Jukka Hassinen esittelee ideointimenetelmien klassikon

 

Kuusi ajatteluhattua (engl. Six Thinking Hats) on luovan ajattelun gurun Edward de Bonon kehittämä ideointimenetelmä. Kyseessä on yksi maailman kuuluisimmista ideointimenetelmistä. Se on klassikko myös Tiimiakatemia® tiimivalmentajien treeneissä!

 

De Pono Kuusi ajatteluhattua

(Kuva, “Kuusi tapaa ajatella”)

De Bono on määritellyt kuusi ajattelusuuntaa ja nimennyt ne ajatteluhatuiksi. Kullakin hatulla on oma värinsä: Valkoinen hattu keskittyy faktoihin, keltainen mahdollisuuksiin, punainen tunteeseen, vihreä uusiin vaihtoehtoihin, musta kritiikkiin ja sininen kokonaiskuvaan.

Tunnustetaan reippaasti: olemme välillä todella huonoja tekemään yhteistyötä ryhmissä. Poukkoilu ja kyvyttömyys keskittyä lienee yleistä. Joskus ajattelua hallitsevat myös usein tuomitseminen ja väitteleminen. Ne vaikeuttavat luovaa ajattelua ideointivaiheessa. Lisäksi luovuudessa tärkeä tunteiden ja aavistusten näyttäminen estetään ryhmissä joko tiedostetusti tai tiedostamatta leimaamalla ne ”hömpäksi”.

Kuuden ajatteluhatun tarkoitus on tehdä ryhmässä ajattelusta ja luovasta ideoinnista parempaa. Se antaa luvan tunteilulle mutta tuo esiin myös faktat ja kriittisen ajattelun. Hattujen avulla ryhmän jäsenet pakotetaan (sanan positiivisessa merkityksessä) ajattelemaan monipuolisesti ja tasapainoisesti.

Ajatteluhatuissa tarkastellaan ongelmaa useista näkökulmista eri roolien kautta. Roolissa ollessaan ihminen sanoo mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään. Taipumus ajatella aina ”yhdellä totutulla tavalla”, esimerkiksi kriittisesti tai positiivisesti, ei pääse tällöin dominoimaan ajattelua.

Tiimivalmentaja voi fasilitoida ajatteluhattujen käyttöä. Hän ei osallistu itse ideointityöhön, vaan toimii ajattelun ohjaajana ja hattuihin liittyvien sääntöjen valvojana. Hän varmistaa, että työjärjestys on luonteva, erityisesti silloin kun hattuja ”vaihdetaan”. Fasilitaattori voi esittää tarkentavia kysymyksiä, jotka auttavat osallistujia ajattelemaan hatun edellyttämän tyylin tavalla. Hänen ainoa osallisuutensa itse ideointityöhön tapahtuu alussa ja lopussa. Niissä hän käyttää sinistä hattua muiden kanssa esitellen ideoinnin aiheen ja vetäen tulokset yhteen.

Kuusi ajatteluhattua on helppo ymmärtää, oppia ja ottaa käyttöön. Menetelmää voidaan käyttää lähes kaikilla elämän osa-alueilla: ryhmätöissä, palavereissa ja neuvottelutilanteissa.

Lähteet ja lisätietoa

De Bono, Edward. 1990. Kuusi ajatteluhattua. Mark Kustannus.

Tekijänoikeudet

Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia® -tiimivalmentajakoulutusta toteuttava Tiimiakatemia Global (Partus Oy) ja tämän artikkelin kirjoittaja kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltua hyvää kirjaa.