Soteuudistus on vyörynyt voimalla hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Rakenteita ja käytäntöjä uudistetaan, jotta asiakaslähtöisyys, integraatio ja yhdenvertainen saatavuus palveluissa toteutuvat. Projektit posottelevat eteenpäin kuin junat. Mutta, onko vaunuissa myös tilaa yhteiselle ajattelulle ja oppimiselle?

Katse palveluprosesseista oppimisprosessiin

Sosiaali- ja terveyspalveluja uudistetaan, jotta pystytään hillitsemään alati nousevia kustannuksia ja varmistamaan, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun sujuvasti ja hyötyy siitä. Ratkaisuna nähdään jatkuva kehittäminen, laadun parantaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Asiakkaat ja työntekijät kutsutaan mukaan tuottamaan tietoa ja arvioimaan, miten käytäntö toimii. Katse on suunnattu palveluprosesseihin, -polkuihin ja -ketjuihin. Ne eivät kuitenkaan toimi itsestään, vaan vaativat ammattilaisten taitavaa saumatonta yhteistä työtä.

Uusia käytäntöjä ja malleja kokeillaan, testataan ja sovitellaan käyttöön. Kokeileminen on väline uuden oppimiseen, mutta ei yksin riitä pysyvän toiminnan muutoksen aikaan saamiseen. Oppiminen kaipaa tukea, tilaa ja aikaa reflektoida kokemuksia, uskomuksia ja tekoja yhdessä toisten kanssa. Tämä jää harmillisen usein huomiotta kehittämistyötä ohjaavissa hankesuunnitelmissa. 

Jos saisit kokonaisen, miksi tyytyisit puolikkaaseen?

Muutostyössä voimme keskittyä pelkästään ohjaamaan ihmisiä toimimaan tavoitellun käytännön mukaisesti. Tai, voimme tukea heitä oppimaan ja ajattelemaan yhdessä, tuottamaan uusia ideoita, kyseenalaistamaan vallitsevia ajattelumalleja ja synnyttämään laaja-alaisempaa ymmärrystä toimintaympäristöstään ja toimintakulttuurista. On tunnistettu, että tällaisessa tiimissä kasvaa muutosvalmius, kyky ratkaista raiteille tulleita ongelmia, reagoida yllättäviin tilanteisiin ja kehittyä matkan varrella. Mitä kaikkea tällainen tiimi voikaan saada yhteisössä aikaan? Voisiko tällaisia tiimejä kasvaa myös meillä?

Yhteistä ajattelua ja tiimioppimisen taikaa – täytyyhän sitä kokeilla

Pohjois-Savon Tulevaisuuden sotekeskushankkeessa päädyimme kokeilemaan, mitä tapahtuu, kun muutostyössä hyödynnetään tiimioppimisen menetelmää. Halusimme vahvistaa pilottien ympärille muodostuneiden tiimien yhteistä työskentelyä ja oppimista Tiimiakatemia Globalin Tiimioppimisen startti -valmennuksella. On valtavan kiinnostavaa nähdä ja kokea käytännössä, miten dialogi tiimeissä alkaa toimimaan. Halusimme myös vahvistaa valmennusosaamista kehittämistyössä. Katsotaan, miten projektitiimien työskentely vahvistuu, kun projektipäälliköt alkavat Tiimimestarivalmennuksen myötä työskennellä tiimeissään tiimivalmentamisen keinoin.

Jos tehdään aina samalla kaavalla, on turha odottaa erilaista lopputulosta

Soteuudistus haastaa työntekijät ja työyhteisöt jatkuvaan oppimiseen. Myös muutostyön prosessikaavoja on tarpeen pölläyttää ja kokeilla rinnalla uusia, yksilöiden ja yhteisön oppimista tukevia menetelmiä. Hankkeiden kehittämistyössä on paljon potentiaalista muutosvoimaa käyttämättä, joka voidaan valjastaa esimerkiksi vahvistamalla tiimioppimista ja sitä tukevia rakenteita.

Kokemus osoittaa, että tiimioppiminen tukee työntekijöiden autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä keskinäistä luottamusta.  Sitä kautta se voi myös lisätä työn merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä sekä työhyvinvointia. 

Kirjoittaja Minna Rytkönen, Hankepäällikkö, POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus-hanke, minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Soteuudistus on vyörynyt voimalla hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Rakenteita…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Soteuudistus on vyörynyt voimalla hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Rakenteita…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Soteuudistus on vyörynyt voimalla hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Rakenteita…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Soteuudistus on vyörynyt voimalla hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Rakenteita…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Soteuudistus on vyörynyt voimalla hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Rakenteita…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Soteuudistus on vyörynyt voimalla hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Rakenteita…