Anne Hanhiniemi Entti Oy:sta kertoo, miten pariskunnan elämäntapatoiminnasta syntyi miljoonaliikevaihdon yritys. Matkan Anne kiteyttää sanoihin kiitollisuus, arvot, tiimivalmennukset ja lukeminen, ajattelun muutos, uusi toiminnan malli, kasvu ja uudistuminen.

Kiitollisuus ja arvot

”Perustin viheralan yrityksen Entin vuonna 1995 ja myöhemmin myös aviomies tuli mukaan. Se oli elämäntapa, voitiin aina aamulla miettiä että mitä tänään tehtäisiin. Ajattelin että ollaan niin pieni, sesonkityöyritys, ei tässä paljoa voi muuttua tai kasvaa”, Anne Hanhiniemi kuvailee yrityksensä alkua. Kun kysyntä kasvoi, huomattiin, ettei enää itse ehtinyt kaikkea tehdä ja jotain piti tehdä toisin.

Vuoden 2010 aikana Annen silmiin osui Sammontakoja-valmennusohjelman*) infotilaisuuden mainos, johon hän lähti mukaan. Vaikka epäilyksiä oli, dialogiringin energia vei mukanaan. Valmennuksen myötä muuttui oma ajatusmaailma yrityksen mahdollisuuksista.  ”Valmentaja sanoi, että kirjoita ne vähättelevät ajatukset paperille ja revi se!” Anne teki työtä käskettyä ja otti kehitystehtäväkseen luoda elämäntavasta oikea yritys. Tehtiin liiketoimintasuunnitelma, määriteltiin yrityksen arvot ja toimintamalli, ja palkattiin kaksi työntekijää. Asiakasmäärät ja liikevaihto alkoivat kasvaa. Anne kuvailee olevansa kiitollinen siitä, kuinka oleellinen vaikutus valmennuksella oli siihen, että nämä askeleet tuli otettua.

 

Tiimivalmennukset, lukeminen ja ajattelun muutos

Anne on käynyt Sammontakoja-ohjelman lisäksi Tiimimestari- ja Ihmevalmentaja-valmennusohjelmat. ”Erityisen arvokasta on ollut, että saanut olla tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat omaa ajatusmaailmaa lähellä”, Anne miettii. Myös lukemisen hän on kokenut arvokkaaksi: ”Lukeminen on yritysmaailmassa sellainen elementti, jota ei tulisi tehtyä ilman lukuohjelmaa ja lukusuosituksia!”

Suurin anti on kuitenkin ollut valmennuksien vaikutus omaan tekemiseen:

”Sellainen ajatuksia muokkaava asia on ollut valmennuksissa todella käänteentekevä. Niiden kautta syntyneellä yritysfilosofialla ja rohkeudella tehdä päätöksiä on ollut meidän yrityksessä ratkaiseva merkitys.”


Uusi toiminnan malli ja kasvu

2013 tuli taas hetki jolloin piti pysähtyä tarkistamaan suuntaa – oli aika kehittää jotain uutta. Annen poika ryhtyi yrityksen toimitusjohtajaksi ja lähti Sammontakojat-valmennukseen, jonka tuloksena synnytettiin Entin tiimiyrittäjyysmalli. Se tarjosi mahdollisuuden heille, jotka halusivat yrittäjiksi mutta alusta asti kaiken itsekseen tekeminen tuntui haastavalta. Tällä hetkellä Entissä toimii ns. franchising-periaatteella kolme tiimiyrittäjää, mukana on esimerkiksi kaivinkoneyrittäjä. Anne toteaa että tiimiyrittäjyysmalli näkyi vahvasti kasvua vauhdittavana juttuna ja liikevaihto nousi vajaasta miljoonasta yli kahteen.


Uudistuminen

Vuoden 2019 syksyllä Entti on astunut uuden askeleen eteenpäin kun se valittiin yhdessä Destian kanssa Turun kaupungin keskustan ulkoalueiden ylläpitäjäksi ja osaksi Palveluallianssia. ”Destian kanssa yhteistyötä on tehty aiemminkin ja kun he ehdottivat kilpailutukseen lähtemistä, ei siinä oikein voinut kieltäytyä!” Anne nauraa.

”Kilpailutuksessa arvioitiin yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja, joista saatujen pisteiden avulla voitimme kahdeksan vuotisen urakan, vaikka tarjouksemme ei ollut halvin. Tämä on tiimivalmentamisen ja tiimioppimisen käytänteiden tulosta joita olemme Entissä tehneet”, hän jatkaa. Tämä on ollut innostava signaali Annelle itselleen, sillä hän uskoo että allianssimallit ovat tulevaisuutta ja tiimiosaaminen on nyt ja tulee olemaan yhä enemmän todella oleellinen taito työntekijöille ja yrityksille. ”Vielä taidot ovat monessa paikkaa hukassa”, Anne arvioi.

 

Dialogissa kaikkien ääni kuuluviin

Palveluallianssissa on projektitiimi joka koostuu tilaajasta, palveluntarjoajista ja alihankkijoista. Anne on hyödyntänyt tiimiosaamistaan projekti- ja työntekijätiimeissä. Entin omille työntekijöille dialogiringit ovat tuttuja ja nyt dialogi on käytössä myös palveluallianssin työntekijöiden kanssa. ”Urakka alkoi syksyllä joten vielä takana on vasta muutama kuukausi, mutta olen yllättynyt, miten positiivisesti työntekijät ovat suhtautuneet dialogiin”, Anne kiittelee. Koska työturvallisuus on isossa roolissa, on dialogi myös osa ennaltaehkäisevää toimintaa: esimerkiksi läheltä piti-tilanteiden läpikäyminen yhdessä auttaa kiinnittämään huomiota tiettyihin asioihin jo ennen kuin mitään vakavaa pääsee tapahtumaan. Dialogiringeissä on mukana kerrallaan noin 10 -15 henkeä jotka ovat työstämässä samaa työtehtävää.

Annelle dialogirinki on merkityksellinen:

”Olen saanut työkalukseni dialogiringin ja sen avulla saadaan paljon kentältä sellaista tietoa jota vanhassa mallissa tuskin olisi esille tullut.”

Dialogissa kaikkien työntekijöiden ääni pääsee aidosti esille, kaikkia kuunnellaan ja myös kiitos kohdistuu heille jotka työn ovat tehneet. Se luo työntekijöiden suuntaan vahvaa positiivista signaalia, joka vaikuttaa työssä viihtymiseen ja hyvinvointiin.


Iso paletti jakautuu pelikenttiin

Palveluallianssiin kuuluu talvisaikaan reilu 30 työntekijää ja kesällä tuplasti enemmän. Viher- ja katupuolelle kuuluvat erilaiset työtehtävät sekä säiden ja vuodenaikojen vaihtelut ovat iso paletti pyöritettäväksi – kaikki vaikuttaa kaikkeen. Anne on visualisoinut toimintaa pelikentiksi, mikä on auttanut perehdytyksessä ja dialogiringeissä helpottanut asioiden ymmärrettäväksi tekemistä. Idea tähän lähti viestintäsuunnitelman teosta, joka Annelle annettiin tehtäväksi. ”On julkista ja sisäistä viestintää, ja kun sen kaiken laittoi tekstiksi, ei siitä saanut mitään tolkkua”, Anne kertoo.

Arvostamme toisiamme-pelikenttä

Kuvat ja mallinnukset ovat muuttaneet tekstin ymmärrettäväksi. Viestinnän pelikentät koostuvat Palveluallianssin arvoista: Arvostamme luontoa, arvoistamme työtämme, arvostamme toisiamme ja vastaamme kokonaisuudesta. Jokaisesta arvosta on mallinnettu pelikenttä, miten arvo käytännön toiminnassa näkyy. Anne kokee että pelikenttien teko on jäsentänyt myös omaa ajattelua ja toimivat työkaluna monessa tilanteessa.

Luottamus ja dialogin merkitys viestinnässä ja toiminnassa


Tulevaisuutta rakentamassa

”Viherala on tulevaisuuden ala. Arvot muuttuvat ja viheralueet ovat avainroolissa kun puhutaan kaupunkiympäristöistä ja hyvinvoinnista. Tätä tilaisuutta ei tule hukata! Meidän uudella sukupolvella ajatukset ovat vahvasti tulevaisuudessa – miten hyvät elinympäristöt toteutetaan ja esimerkiksi ikääntyville mahdollistetaan asioita luopumisen sijasta”, Anne pohtii tulevaisuudennäkymistä. Tiimityö tulee olemaan entistä vahvempi osa toimialaa ja Anne kokee että he ovat Entissä tuoneet näkyväksi tätä uudenlaista tapaa ajatella.

Seuraava taso Entissä on infrapuolen toimitusjohtajan aloitus työssään, joka tuo taas uudenlaista voimaa yritykseen.

Anne kertoo tätä tarinaa hyvin maanläheisesti ja isottelematta vaikka tarinan ainekset ovat hyvin vaikuttavat. Ilman tekemisen rohkeutta tässä ei oltaisi ja kun sen rohkeuden näkee ja kuulee, ei voi kuin ihastella. Huikeaa on se potentiaali, mikä ihmisestä nousee esille kun repii suppeuttavien ja itseään vähättelevien ajatuksien lapun ja ottaa tilalle mahdollisuuksien näkymät!

Teksti Teija Välinoro, Tiimiakatemia Global

Kiitos haastattelusta & Kuvat Anne Hanhiniemi, Palveluallianssi

Julkaistu 1/2020

*) yrittäjille suunnattu tuotekehitystyön ja johtamisen valmennusohjelma, joita Tiimiakatemia Global teki vuoteen 2017 asti. Tuotenimi on nykyisin toisen valmennustoimijan käytössä.

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa
Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa

Anne Hanhiniemi Entti Oy:sta kertoo, miten pariskunnan elämäntapatoiminnasta syntyi miljoonaliikevaihdon…

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”
Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”

Anne Hanhiniemi Entti Oy:sta kertoo, miten pariskunnan elämäntapatoiminnasta syntyi miljoonaliikevaihdon…

Uudistumiskyvykkään kulttuurin rakentaminen tiimivalmentajien avulla – Case Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva
Uudistumiskyvykkään kulttuurin rakentaminen tiimivalmentajien avulla – Case Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva

Anne Hanhiniemi Entti Oy:sta kertoo, miten pariskunnan elämäntapatoiminnasta syntyi miljoonaliikevaihdon…

Jaettua johtajuutta tiimirakenteen avulla – Case Ylöjärven lukio
Jaettua johtajuutta tiimirakenteen avulla – Case Ylöjärven lukio

Anne Hanhiniemi Entti Oy:sta kertoo, miten pariskunnan elämäntapatoiminnasta syntyi miljoonaliikevaihdon…

Osaamista tiimioppimalla – Oppimisen mahdollistaminen tiimioppimisen menetelmin YTO-opinnoissa
Osaamista tiimioppimalla – Oppimisen mahdollistaminen tiimioppimisen menetelmin YTO-opinnoissa

Anne Hanhiniemi Entti Oy:sta kertoo, miten pariskunnan elämäntapatoiminnasta syntyi miljoonaliikevaihdon…

Tiimimestari® -valmennus muutti ajatteluani oppimisesta – pysyvästi
Tiimimestari® -valmennus muutti ajatteluani oppimisesta – pysyvästi

Anne Hanhiniemi Entti Oy:sta kertoo, miten pariskunnan elämäntapatoiminnasta syntyi miljoonaliikevaihdon…