Lahden vastaava rehtori Matti Saarela avaa artikkelissaan, kuinka Lahdessa on kehitetty tiimiyhteisöä ja valmentavan johtamisen mallia.

Lahden perusopetuksen pohjoisella alueella lähdettiin tutkimaan keväällä 2018, mitä uutta voitaisiin saavuttaa johtamisen ja oppimisen näkökulmasta toimimalla tiimeissä sekä aikuisten että lasten keskuudessa. Valmennusten ja yhteisen dialogin myötä on kiteytynyt perusopetuksen valmentavan johtamisen malli. Siinä hallinnon taso on mahdollistaja ja tukija oppilaiden oppimiselle.

Johtajille ja opettajille ymmärrystä tiimitoiminnasta

Tiimitoimintaan ja tiimioppimiseen lähdettiin perehtymään valmennusohjelmissa. Pohjoiselta alueelta Tiimimestari -valmennukseen lähti osallistujia ensimmäisessä vaiheessa yhteensä seitsemän. Osallistujat katsottiin siten, että myös johtamisen näkökulmasta voidaan tukea tiimioppimisen ja tiimitoiminnan periaatteita aivan lasten tasolle saakka. Siksipä koulutettaviksi valikoituikin aluepäällikkö, rehtori, apulaisrehtori ja neljä opettajaa. Tuolloin osallistujia oli kahdesta koulusta. Myöhempiin Tiimimestariryhmiin on omalta alueeltani osallistuttu jo muistakin kouluista. Valmennettuja alkaa olla liki parikymmentä. Lähes kaikki koulujen johtotiimiläiset ovat osallistuneet vähintään startti valmennukseen tai ainakin omalla alueella yhteiseen johtotiimiläisten startin kaltaiseen valmennukseen.

Perusopetuksen hallinnossa näimme tärkeänä lähteä mukaan Tiimioppimisen Startti -valmennukseen, jossa mukana olivat vastuualuejohtaja, suunnittelu- ja kehittämispäällikkö sekä aluepäälliköt. Lisäksi samassa valmennusryhmässä oli henkilöitä varhaiskasvatuksesta sekä kouluista. Tuossa koulutuksessa paneuduimme niin oppimisen kuin johtamisenkin kysymyksiin. Yhtenä tärkeänä tuotoksena koulutuksen aikana saatiin kuvattua perusopetuksen valmentavan johtamisen malli:

Kuva Matti Saarela

Haluamme kuvata meidän johtamiskäsityksemme nimenomaan näin päin olevan kolmion avulla, koska tärkeimpinä kuitenkin ovat ne lapset ja nuoret, joita varten kaikki teemme töitä.

Kolmion kärjessä oleva POT tiimi on perusopetuksen hallinnosta muodostuva tiimi. Tähän tiimiin kuuluvat vastuualuejohtaja, suunnittelu- ja kehittämispäällikkö, aluepäälliköt, opetuksen palvelupäällikkö sekä yhteisten palveluiden asiantuntijat. Tiimin valmentajana toimii vastuualuejohtaja. Rehtoritiimin valmentajana toimii aluepäällikkö, koulun johtotiimin valmentajana rehtori, henkilökuntatiimiin valmentajana tiimivalmentaja ja oppimistiimin valmentajana opettaja. Tiimit on haluttu piirtää ringin muotoon, koska kaikessa tekemisessä perusperiaatteena on dialoginen keskustelu ja sijoittuminen dialogirinkiin. Kattoteemana kaikessa tekemisessä on lasten ja nuorten hyvinvointi, mitä ohjaa maakunnallinen suunnitelma Lahden omilla painopistelisäyksillä sekä alueen omilla toimenpiteillä. Juju tuossa valmentavassa ideologiassa ja kuvassa on tuo osallisuus ja valmentajuus, joka on kuvattu nuolilla. Kaikki päätöksenteko tehdään yhteistoiminnassa tiimitoiminnan ja tiimioppimisen pelisäännöt sisäistettynä.

 

Esimerkin voima

Koemme, että lasten ja nuorten tiimioppiminen ei voi onnistua eikä mahdollistua, ellemme itse toimi samoilla ajatuksilla.

Tämän ymmärryksen kautta osaamme ja voimme tukea koulujen arkea ja tiimioppimisen kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Onpa osassa koulujamme oppilaiden tiimioppiminen jo varsin hyvässä vauhdissa. Uutena avauksena yhdessä yhtenäiskoulustamme aloitimme seitsemännen luokan tiimilinjan. Katsotaan mitä hyvää saamme aikaan oppimisen saralla niin tulosten kuin taitojenkin suhteen.

Tämä pohjoisen alueen into tiimioppimisen saralla on levinnyt nyt kahdelle muullekin alueelle Lahden kaupungissa. Startti valmennuksen toisessa aallossa oli osallistujia nimenomaan näiltä kahdelta muulta alueelta. Ja poikipa se taas uusia tiimimestareihin lähtijöitä. Näin tätä ilosanomaa saadaan levitettyä ja näen, että kun Lahteen on valittu hyvin vahvasti taitopedagogiikka, niin on tämä tiimioppiminen varsin hyvä väline sen toteuttamiseen ja siinä sivussa tulee hoidettua tuo OPSkin.

Teksti ja kuva: Matti Saarela, vastaava rehtori Lahden kaupungin perusopetus, Tiimiakatemia® Team Coach

Julkaistu 11/2020

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Lahden vastaava rehtori Matti Saarela avaa artikkelissaan, kuinka Lahdessa on…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Lahden vastaava rehtori Matti Saarela avaa artikkelissaan, kuinka Lahdessa on…

Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 2
Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 2

Lahden vastaava rehtori Matti Saarela avaa artikkelissaan, kuinka Lahdessa on…

Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 1
Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 1

Lahden vastaava rehtori Matti Saarela avaa artikkelissaan, kuinka Lahdessa on…

Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa
Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa

Lahden vastaava rehtori Matti Saarela avaa artikkelissaan, kuinka Lahdessa on…

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”
Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”

Lahden vastaava rehtori Matti Saarela avaa artikkelissaan, kuinka Lahdessa on…