Tunnustuspalkinto Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun ensimmäiselle tiimille

Tunnustuspalkinto Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun ensimmäiselle tiimille

 

Tiimiakatemia on perustettu tiimiyrittäjyyden synnyttämiseksi. Me Tiimiakatemia Globalilla valmennamme tiimivalmentajia, jotta he voivat ammattitaitoisesti valmentaa tiimiyrittäjiä eri koulutusasteilla ja organisaatioissa. Koska tiimiyrittäjyys on meille lähellä sydäntä, olemme päättäneet aloittaa tänä vuonna uuden perinteen. Valitsemme vuosittain tiimiyrittäjien tiimin, joka saa 1000 €:n arvoisen tunnustuspalkinnon käytettäväksi tiimin yhteiseen matkaan opintojen päätteeksi tai mahdollisesti jonkin muun yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. Sillä huipputiimit tarvitsevat yhteisen innostavan tavoitteen, joka palkitsee työnteon!

Tänä vuonna tunnustuspalkinnon sai Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun tänä keväänä valmistuvien opiskelijoiden tiimi. Tiimipolku edustaa innostavaa uuden luomisen kulttuuria, jossa tiimioppiminen on menestyksekkäästi viety lukio-opintoihin. Nyt valmistuvat opiskelijat ovat ensimmäiset, jotka ovat olleet mukana Tiimipolussa alusta asti. Tiimipolku-mallissa 1/3 lukio-opinnoista suoritetaan 4-5 henkilön tiimeissä. Opinnot koostuvat tiimimoduuleista, joihin on integroitu 2 – 4 kurssia yhteen. Moduuleissa huomioidaan tiimityötaitojen kehittäminen ja vaikeustason nousu taitojen karttuessa. Valmistuneet opiskelijat ovat saaneet olla mukana kehittämässä uutta lukion toimintamallia, joka rohkaisee aktiiviseen ja yhdessä tapahtuvaan oppimiseen yksinäisen kurssien suorittamisen sijasta.

Tiimipolku Underground-blogissa: https://tiimiakatemia.com/underground/tiimioppiva-lukio-aktiivista-ja-opiskelijavetoista-oppimista/

Jatkossa tunnustuspalkinnon saava tiimi valitaan hakemusten perusteella. Seuraava hakuaika on 1. – 31.1.2020

 

Lisätietoja tunnustuspalkinnosta:
Teija Välinoro
toimistopäällikkö
Tiimiakatemia Global
p. 040 576 0529
teija.valinoro@partus.fi
www.tiimiakatemia.com

 

Lisätietoja Tiimipolusta:
Risto Sarvilinna
opettaja
Jyväskylän Lyseon lukio
p. 040 341 4846
risto.sarvilinna@gradia.fi