aivan upeaa huomata, kuinka esimerkiksi luokkamme pikkutiimit toimivat ja miten ne hyödyttävät ihan jokaista tiimin jäsentä. Täytyy myöntää, että koen kyllä oman työkuormani selvästi vähentyneen, kun lapset ovat oppineet niin valtavasti tiimtyön taitoja.”
Nina VaarasuoEdvin Laineen koulu, Iisalmi. Erityisluokanopettaja ja tiimivalmentaja.
Jussi-Pekka Räsänen
"Koen, että tällainen lähestymistapa hyödyntää myös asiakaspalveluhenkisyyttä, joka on tärkeää meidän alalla. Olen saanut palautetta, että onpa hyvä kun on juteltu, niin ossaa noiden asiakkaidenkin kanssa jutella. Luontaista ulosantia, ja keskustelukulttuuria on pystytty edistämään, sekä lisäämään itsevarmuutta."
Jussi-Pekka RäsänenLogistiikka-alan opettaja, Savon ammattiopisto
Niina Sivonen
”Vaativan erityisen tuen opiskelijat voivat tarvita paljon tukea pohdintaan, mutta heidän ajatuksensa on tärkeää saada osaksi prosessia, jotta he voivat jäsentää omaa rooliansa oppimisprosessissa. Opiskelijat voivat siis kokea olevansa subjekti, toimija, tai muiden ohjaama eli objekti, jolloin passiiviseen vastaanottajan rooliin asettuminen on helppoa”.
Niina SivonenYTO-opettaja, Ammattiopisto Luovi

Opettajasta tiimivalmentajaksi!

Tiimioppinen ei käynnisty itsestään, vaan edellyttää tekoja niin prosessin ohjaajalta, kuten opettajalta, sekä tiimin jäseniltä. Saadakseen aikaan tiimioppimista, opettajan tuleekin usein tarkastella omaa rooliaan opettajana hieman uudenlaisesta kulmasta.

Katso viereiseltä videolta, mitä matkailu- ja liiketoiminnan opettajat Salla Ruoko ja Johanna Lähde ajattelevat tiimioppimisesta ja sitä edistävästä tiimivalmentajuudesta. (kesto 4min 22s)

Tällä videolla tiimivalmentaja Minna Erkko kertoo yksinkertaisen letunpaisto -esimerkin kautta, mitä tiimioppiminen voi tarkoittaa opiskelijan näkökulmasta (kesto 9min 50s)

Ja lisää blogeista:

Tukea tiimioppimisen soveltamiseen

Tiimioppimisen aloittaminen onnistuu tekemällä arjessa pieniä tekoja. Opettajasta tiimivalmentajaksi -oppaasta löydät mm. kahdeksan viikon tiimioppimisen kokeiluun ohjaavan rungon.

Osaamista tiimioppimalla e-kirjanen kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti, miten Luovin opettaja on soveltanut tiimioppimista omien erityisoppijoidensa kanssa.

Erikoistu tiimivalmentamiseen

Tiimimestari® -valmennus

Tiimioppimista ja opettamisen muutosta tiimivalmentamiseksi ei täysin voi tiivistää oppaaseen tai lyhyeen kurssiin. Tarvitaan tekoja, harjoittelua ja käytännön yhdessä oppimista, johon mahdollisuuden tarjoaa Tiimimestari® -valmennus. Valmennuksessa sinulle avautuu tilaisuus kehittää omaan arkeen vietäviä konkreettisia ratkaisuja ja muotoilla omaa toimintaa.

Valmennuksen aikana perehdyt kokonaisvaltaisesti tiimien ja yhteisöjen oppimiseen sekä kuinka voit soveltaa tiimivalmentamista omassa työssäsi.

Lue lisää:

Yhdessä oppimisesta ja tiimivalmentamisesta mielekkyyttä tekemiseen

Kun oppijat toimivat tiimeissä, opettaminen muuttuu tiimivalmentamiseksi. Se on tiimien ja yksilöiden oppimisen tukemista valmentamisen keinoin ja oppimisprosessin muotoilua yhdessä oppijoiden kanssa. Koska tiimioppiminen nojaa vahvasti vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen, syntyy tilaa kohtaamiselle, kuulluksi tulemiselle ja läsnäololle, eli monille elementteille, jotka tukevat niin oppijoiden kuin opettajien hyvinvointia, motivaatiota ja merkityksellisyyttä.

Mikä sinua opettajan työssä eniten inspiroi ja voimaannuttaa?

Monesti mainitaan lapset, nuoret tai oppijat, ne keiden eteen ja keiden kanssa päivittäistä työtä tehdään. Oppimisen ilon, ihmisenä kasvamisen ja osaamisen kehittymisen näkeminen muodostavat työn arvon. Vuorovaikutus ja aika oppijoiden kohtaamiselle ylläpitävät motivaatiota. Silti juuri nämä seikat uhkaavat tänä päivänä kadota työstä.

Kuinka voit toteuttaa työtäsi säilyttäen sen tuottaman arvon ja mielekkyyden?

Yksi vastaus tähän on tiimioppiminen ja sen käytänteiden soveltaminen tiimivalmentajana. Tiimityöskentely ja ennen kaikkea yhdessä oppiminen koskevat myös yhteisön työtiimejä. Opettajatiimit ja yhteisopettajuus ovat arkea monessa yhteisössä. Tiimioppimisen ja valmentavan opettajuuden käytänteet antavat uusia näkökulmia myös yhteisön tiimeihin. Ne voivat toimia entistä paremmin jokaisen oman työn tukena sekä yhteiskehittämisen paikkoina.

Tiimioppimista voi hyödyntää kaikilla oppilaitostasoilla ja monenlaisten oppijoiden kanssa. Tiimioppiminen voi olla myös organisaation strategiaan sisällytetty tapa työskennellä ja ylläpitää yhteisöllistä sekä vuorovaikutteista toimintakulttuuria, jossa yksilöiden jatkuvaa oppimista sekä oppivan organisaation elementtejä pidetään tärkeänä. Yhteisön kehittämisen näkökulmasta voit lukea lisää täältä

Katso webinaaritallenteelta kolmen tiimivalmentajana toimivan opettajan ajatuksia ja käytännön kokemuksia arjesta peruskoulussa, ammattiopistossa ja lukiossa:

Maksuton verkkokurssi opettajalle

Tästä voit aloittaa!

Alkuun pääset tutustumalla aiheeseen lyhyellä verkkokurssillamme, jonka voit suorittaa maksutta ja itsenäisesti. Se avaa keskeisimpiä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen teemoja – sen ydinajatusta, käytänteitä, työkaluja ja mahdollisuuksia.

Tämä kurssi auttaa sinua konkretisoimaan tiimioppimista ja mitä se voisi sinun työssäsi tarkoittaa.

Kurssi koostuu lyhyistä sisältökokonaisuuksista, joihin voit perehtyä täysin oman aikataulusi mukaan.

Kysyttävää?

Soita tai laita viestiä, niin jutellaan lisää!

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja
Blogi

Lue aiheesta lisää

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Konepajan lukion synty merkitsee uutta lukua suomalaisessa koulutusmaisemassa. Tiimiakatemia Globalilla…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Toiveenanne on parantaa sekä tiimien tuloksellisuutta että työhyvinvointia. Valitsetteko koulutuksen…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Tiimejä on kaikkialla. Syitä, miksi tiimi on olemassa, on varmasti…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Olemme kysyneet monelta Tiimimestari® -valmennuksen käyneeltä, mistä heidän mielestään valmennuksessa…