Tiimiakatemia Global työyhteisöjen kehittämisen asialla

Visiomme on tehdä Suomesta maailman tiimioppivin maa. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa yhdessä oppivia ja toimivia yhteisöjä.
Tiimioppiminen ei ole vain pedagoginen ratkaisu, vaan koko yhteisön kulttuurinen toimintatapa joka näkyy johtamisessa, organisoitumisessa ja ennen kaikkea arjen työssä.

Tiimivalmentaja on työyhteisön kehittämisen asiantuntija

Synnytämme rohkeita tiimivalmentajia. Tiimivalmentajat toimivat oppimisen mahdollistajina ja kehittäjinä. Heillä on taito soveltaa tiimioppimisen toimintatapaa omassa työssään esimerkiksi opettajina, johtajina tai tiiminvetäjinä.

Tiimioppiminen on yksilön oppimista tiimissä. Se on yhdessä tekemistä  ja vuorovaikutteista aktiivista oppimista.

Toimintamallimme työyhteisön kehittämiseen

Valmennuksemme ovat kirjaimellisesti valmentamista – emme luennoi vaan autamme näkemään, kokemaan, ajattelemaan ja oivaltamaan.

Toimintatapamme on kokonaisvaltainen johon kuuluu yksilö- ja yhteisötasot. Valmennusohjelmissa jokainen kehittää omaa osaamistaan ja samalla vie uutta toimintatapaa yhteisöönsä. Tiimioppiminen ei ole yhden ihmisen show vaan siihen tarvitaan tiimejä ja yhteisöä.

Tavoittelemme syvällistä oppimista. Meille ei riitä pelkkä tiedon lisääminen vaan haastamme ymmärtämään, toimimaan uudella tavalla ja kasvamaan. Siksi panostamme oppimisprosesseihin.

Haluamme tuloksia. Tuloksilla tarkoitamme tekoja ja niiden kautta oppimista. Siksi käytännön teot ovat valmennuksen ytimessä.

Ei vain valmennus vaan jatkuva oppiminen. Emme tarjoa vain yksittäisiä valmennuksia, vaan mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen.

Arvomme ovat

 • Luottamukselliset ihmissuhteet ja pitkäaikaiset kumppanuudet
  Vahvistamme joka päivä aitouteen, luottamukseen, kunnioitukseen ja tasavertaiseen kumppanuuteen perustuvia suhteita omassa tiimissä sekä yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa
  .

 • Tiimiyrittäjyys
  Vaalimme tiimiyrittäjyyden asennetta. Meille tiimiyrittäjyys on vastuuseen kasvamista ja yhdessä yrittämisen kulttuuria: vastuuta omasta tekemisestä, vastuuta toisista ja yhteisestä oppimisesta, riippumatta omasta roolista.


 • Jatkuvat kokeilut ja jatkuva uuden synnyttäminen
  Rikomme rajoja ja teemme rohkeasti asioita, joita emme ole ennen kokeilleet. Tartumme tilaisuuksiin ennakkoluulottomasti.


 • Tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys
  Sovellamme teoriaa käytäntöön ja opimme uutta. Haastamme itsemme ja asiakkaamme tekoihin ja luomaan käytännön ratkaisuja.


 • Maailma
  On mentävä kauas nähdäkseen lähelle. Etsimme kaikkialta uusia toimintamalleja soveltaaksemme niitä omaan toimintaamme. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa jatkuvan uuden oppimisen ja seikkailut. Pidämme myös huolta maailmasta, rakentaen vahvaa ja hyvinvoivaa tulevaisuutta.


Yritys

Visiomme on tehdä Suomesta maailman tiimioppivin maa!

Tiimiakatemia Global on yli 20 vuoden ajan kehittänyt tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen toimintamallia yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Toimintamme perustuu vankkaan käytännön kokemukseen ja teoriatietoon. Tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen käytänteiden vahvuutena on sovellettavuus eri ympäristöihin – me olemme oppaita ja auttamassa matkalla, mutta jokainen luo itselleen toimivimman ratkaisun.

Toimimme globaalisti ja valmennamme Suomessa ja ulkomailla. Asiakkainamme on eri asteiden oppilaitoksia sekä yrityksiä. Olemme valmentaneet 2000 tiimivalmentajaa Tiimimestari -valmennusohjelmassa sekä toteuttaneet lukuisia yhteisövalmennuskokonaisuuksia.

Omistamme mm. Tiimiakatemia-tavaramerkin ja vastaamme sen levittämisestä Suomessa ja ulkomailla. Meillä on käytössä tiimivalmentajien Team Coach -sertifiointijärjestelmä sekä organisaatioiden ja ohjelmien Tiimiakatemia -sertifiointijärjestelmä.

Ydintiimimme toimii Jyväskylässä ja Tampereella, lisäksi meillä on kymmeniä kumppanivalmentajia ympäri Suomea ja ulkomailla.