tiimiakatemia-global-logo-nega-rgb

MAKSUTTOMAT WEBINAARIT

Oppilaitos tiimiyhteisöksi – miten se tehtiin?

28.10.2020 klo 15:00-16:00

Opettajatiimit ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä teemoja kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimivat tiimit ja yhteisöllinen toimintamalli eivät synny itsestään vaan aktiivisen kulttuurin luomisen ja johtajien tuen avulla.

Tiimioppiminen on yhteisön oppimista, mutta se on myös yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamista niin henkilöstön kuin oppijoiden kesken. Tiimit eivät ole vain tapa organisoitua vaan ne ovat ajattelun, kehittämisen ja yhdessä tekemisen välineitä.

Kuinka johtaja mahdollistaa tiimimäisen toimintatavan? Kuinka tiimien potentiaali saadaan käyttöön ja mitä siitä seuraa? Kuinka luodaan osallistava ja itseohjautuva yhteisö? Muun muassa näihin kysymyksiin ovat vastaamassa Pontuksen koulun rehtori Katri Kurronen ja ammattiopisto Luovin yksikönjohtaja Eveliina Kononen. He ovat rakentaneet päämäärätietoisesti omia yhteisöjään vahvistaen itseohjautuvuutta ja tiimimäistä toimintakulttuuria.

Aiheeseen liittyvä blogiteksti: Koulun rehtori tiimimäisen yhteisön mahdollistajana

Oppilaitos tiimiyhteisöksi – miten se tehtiin?
28.10.2020 klo 15:00-16:00

Webinaarimme asiantuntijat

y05DXsPL_400x400

Katri Kurronen

Rehtori, Pontuksen koulu

EveliinaKononenwebinaari_i.

Eveliina Kononen

Yksikönjohtaja, ammattiopisto Luovi

Tulevat maksuttomat webinaarimme