Kuinka soveltaa tiimioppimista lukiossa?
Ylöjärven lukiossa on useana vuotena ollut ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjolla tiimioppimisen jakso. Se tarkoittaa, että seitsemän viikon aikana opiskelijat opiskelevat noin viiden hengen tiimeissä. Jakso sisältää kuutta eri ainetta, joiden opettajat toimivat valmentavassa roolissa jakson ajan.

Tiimijakso mahdollistaa opiskelijoille ja opettajille erilaisen tavan toteuttaa opintoja ja harjoitella yhdessä tekemistä. Se tarjoaa ratkaisua myös  lukion uuteen opetussuunnitelman toteuttamiseen. Sen perusteissa puhutaan laaja-alaisesta osaamisesta, oppiaineiden yhteistyöstä sekä muun muassa opiskelijoiden osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä.

 

Tiimi suunnittelee itse viikkonsa

”Ryhmänohjausryhmien sisällä opiskelijat jaetaan Belbinin tiimiroolitestin mukaan mahdollisimman monipuolisiin tiimeihin, ja mahdolliset opiskelijoiden erityistarpeet otetaan huomioon”, lukion apulaisrehtori Miia Bergman kertoo tiimien muodostamisesta.

Tiimijakso ensimmäiselle viikolle on varattu aikaa tutustumiselle. Tiimit osallistuvat 24 tunnin leirille, jonka ydinajatus on vahvistaa ryhmäytymistä. Leirin aikana tiimit ratkaisevat jonkin annetun haasteen ja tutustuvat tekemisen kautta toisiinsa.

Tiimijakso on jaettu viikkoperiodeihin. Tälle ajanjaksolle tiimille on määritelty yksilö- ja tiimitehtävät, jotka tulee olla suoritettuna viikon loppuun mennessä. Joka viikko maanantai aloitetaan yhteisellä dialogilla, jossa analysoidaan mennyttä viikkoa ja suunnitellaan tulevaa.

Viikon aikana aineopettajat järjestävät pajatunteja, joissa keskitytään johonkin tiettyyn oppiaineisiin liittyvään aiheeseen tarkemmin. Muuten tiimit määrittelevät itse, miten tiimiajan käyttävät ja jakavat tehtävät. Opettajat ovat kuitenkin aina tavoitettavissa tiimiajalla ja edistymistä seurataan ja tuetaan. Tiimien vapaus ei tarkoita mahdollisuutta olla tekemättä mitään.

Ainutlaatuinen oppimismahdollisuus

”Opiskelijoiden suunnalta palaute tiimijaksoista on pääasiassa hyvää. Toki aina on heitä jotka eivät ole tykänneet ja heitä jotka ovat innostuneet enemmän. Silti useimmiten hekin, jotka ovat suhtautuneet jaksoon negatiivisemmin, eivät kuitenkaan haluaisi jättää sitä väliin”, Miia kuvailee kokemuksiaan tiimijaksosta opiskelijoiden palautteen perusteella.

Opiskelijoiden arviointi tiimijaksosta perustuu 50 % yksilösuorituksiin kuten esseet ja testit, ja 50 % tiimitehtäviin. Miia kertoo etteivät he ole huomanneet oppimistuloksissa mainittavia eroja verrattuna tiimijaksoa ja tavallista jaksoa, mutta toki jakso opettaa toisenlaisia taitoja kuten itseohjautuvuutta ja yhteistyötaitoja.

Voinee väittää, että oli kokemus tiimijaksosta enemmän tai vähemmän positiivinen, oppimista tapahtuu joka tapauksessa. Uudessa tilanteessa itsestään ja muista löytää erilaisia puolia – miten minä reagoin asioihin, miten toimin erilaisessa tilanteessa, miten muut toimivat?

 

Opettajatiimi

Tiimijakson aineet valikoituvat sen mukaan, ketkä opettajat haluavat jaksolle mukaan ja miten aineet ovat yhdistettävissä. Opettajat toimivat itsekin tiiminä suunnitteluvaiheesta alkaen.

Heille tiimijakso tarjoaa lukio-opetuksessa harvemmin tarjolla olevan yhteistyömahdollisuuden muiden opettajien kanssa ja sallii erilaisia tapoja toteuttaa tehtäviä.

Ylöjärvellä opettajia on jopa jonossa jaksolle, vain kuusi mahtuu kerralla mukaan. Toki tiimijakso saattaa olla myös kuormittava: ”Opettajat ovat jakson aikana opiskelijoiden kanssa klo 8 – 14.20, mikä on erilaista verrattuna normaalijaksoon, jossa tuntien väliin jää hyppytunteja”, Miia kertoo.

 

Uusia kokeiluja raamien sisällä

Ylöjärven tiimijakso todistaa että tiimioppimisen elementtejä voidaan ottaa osaksi lukio-opintoja, jos ei koko opinnoissa niin edes joltain osin. Miia kertoo että heillä joka vuosi tiimijakso on erilainen. Tietyt perusraamit kuitenkin pysyvät ja niiden sisällä on helppo tehdä erilaisia sovellutuksia. Joka vuosi opitaan jotain uutta, jota voidaan hyödyntää seuraavana vuotena.

Tiimijakson toteuttamiseksi tarvitaan rohkeutta, tehdä suunnitelmia ja ratkaisuja yhdessä, kykyä reagoida eteen tuleviin tilanteisiin sekä muuttaa suunnitelmia tarvittaessa. Tarvitaan ripaus kykyä heittäytyä, päästää irti tiukasta ohjaksien puristamisesta.  Eli ihan elämän perustaitoja.

Teksti Teija Välinoro, Tiimiakatemia Global

Julkaistu 3/2020

 

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kouluihin
Tiimioppiminen luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kouluihin

Kuinka soveltaa tiimioppimista lukiossa? Ylöjärven lukiossa on useana vuotena ollut…

Opettajatiimit ovat oppijoita varten
Opettajatiimit ovat oppijoita varten

Kuinka soveltaa tiimioppimista lukiossa? Ylöjärven lukiossa on useana vuotena ollut…

Tiimeillä tuetaan työhyvinvointia
Tiimeillä tuetaan työhyvinvointia

Kuinka soveltaa tiimioppimista lukiossa? Ylöjärven lukiossa on useana vuotena ollut…

Vieraskynä Minna Kesti: Maailma muuttuu, muuttuuko koulu.
Vieraskynä Minna Kesti: Maailma muuttuu, muuttuuko koulu.

Kuinka soveltaa tiimioppimista lukiossa? Ylöjärven lukiossa on useana vuotena ollut…

Uudenlaista yhteistyökulttuuria lukioon – kuusi vinkkiä arjen kehittämistyöhön
Uudenlaista yhteistyökulttuuria lukioon – kuusi vinkkiä arjen kehittämistyöhön

Kuinka soveltaa tiimioppimista lukiossa? Ylöjärven lukiossa on useana vuotena ollut…

Muutoskyky syntyy tiimeissä
Muutoskyky syntyy tiimeissä

Kuinka soveltaa tiimioppimista lukiossa? Ylöjärven lukiossa on useana vuotena ollut…