Tämä on kysymys, johon pitäisi olla helppo vastata. Koska, jos on olemassa tuote tai palvelu, niin pitäisihän olla mahdollista kertoa, mistä on kyse.

Silti tähän kysymykseen vastaaminen tuntuu vaikealta… tai ei vaikealta, vaan riemulliselta haasteelta, kuten Tiimiakatemian® ja Tiimiakatemia Globalin perustaja ja tiimioppimisen suomalainen oppi-isä Johannes Partanen sanoisi.

Joten käydäänpä kiinni riemulliseen haasteeseen. Tiimimestari® -tiimivalmennus, here we come!

Tästä pääset Tiimimestari® -valmennuksen omille sivuille ja näkemään, mitä ryhmiä on alkamassa.

Kysyvä ei tieltä eksy…

Olemme kysyneet monelta Tiimimestari® -valmennuksen käyneeltä, mistä heidän mielestään valmennuksessa on kyse. (Sekä millaisia muutoksia omaan työhön valmennus on tuonut. Näistä voit lukea lisää blogistamme.) Uskokaa tai älkää, niin heilläkin on ollut edessään riemullinen haaste miettiessään yksiselitteistä tai lyhyttä vastausta kysymykseen.

 • Eräs on vastannut, että valmennuksessa on kyse työntekemisen tavasta eli osaamisesta työskennellä tiimissä ja sen kehittämisestä. (tiimityötaidot)
 • Toiselle kyse on taidosta ymmärtää tiimityötä, tiimissä toimimista sekä tiimissä oppimista pystyäkseen esimerkiksi omassa opettajuudessaan hyödyntämään opiskelijatiimejä ja tukemaan yhteisöllistä oppimista. (tiimioppiminen, pedagoginen kehittäminen, täydennyskoulutus)
 • Kolmannelle kyse on taidosta johtaa valmentavammalla otteella ja luoda edellytyksiä jaetun johtamisen syntymiselle. (esihenkilönä toimimisen taito, valmentava johtaja)
 • Neljännelle kyse on ollut matkasta itseen ja rohkeuden kasvattamisesta. (itsensä johtaminen)
 • Viidennelle kyse on ollut tiimiorganisaation toiminnan edellytysten ymmärtämisestä ja tiimityön johtamisesta. (valmentava johtaja, johtamisosaaminen, oppivan organisaation aikaan saaminen)
 • Kuudennelle ja seitsemännelle jotain muuta…

Suunta riippuu siitä, keneltä kysytään

Mistä Tiimimestari® -valmennuksessa on kyse, vaikuttaa riippuvan paljon mm. siitä, missä työtehtävässä ihminen toimii ja mikä valmennusprosessissa on kolahtanut itseen koviten. Mutta kuten edellä näkee, todella monella kentällä on omaa osaamista mahdollista kehittää tässä tiimivalmennuksessa.

Tiivistettynä kyse on kokemuksellisesta tiimivalmennuksesta, joka kehittää osallistujan tiimissä toimimisen sekä tiimityön ja tiimioppimisen valmentamisen taitoa.

Valmennuksesta, jonka aikana ymmärrät, mitä tarkoittaa tehdä työtä yhdessä, miten ajatella kollektiivisesti sekä miten luoda uutta tietoa yhdessä. Valmennuksen ytimessä on yhdessä tekeminen, yhdessä ajatteleminen ja yhdessä oppiminen. Yksilö tarvitsee muita oppiakseen ja kehittyäkseen. Tiimi onkin yksilön oppimisen väline, ei toiminnan organisoinnin väline.

Tiimivalmennus, ei koulutus!

Tiimimestari® -tiimivalmennuksessa on kyse myös muutokseen tähtäävästä prosessista – valmennuksesta: sitä mitä ihminen haluaa oppia, hänen tulee sitä kokea ja tehdä. Ei vain lukea tai teoreettisella tasolla ymmärtää. Ei siis ole kyse koulutuksesta, jossa kerrotaan mistä tiimioppimisessa tai tiimityössä on kyse, vaan henkilökohtaisesta kokemuksesta ja tekemisestä.

Tiimimestari® -valmennuksen aikana alat tekemään kokeiluja, jopa ennen kuin ehkä ihan ymmärrät mistä on kyse. Kokeilujen tukena hankit tietoa ja teoreettista ymmärrystä, jota syvennetään yhdessä käytävien keskustelujen avulla. Oikeastaan aika yksinkertaista!

Tulet mahdollisesti tekemään ”virheitä”, mutta niistä opitaan ja niitä arvostetaan. Kaiken tekemisen sitoo yhteen dialoginen toimintatapa.

 • Valmennus kestää 1-1,5 vuotta, riippuen hieman siitä, miten valmennus on rytmitetty. Pitkäkestoisuus mahdollistaa aidon muutoksen toiminnassa ja mahdollisuuden tehdä useita kokeiluja tuetussa ja psykologisesti turvallisessa ympäristössä.
 • Valmennuksessa keskeisenä osana ovat 48h kohtaamiset. Kahdeksi vuorokaudeksi ja kahdeksi yöksi irtaudutaan arjesta, jolloin aivolle avautuu mahdollisuus ajatella ja luoda uutta. Kohtaamiset ovat maatilamatkailukohteissa, joissa miljöö tarjoaa silmänruokaa ja täysylläpito mahdollisuuden keskittyä vain ja ainoastaan omaan tekemiseen ja olemiseen.
 • Valmennuksen aikana tehdään kehittämistyö, joka liittyy vahvasti omaan työhön ja sen kehittämiseen.

tiimivalmennus, yhdessä tekeminen, yhdessä oppiminen

Mistä siis on kyse?

Riemullisen haasteen vastaanottaminen synnytti tällaisen lopputuleman: Tiimimestari® -tiimivalmennuksessa on kyse ajattelu- ja toimintatavan muutoksesta. Kyse on täydennyskoulutuksesta ammattilaisille, jotka haluavat työskennellä tiimivalmentajina ja hyödyntää tiimioppimista parempien tulosten aikaan saamiseksi.

Tiimimestari® kokemuksen kautta

 • opit olemaan arvostava, osallistava ja vastuunkantava tiimin jäsen,
 • opit oppimaan muilta ja edistämään muiden oppimista,
 • opit rohkeutta ja tekemisen meininkiä,
 • opit valmentamaan tiimejä ja tiimioppimista sekä
 • opit päästämään irti vallankahvasta (jos sellaisesta pidät kiinni), jotta mahdollistuu jaettu vastuunkanto.

Onnistuinkohan… vain Tiimimestari® -tiimivalmennuksen käynyt voi tietää.

Tule kokemaan itse ja kehity rohkeaksi tiimivalmentajaksi!

Tämän blogin kirjoitti aikanaan tiimioppijana Tiimiakatemiasta® valmistunut, kansainvälisillä koulutuskentilläkin marinoitu, ikuinen miksi-kysymyksen esittäjä. ”Liikaa töitä yksin tehneenä osaan arvostaa suuresti tiimityöskentelyä, jossa aidosti haastetaan ja mahdollistetaan kaikkien onnistuminen.” -Milla Kinnunen. Tiimiakatemia Globalin markkinointi- ja viestintävastaava.

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Olemme kysyneet monelta Tiimimestari® -valmennuksen käyneeltä, mistä heidän mielestään valmennuksessa…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Olemme kysyneet monelta Tiimimestari® -valmennuksen käyneeltä, mistä heidän mielestään valmennuksessa…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Olemme kysyneet monelta Tiimimestari® -valmennuksen käyneeltä, mistä heidän mielestään valmennuksessa…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Olemme kysyneet monelta Tiimimestari® -valmennuksen käyneeltä, mistä heidän mielestään valmennuksessa…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Olemme kysyneet monelta Tiimimestari® -valmennuksen käyneeltä, mistä heidän mielestään valmennuksessa…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Olemme kysyneet monelta Tiimimestari® -valmennuksen käyneeltä, mistä heidän mielestään valmennuksessa…