OSIO 1

Opettajan tiimivalmentamisen taito

Tervetuloa kurssillemme ja sen ensimmäiseen osioon!  Tämän ensimmäisen osion aiheena on tiimioppiminen. Videolla kerromme ajatuksiamme tiimeistä ja ryhmistä sekä sen, mitä tiimioppimisella tarkoitetaan.

Lataa käyttöösi tietopaketti tämän osion aiheesta

Kokoamamme paketti on tarkoitettu oman ajattelun ja reflektoinnin tueksi. Siinä syvennämme videolla esiin nousseita teemoja ja näkökulmia.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi päästäksesi seuraavaan osioon

Jäikö kysyttävää?