tiimiakatemia-global-logo-nega-rgb

MAKSUTTOMAT WEBINAARIT

Tiimit oppimisen välineenä

04.05.2021 klo 15:00 - 16:00

Tämän päivän jatkuvaa uusiutumista ja kehittämistä vaativissa organisaatioissa tiimit eivät voi olla vain tapa organisoida työtä. Niiden tulee olla yksilön ja yhteisön oppimisen mahdollistajia. Tästä näkökulmasta tiimeille ja niiden johtamiselle tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja.
Miten tiimeissä opitaan, miten oppivia tiimejä rakennetaan, miten oppiminen mahdollistetaan ja millainen työympäristö tiimiyhteisö on?

Muun muassa näihin kysymyksiin ovat vastaamassa tiimivalmentamisen asiantuntijat Heikki Toivanen ja Timo ”Letim” Lehtonen.

Heikki on toiminut isojen ja pienempien yritysten johtajana sekä hallituksen jäsenenä yli 30 vuotta. Hän on myös valmentanut nuoria tiimiyrittäjiä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemialla. Tällä hetkellä Heikki valmentaa tiimivalmentajia eri valmennusohjelmissa Tiimiakatemia Globalilla, sekä toimii yrityksen toimitusjohtajana.

Timolla on pitkän linjan kokemus yrittäjyydestä, jota hän hyödyntää työssään tiimiyrittäjien valmentajana Jyväskylän AMK Tiimiakatemialla. Timo valmentaa myös tiimivalmentajia Tiimiakatemia Globalin valmennusohjelmissa. Vuosien varrella hän on julkaissut useita artikkeleita ja kirjoja tiimeistä ja tiimioppimisesta.

Webinaarimme asiantuntijat

Heikki Toivanen 4.5

Heikki Toivanen

Toimitusjohtaja, Tiimivalmentamisen asiantuntija

Timo Lehtonen 4.5

Timo "Letim" Lehtonen

Tiimivalmentamisen asiantuntija