Valmennuksen toteutus Tiimimestari

Yksilöiden ja tiimien valmennusprosessi, joka aikana kehität valmentavaa työotetta ja viet eteenpäin omaa työtäsi tai yhteisöäsi koskevaa kehitysprojektia.
Kesto noin 1,5 vuotta, 19 valmennuspäivää ja oman työn ohessa tehtäviä kehitystoimia.

Valmennusohjelma perehdyttää sinut tiimioppimisen ja tiimien valmentamisen ammattilaiseksi.

Se mahdollistaa tiimioppimisen kulttuurin rakentamisen ja tiimipedagogisten ratkaisujen kehittämisen.


Valmennusprosessi

Valmennuksessa kyse ei ole kyse vain valmennuspäivistä, eikä se ole luentoja tai työpajoja. Kyse on oppimisprosessista: opit tiimioppimisen idean ja valmentamisen taidot oman kokemuksen kautta. Ohjelman valmentajat eivät opeta, vaan valmentavat prosessia. Valmennusjaksojen lisäksi ohjelmaan sisältyvät kokeilut ja käytännön teot omassa työssä sekä itsenäistä tiedonhankintaa jolloin oppiminen on jatkumo lähijaksojen välillä. Sisällöt muotoutuvat teemoittain osallistujien tarpeiden mukaan. Päivien aikana yhdistetään tietoa käytäntöön, harjoitellaan yhdessä oppimista ja luodaan ratkaisuja muiden osallistujien kanssa. 

Päiviin sisältyy orientaatiopäivä ja kuusi kolmen päivän (yön-yli) jaksoa. Ohjelma kestää noin 1,5 vuotta.

Se on pitkä, koska tarkoituksena on syvällinen osaamisen kasvaminen. Lähtiessäsi mukaan Tiimimestariin pääset samalla mukaan ympäri Suomen olevaan tiimivalmentajien yhteisöön. Siinä sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi myös valmennuksen jälkeen. Ei siis vain yksi valmennus, vaan jatkuva oppiminen!

Panostamme oppimisympäristöön ja jaksot pidetään viihtyisissä maaseutu- ja majatalopaikoissa. Tarvittaessa valmennuksia toteutetaan hyödyntäen verkkoyhteyksiä ja digitaalista oppimisympäristöä. Mikäli et pysty osallistumaan valitsemasi ryhmän yksittäiseen jaksoon, voit korvata sen jossakin toisessa ohjelmassamme.

I ORIENTAATIO (1 pvä)

Ohjelmaan tutustuminen
Omat ja valmennuksen tavoitteet

II OPPIMINEN (3 pvä – yön yli)

Tiimioppimisen perusteet ja menetelmä
Tiimivalmentajan tehtävät

III JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET – 3 pv (yön-yli)

Tiimin tarkoituksen, tavoitteiden ja arvojen valmentaminen
Tiimin johtamisen perusteet ja tiimikulttuuri

Tiimin tarkoituksen, tavoitteiden ja arvojen valmentaminen
Tiimin johtamisen perusteet ja tiimikulttuuri

IV ASIAKKUUDET – 3 pv (yön-yli)

Tiimi osana toimintaympäristöä ja verkostoa
Kuka on asiakas?

V INNOVOINTI  – 3 pv (yön-yli)

Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen
Innovoinnin työkalut

VI BRÄNDI JA TARJOOMA – 3 pv (yön-yli)

Brändiajattelu eri näkökulmista

VII TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN – 3 pv (yön-yli)

Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana
Tiimivalmentajan filosofia ja karaktäärin luominen

Suosittelemme, että Tiimimestariin osallistuu samasta organisaatiosta 2 – 6 henkeä, jolloin yhdessä tekemistä voidaan hyödyntää valmennusjaksojen välissä ja ohjelman jälkeen.

Ilmoittaudu Tiimimestari-valmennukseen

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Marko Paasonen
Asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com