Tiimioppiminen oppijan näkökulmasta

Millaista on opiskella tiimissä ja tiimioppimalla? Mitä se on mahdollistanut ja mitä olen oppinut? Millaisena näen opettajan roolin? Tässä webinaarissa äänessä ovat tiimioppimisen tärkeimmät henkilöt eli oppijat itse. Johanna Lamminen Ahlmanin ammattiopistosta ja Evianna Sipilä ProAkatemian alumni ovat suorittaneet opintojaan tiimioppimista hyödyntävässä ympäristössä. Heillä on omakohtaista kokemusta tiimioppimisesta ja sen mukanaan tuomista tiedoista ja taidoista. Webinaarissa kuulet, millaista tiimioppiminen on oppijan silmin – mikä siinä innostaa ja mikä haastaa?