Case Riveria, Lieksan toimipiste, SOTE-ala

Osaamisen valmentaminen eli valmentavan työotteen toteutuminen opetuksessa ja ohjauksessa on keskeinen osa Riverian strategiaa. Tiimiakatemia Globalin ja Riverian yhteistyön tavoite on ollut viedä valmentaminen käytäntöön ja osaksi arkea. Valmennusohjelmat aloitettiin vuonna 2016 Tiimioppimisen startti – ja Tiimimestari -valmennusohjelmilla.

Alkuvaiheessa kaikilla opettajilla ei ollut yhtenäistä näkemystä siitä, mitä valmentaminen ylipäätään tarkoittaa tai miten se käytännössä toteutuu. Valmennuksien myötä saatiin kehitettyä tätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä valmentaminen opettajan työssä on.

Halu kehittyä ja kehittää

”Yksi tärkein tulos starttivalmennuksista oli innostuksen syttyminen ja halu kehittää omaa työtä eteenpäin”, lehtori Kaisa Sissonen Riverian Lieksan toimipisteestä kuvailee.

Lyhytkestoisempien Startti -valmennuksien myötä syntyi oivallus, että tarvitaan myös pidempikestoista valmennusta jotta todellinen muutos opettajasta tiimivalmentajaksi voi tapahtua.

Tiimimestari -valmennukset mahdollistivat syvällisemät muutosprosessit ja niiden myötä opettajan rooli on muuttunut täysin. Kaisa kuvailee työn muttuneen mielekkäämmäksi, ja oppimistulokset näkyvät opiskelijoissa: nuorten vastuullisuuden, itseohjautuvuuden, itsensä johtamisen ja tiimin johtamisen taidot ovat selkeästi kehittyneet enemmän verrattuna perinteisessä opetuksessa tapahtuvaan kehittymiseen. ”Valmentajana muutoksen konkreettisesti kokee, ei ole vain kokeita joissa mittaat opittua vaan näet ja kuulet kehityksen”, Kaisa kertoo.

Koko yhteisön muutos

Tiimien voima tulee esille opiskelijatiimien lisäksi valmentajatiimeissä, joissa tiimimäinen työskentely mahdollistaa mentoroinnin, vertaistuen, reflektoinnin ja yhteisen kehittämisen. Kaisa toteaa että sillä on suuri merkitys itselle sekä koko organisaatiolle.

Lieksan toimipisteen lisäksi Riverian muista toimipisteitä on osallistunut henkilöstöä Tiimimestari-valmennuksiin ja Kaisa pitää sitä todella tärkeänä jotta kokonaisvaltainen muutos ja koko organisaation kehittyminen mahdollistuu.

Vaikka pedagoginen kehittäminen on ollut oleellinen tavoite valmennuksissa, on tiimivalmentaminen ja tiimioppiminen paljon enemmän: ”Tämä ei ole vain menetelmä eikä pedagoginen ratkaisu, vaan ideologia ja filosofia, koko organisaation ajattelutapa”, Kaisa sanoo ja tähdentää kuinka tärkeää on että myös johtajat osallistuvat valmennuksiin ja ymmärtävät kokonaisuuden.

”Valmennusohjelmat ovat olleet todella tärkeitä ja edellytys sille, että tämän tasoinen muutos on ollut mahdollista”, Kaisa kiteyttää. ”Ne ovat tuoneet rohkeutta toimia uudella tavalla ja olla tiimivalmentaja.”

Riveria Lieksan toimipiste on sertifioitu Tiimiakatemia sertifikaatilla 2017 ja Silver -tason sertifikaatilla 2021.