OSIO 2

Opettajan tiimivalmentamisen taito

Tervetuloa jatkamaan kurssiamme ja sen toiseen osioon!

Tämän osion aiheena on tiimivalmentamisen mielenmalli. Kerromme podcastissa, mitä sanalla tiimivalmentaja tarkoitetaan. Kerromme myös, millainen tiimivalmentaja on ja millainen on tiimivalmentajan mielenmalli.

Lataa käyttöösi tietopaketti tämän osion aiheesta

Kokoamamme paketti on tarkoitettu oman ajattelun ja reflektoinnin tueksi. Siinä syvennämme videolla esiin nousseita teemoja ja näkökulmia.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi päästäksesi seuraavaan osioon

Jäikö kysyttävää?