Tiimiakatemia® menetelmä

Tiimiakatemia® menetelmä

 

Maailma on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Olemme siirtyneet tasaisesta tuotannon maailmasta globaaliksi ja jatkuvasti muuttuvaksi maailmaksi. Tietotyö valtaa alaa. Tämä asettaa kouluttajat, johtajat ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset uuden kysymyksen eteen: kuinka koulutamme ja sparraamme opiskelijoita ja henkilöstöä tietotyön maailmaan? Ratkaisu on tiimiyrittäjyys.

Tiimiakatemia® menetelmä on koulutus- ja kehitysmenetelmä joka tähtää tiimiyrittäjien synnyttämiseen. He ovat yrittäjävetoisesti ja -henkisesti työskenteleviä tietotyöläisiä, joilla on tiimityöskentelyn edellyttämät kyvykkyydet ja asenteet. Se tarjoaa kestävän, testatun ja joustavan tavan saada ihmiset innostumaan ja treenaamaan tietotyön edellyttämää osaamista.

Menetelmää on käytetty jo yli 20 vuotta niin johtamis- kuin yrittäjyyskoulutuksessa. Sen käyttäjiä on yli 15 maassa. He ovat opettajia, kouluttajia, opiskelijoita, johtajia, hautomojohtajia ja yrittäjiä. Kaikkia heitä yhdistävä tekijä on kuuluminen tiimivalmentajien ammattikuntaan.

 

Käytännöllinen cocktail

Tiimiakatemia® menetelmä on moniulotteinen cocktail. Se on yhdistelmä yrittäjyyteen, liiketoimintaan, tiimityöskentelyyn, pedagogisiin sovellutusiin ja humanistisiin ajatuksiin perustuvista malleista ja teorioista. Menetelmän ainutlaatuiset ideat on jalostettu soveltumaan koulutus- ja yritysympäristöihin, joissa halutaan työskennellä tiimeissä ja saada aikaan tuloksia yhdessä.

Menetelmän sydämessä on sosiokonstruktivismi. Siinä oppija rakentaa (construct) itse omat ajatuksensa, ideansa ja asenteensa yhdessä muiden kanssa (social). Koska yksilö ei voi oppia yrittäjyyttä tyhjiössä tai luokkahuoneen seinien sisällä, korostaa menetelmä sosiokonstruktivismin lisäksi tekemällä oppimista. Erilaisten käytännön projektien ja toimeksiantojen tekeminen kehittää yksilön kokemusta, jota jaetaan yhdessä muiden kanssa. Näin yhdessä oppiminen ja yhdessä tekeminen muodostavat menetelmän perustat.

Tiimiakatemia® menetelmä on kuvattu ja mallinnettu monin eri tavoin. Menetelmän keksijä ja pääkehittäjä opetusneuvos Johannes Partanen on mallintanut sitä esimerkiksi työkalukuvausten ja prosessimallinnusten kautta. Lisäksi menetelmästä on kirjoitettu useita sitä eri näkökulmista käsitteleviä kirjoja.

 

Ainutlaatuisen käytänteet ja työkalut

Tiimiakatemia® menetelmä on saanut vaikutteita suuresta kirjosta eri alojen ideoita. Nämä ideat on otettu käyttöön ja niiden toimivuutta on testattu pitkäkestoisissa koulutus- ja valmennusohjelmissa. Näin ollen menetelmä ei ole kopio jostakin olemassa olevasta toimintamallista, vaan täysin omanlaatuisensa konsepti, jossa yksittäiset osat (esimerkiksi työkalut) muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Menetelmän perusrunko koostuu kolmesta päällekkäisestä prosessista: tiimioppimisesta, tekemällä oppimisesta ja teoriaohjelmasta. Tämän lisäksi käytössä on iso arsenaali erilaisia oppimisen työkaluja, kuten ”oppimissopimus”, ”oppimispäiväkirja”, ”oppimissolut” ja ”kompetenssimalli”. Työkaluja täydennetään kouluympäristöissä koulun omilla käytänteillä.

Tiimiakatemia® menetelmän keksijä Johannes Partaselle on myönnetty opetusneuvoksen arvonimi Suomen Presidentti Tarja Halosen toimesta hänen elämäntyöstään yrittäjyyden edistäjänä ja Tiimiakatemian keksijänä.

 

Maailmanluokan tuloksia yrittäjyyden synnyttämisessä

Tiimiakatemia® menetelmällä on tällä hetkellä 10000 eri asteista käyttäjää maailmanlaajuisesti. Korkeakoulut ovat onnistuneet nostamaan niiden avulla yrittäjäksi ryhtymisen prosenttia kymmenkertaiseksi normaaliin business -koulutukseen verrattuna. Toisen asteen oppilaitokset ovat soveltaneet niitä ammatilliseen koulutukseen menestyksellisesti ja luoneet yrittäjäintoa aloille, joissa yrittäjyys on lähes ainoa työllistymisvaihtoehto. Myös lukuisat pienyrittäjät ovat löytäneet menetelmien avulla oppimisen ilon uudelleen, kehittäneet hittituotteita ja saaneet yrityksensä nousuun.