Uuden aallon johtaminen – johtoryhmästä yhteisohjautuvaksi johtotiimiksi

Tämän päivän organisaatioita ei ylläpidetä yksilövetoisesti. Toimintakykyinen, tulevaisuuden tarpeisiin vastaava ja muutoksiin ketterästi reagoiva organisaatio rakentuu yhteiskehittämisen tuloksena. Siinä tiimimäinen toimintatapa ja yhteisohjautuvuus ovat pääroolissa. Johtoryhmä ei toimi tästä irrallaan, vaan tarvitaan yhteisöä osallistava johtotiimi.

Tavoitteena johtotiimi

Johtotiimi on yhdessä toimiva joukkue. Sen toiminnan tavoitteena on organisaation toiminnan ylläpito ja kehittäminen, yhdessä sen yhteisön kanssa. Johtoryhmä tarvitsee tiimiosaamista sekä valmentavan johtamisen taitoja.

Uuden aallon johtaminen on valmennus, jossa rakennetaan johtotiimiä. Se on tietoista ja aktiivista yhdessä kehittämisen työtä. Tiimi rakentuu luottamuksesta, tavoitteellisuudesta ja yhdessä tekemisen tahtotilasta. Tiimi ei ole vain tekemisen tapa, vaan se mahdollistaa myös yhdessä oppimisen. Johtotiimin muotouttamisen lisäksi valmennuksessa luodaan prosesseja, jotka mahdollistavat yhteisön osallistamisen arjen kehitystyöhön.

Valmennuksessa johtotiimin rakentaminen lähtee vahvan perustan luomisella: itsensä ja toisten tuntemisen, ymmärryksen sekä vuorovaikutuksen lisäämisellä. Jokainen kirkastaa omat kehittämistavoitteensa, joiden pohjalta luodaan tiimin yhteinen tavoite. Valmennus tähtää sellaisten käytäntöjen löytämiseen, jotka juuri teidän ympäristössänne mahdollistavat johtotiimin toiminnan ja yhteisön yhteiskehittämisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Miten johtoryhmämme hyötyy valmennuksesta?

  • Rakennatte pohjan johtotiimin muotoutumiselle eri työkaluja hyödyntäen.
  • Vahvistatte keskinäistä tuntemusta, ymmärrystä ja luottamusta
  • Luotte yhteisen päämäärän ja mallinnatte reittiä tavoitteeseen
  • Opitte käytänteitä, jotka mahdollistavat koko yhteisön yhteiskehittämisen
  • Vahvistatte valmentavan ja osallistavan johtamisen taitoja

Valmennuksen toteutus

Uuden aallon johtaminen ei ole koulutusta eikä luentoja vaan oppimisprosessi, jota valmentajat valmentavat. Prosessi toteutetaan hyödyntäen tiimioppimisen käytänteitä.

Valmennuskertojen aikana opitaan yhdessä muiden kanssa ja niiden välissä opittua viedään omaan työhön kokeiluiksi. Käytännön teot ovat oleellinen osa prosessin onnistumista.

Valmennus toteutetaan noin puolen vuoden ajanjaksolla. Siihen sisältyy 4 x kolmen tunnin verkossa toteutettavaa valmennuskertaa, sekä yksi kahden päivän (yön yli) pituinen lähijakso.

Valmennushetkien teemat:
Henkilökohtainen kehittyminen johtajana
Yhteisen tekemisen kulttuuri
Tiimien rakentaminen, valmentaminen ja johtaminen
Jaetun vision muodostaminen
Työyhteisön kärkiprojektien määrittely
Tulevaisuuden kirkastaminen”Uuden aallon johtaminen oli innostava ja osallistava valmennusohjelma. Se oli uudelle organisaatiollemme tiimihenkeä luova. Oman työn arviointi ja henkilöstön osallistaminen onnistuivat työssämme valmennuksen ansiosta. Tiimin vahvuuksien tunnistamisen kautta tiimimme jäsenten roolit selkeytyivät.”

Juhani Niiranen, Cluster President, Hanza Group Finland

Lue oppaistamme lisää tiimioppimisen hyödyntämisestä työssäsi:

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Marko Paasonen
Asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com