Mistä Tiimimestari -valmennus rakentuu?

Tiimimestari on valmennuksellisella otteella toteutettu koulutus. Se aikana kehität omaa valmentavaa työtapaasi, joka tukee oppijoiden, tiimien ja yhteisön oppimista. 

Koulutuksemme ei ole luentoja tai opetusta, vaan se toteutetaan valmennuksena. Siinä tärkeintä on oman kokemuksen ja tekemisen kautta oppiminen ohjelman valmentajien tukemana.

Oleellisena osana ovat kokeilut ja käytännön teot omassa työssä. Se sisältää myös itsenäistä tiedonhankintaa, jonka avulla syvennät kokemaasi.


Sisältö

Koulutuspäivien teemat luovat rungon, jonka tarkemmat sisällöt muotoutuvat osallistujien tarpeiden mukaan. Päivien aikana yhdistetään tietoa käytäntöön, harjoitellaan yhdessä oppimista ja luodaan ratkaisuja muiden osallistujien kanssa. 

Koulutus kestää yhteensä noin puolitoista vuotta. Se on pitkä, koska tarkoituksena on syvällinen osaamisen kasvaminen. Ammattilaisuus ei kehity pikamarssia, vaan antamalla aikaa sisäistää uutta ja kehittää omia toimintatapoja.

Lähtiessäsi mukaan Tiimimestariin pääset samalla mukaan ympäri Suomen olevaan tiimivalmentajien yhteisöön. Siinä sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi myös valmennuksen jälkeen. Ei siis vain yksi valmennus, vaan jatkuva oppiminen!

Panostamme oppimisympäristöön. Koulutuspäivät pidetään viihtyisissä maaseutu- ja majatalopaikoissa, joissa sinulla on rauha ja aika irrottautua arjen pyörityksestä ja keskittyä itsesi kehittämiseen. Hyödynnämme myös verkkoyhteyksiä ja digitaalista oppimisympäristöä.

Eikä huolta, mikäli et pysty osallistumaan valitsemasi ryhmän yksittäiseen jaksoon, voit korvata sen toisessa ryhmässä valintasi mukaan.

Jaksojen teemat ja mitä kysymyksiä niiden aikana ratkotaan:

I ORIENTAATIO (1 pvä)

Mitä valmennus sisältää ja kenen kanssa aloitan oppimismatkan?

Mitä ovat omat ja valmennuksen tavoitteet?

Millainen on minun teko-ohjelmani ja kehitysprojektini?

V ROHKEAT KOKEILUT JA SOVELTAMINEN 
(3 pvä – yön yli
)

Mitä on luovuus tiimivalmentajan työssä?

Miten kehitän omaa ja tiimin sekä yhteisön innovointiosaamista?

Kuinka lähden rakentamaan omaa tiimivalmennusmalliani?

II OPPIMINEN JA TIIMIT 3 pv (yön-yli)

Mitä on tiimioppiminen ja kuinka se tukee yksilön oppimista?

Kuinka tiimejä rakennetaan?

Kuinka voin hyödyntää tiimioppimista omassa työssäni? 

Miten vahvistetaan yhteisön oppimista?

VI TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN (3 pvä – yön yli)

Mikä on oma valmentajaprofiilini ja filosofiani?

Oman tiimivalmentamisen kehitysprojektin viimeistely ja jatko-askeleiden luominen.

III JOHTAMINEN 3 pv (yön-yli)

Kuinka tiimejä ja tiimiyhteisöä muotoutetaan?

Mitä on tiimien ja yhteisön valmentava johtaminen?

Kuinka muutosta viedään eteenpäin?

Kuinka vahvistetaan yhteisohjautuvuutta ja luodaan tiimikulttuuria?

VII VALTAKUNNALLINEN

TIIMIVALMENTAJIEN SYMPOSIUM (1 pvä)

Mitä minä ja muut ovat saaneet aikaan? 

Mitä voimme oppia toisiltamme ja jatkojalostaa omaan työhön sopivaksi?

IV TIIMIVALMENTAMINEN – 3 pv (yön-yli)

Mitä ovat tiimivalmentamisen käytänteet ja kuinka sovellan niitä omassa arjessa? 

Mitä tarkoittaa, kun  asiakas ja oppija on keskiössä?

Kuka on asiakas?

Tiimivalmentajan kumppanit ja verkostot.Suosittelemme, että Tiimimestariin osallistuu samasta organisaatiosta 2 – 6 henkeä, jolloin yhdessä tekemistä voidaan hyödyntää jaksojen välissä ja valmennuksen jälkeen.

Ilmoittaudu Tiimimestari-valmennukseen

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Marko Paasonen
Asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com