Tiimiakatemia® Learning Expedition

3990,00 

Vapauta sisäinen vakoojasi. Tiimiakatemia® Learning Expedition on vertailuoppimismatka päivittäistä tiimivalmentamista käyttävään koulutusorganisaatioon.

Ilmoittautuminen valmennuksiin tapahtuu verkkokaupan kautta. Voit valita kassasivulla maksutavaksi verkkomaksun, laskun tai oppisopimuksen.

Lue toimitusehdot ennen tilausta.

Lähetä tarjouspyyntö

 

Näe ja koe, mitä tiimivalmentaminen on käytännössä

Vapauta sisäinen vakoojasi. Tiimiakatemia® Learning Expedition on vertailuoppimismatka päivittäistä tiimivalmentamista käyttävään koulutusorganisaatioon. Se esittelee, mitä tiimivalmentaminen on ja miten sitä käytetään opiskelijoiden valmentamisessa yrittäjyyteen, tietotyöhön ja yhteisölliseen tiimitoimintaan. Matka on benchmarkkausta ja myönteistä tietotyön vakoilua parhaimmillaan!

Learning Expedition on paras tapa tietää, mitä tiimivalmentaminen on ja mitä sillä saadaan aikaan. Opit ohjelman aikana:

 • Miten opiskelijat organisoidaan tiimeihin ja kuinka he tekevät projekteja elinkeinoelämälle
 • Kuinka tiimivalmentaminen, projektit ja teoriaohjelma istutetaan osaksi opintoja
 • Kuinka Tiimiakatemia® menetelmän oppimisen työkalut toimivat käytännössä

Käytännön tiimivalmentamisen arkeen tutustumisen lisäksi Learning Expedition sisältää 1-2 päivän konsultointia ja työpajasessioita. Niiden avulla:

 • Jäsennät bechmarkkauksen tulokset käyttökelpoisiksi ideoiksi ja strategioiksi oman organisaatiosi tai koulutusohjelmasi kehittämiseksi
 • Laadit alustavan suunnitelman siitä, miten muutat kouluorganisaatiosi tiimioppivaksi
 • Saat vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin tiimioppimisesta ja -valmentamisesta joita olet aina pohtinut mutta et ole päässyt kysymään

 

Kenelle?

Learning Expedition on suunnattu opetusalan ammattilaisille, jotka haluavat tietää, miten tiimivalmentamista tehdään käytännössä ja kuinka se saadaan istutettua omaan työhön ja organisaatioon.

Learning Expedition voidaan toteuttaa myös liike-elämän tai hautomotoiminnan edustajille suunnattuna ohjelmapakettina. Tällöin käsiteltävät aihealueet suunnataan heitä koskeviin aihealueisiin kuten tiimitoimintaan, tiimien johtamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja start-up -yrittäjyyteen.

 

Kohde

Learning Expedition voidaan tehdä joko Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemialle tai Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemialle. Myös muut kohteet Suomessa ja kansainvälisesti ovat mahdollisia.

Learning Expedition toteutetaan yhteistyössä em. organisaatioiden tiimiyrittäjien (opiskelijoiden) kanssa.

 

Sisällöt

I TUTKIMUSMATKA TIIMIAKATEMIA -MENETELMÄÄ KÄYTTÄVÄÄN ORGANISAATIOON – 2 pv
 • Orientaatio tiimivalmentamiseen
 • Tutustuminen fyysisiin toimitiloihin (fyysinen oppimisympäristö)
 • Tiimivalmentajien haastattelut
 • Tiimiyrittäjien (opiskelijoiden) haastattelut
 • Vuorovaikutteisia luentoja ja keskusteluja tiimioppimisen perusteista, tiimivalmentamisesta, opiskelun organisoinnista (opetussuunnitelmat) ja koulutuksen tulevaisuudesta

Learning Expeditionin isäntinä ja/tai emäntinä toimivat kohdeorganisaation tiimiyrittäjät (opiskelijat) sekä Tiimiakatemia Globalin asiantuntija.

II SUUNNITTELUTYÖ OMAN ORGANSIAATION MUUTTAMISESTA TIIMIOPPIVAKSI – 2 pv
 • Organisaation muutostiimin jäsenien, tavoitteiden ja toiminnan määrittely
 • Opetussuunnitelman laatiminen (alustava versio)
 • Käytännön toimenpiteiden suunnittelu

Suunnittelutyön vetäjinä toimii 1-2 Tiimiakatemia Globalin asiantuntijaa.

 

Yllä olevien sisältöjen tarkemmat kuvaukset aikatauluineen määräytyvät ryhmäkohtaisesti. Learning Expeditionin kohteen aikataulut ja resurssit voivat vaikuttaa merkittävästi tarkkojen sisältöjen muodostumiseen.

 

Hinta

3990 € + alv / ryhmä (2-20 henkilöä).

Ohjelmapaketti sisältää aikataulujen ja sisältöjen suunnittelun yhdessä tilaajan kanssa, päivien aikana esittelijöinä toimivien ”isäntien” ja/tai ”emäntien” työn, Tiimiakatemia Globalin asiantuntijoiden konsultointi- ja koulutustyön sekä materiaalit.

Yllä oleva hinta on suuntaa-antava hinta. Se voi muuttua järjestelyistä, kohteesta ja käytettävistä riippuen.