Tiimivalmentajaksi

Tiimivalmentajaksi

Haluatko hyödyntää työssäsi tiimivalmentamisen taitoja?

 

Me valmennamme tiimien ja yhteisöjen oppimisen ja kehittämisen ammattilaisia.

 

Tiimivalmentaminen tarkoittaa valmentavaa ja ohjaavaa työotetta jota voi hyödyntää opettamisessa, johtamisessa ja tiimityöskentelyssä. Tiimivalmentaja on tiimioppimisen ammattilainen ja hän osaa hyödyntää työssään Tiimiakatemia® Menetelmää. Siinä korostuu muun muassa yhdessä oppiminen ja yhteinen tekeminen.

Tiimivalmentajalla on tiedot ja taidot valmentaa yksilöitä, tiimejä ja yhteisöjä työskentelemään ja oppimaan tiimeissä. Hän on kehittämisen erikoisosaaja, jolla on taitoja luoda oppimista tukevia ympäristöjä ja toimintoja.

Tiimivalmentajien työnkuvat ovat monimuotoiset. Tiimivalmentaja voi olla opetusalan ammattilainen, johtaja, tiiminvetäjä tai toimia esimerkiksi konsulttina.

Tiimivalmentajan osaamisprofiili on monitaitoinen. Se sisältää tieto-taitoa muun muassa tiimien rakentamisesta, oppimisprosessien ymmärtämisestä, yksilöiden sparraamisesta ja yhteisöjen kehittämisestä. Lisäksi jokaisella tiimivalmentajalla on oma substanssiosaamisensa, jota hän käyttää tiimivalmennusosaamisen rinnalla.

Meille rohkea tiimivalmentaja tarkoittaa sitä, että he ovat seikkailuhenkisiä, kokeilevia ja muutoshaluisia. Heillä on usko yksilön kykyyn oppia uutta, ajatella itsenäisesti ja kasvaa ihmisenä. Tiimivalmentajalla on halu kehittyä itse ja kehittää ympäristöään. Meille rohkeus tarkoittaa jotain, jota voi harjoitella ja jatkuvasti haastaa itseään ja muita.

 

Synnytämme rohkeita tiimivalmentajia!

Tiimivalmentajan taitoja voit treenata valmennusohjelmissamme.

Lue lisää tiimivalmentamisesta ja tiimioppimisesta blogistamme.