Y-malli: Yhden johtajan show vai tiimidisipliini?

Katzenbachin ja Smithin kaksi tiimikirjaa – The Wisdom of Teams ja sen jatko-osa The Discipline of Teams – nousevat ylitse muiden. Ensiksi mainittu kuvaa tiimien perusperiaatteet ja tiimin kehityskaaren. Jälkimmäinen taas keskittyy tiimien johtamiseen.

 

 

Kirjojen kirjoittaneiden herrasmiesten kuvaus tiimin johtamisesta on tiivistetty ”Y-malliin” The Discipline of Teams -kirjassa. Tiimin johtaminen edellyttää tehokkaita perustoja, kuten viestintää, valtuutusta ja rooleja. Kuitenkin suurin pähkinä purtavaksi johtamisessa on: onko tiimin johtaminen ryhmän johtamista yhden johtajan voimin vai laajempaa jaettua johtamista?

Katzenbach ja Smith esittävät, että johtamistyylin valitseminen ja kirkastaminen eri tarpeisiin on keskeistä menestymisen kannalta. Tilanteet, joissa tavoitteet ovat selkeitä ja tiimin jäsenet työskentelevät pääsääntöisesti yksilöllisissä tehtävissä, edellyttävät yhden johtajan mallia. Kun taas tavoitteet ovat laajempia ja epäselvempiä tai tiimiltä edellytetään yhteistä työskentelyä, astuu tiimidisipliini peliin.

Y-malli on erinomainen tapa kuvata tiimiläisille tiimin johtamista. Sen avulla tiimivalmentaja voi esittää tiimiläisille kysymyksiä:

  1. Kuinka koko tiimiä tulisi johtaa? Kuka täällä määrää?
  2. Kuinka yksittäisiä kehityshankkeita ja projekteja tulisi johtaa?
  3. Jos tiimin toiminnassa on ongelmia, täyttyvätkö edes tiimitoiminnan perusedellytykset vai onko kyse väärästä johtamisen mallista?

Malli tarjoaa keinon hahmottaa se, että tiimitoiminta ei suinkaan ole kaiken ratkaiseva taikaväline. Erityisesti opetusalan ammattilaisten tulee pystyä hahmottamaan tiimin tehtävä niin yhdessä oppimisen kuin tekemisen kannalta. Tiimi on väline oppimiselle, sosiaalinen ympäristö. Mutta se ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa paras mahdollinen toiminnan (esim. projektityön tai työssä oppimisen) väline.

Y-malli on selkeä ja keskustelua herättävä. Se on muodostunut Tiimiakatemia® klassikoksi. Malli istuu perustavanlaatuiseksi ajattelukehikoksi toisen tai kolmannen vuoden tiimiläisille. Työelämässä malli voidaan ottaa esille heti tiimitoimintaa ideoitaessa ja aloitettaessa.

 

Lähteet ja lisätietoa

Katzenbach, Jon R. & Smith, Douglas K. 2001. The Discipline of Teams: A Mindbook-Workbook for Delivering Small Group Performance. Harvard Business Review Press.

Katzenbach, Jon R. & Smith, Douglas K. 2015. The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization (reprint edition). Harvard Business Review Press. (Saatavilla suomenkielisenä nimellä “Tiimit ja tuloksekas yritys”)