Tiimit oppimisen välineenä

Tämän päivän jatkuvaa uusiutumista ja kehittämistä vaativissa organisaatioissa tiimit eivät voi olla vain tapa organisoida työtä. Niiden tulee olla yksilön ja yhteisön oppimisen mahdollistajia. Tästä näkökulmasta tiimeille ja niiden johtamiselle tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja. Miten tiimeissä opitaan, miten oppivia tiimejä rakennetaan, miten oppiminen mahdollistetaan ja millainen työympäristö tiimiyhteisö on? Muun muassa näihin kysymyksiin ovat vastaamassa tiimivalmentamisen asiantuntijat Heikki Toivanen ja Timo ”Letim” Lehtonen.