Rehtori Heikki Laivamaa on rakentanut tiimeihin, yhteiskehittämiseen ja valmentavaan johtamiseen perustuvaa kulttuuria koululle. Hän kokee, että myös opettajat ovat strategiatyön tekijöitä.

Lue lisaa...

Lahden vastaava rehtori Matti Saarela avaa artikkelissaan, kuinka Lahdessa on kehitetty tiimiyhteisöä ja valmentavan johtamisen mallia.

Lue lisaa...

Mitä tulee ottaa huomioon, kun lähdetään luomaan tiimimäistä toimintatapaa?

Pidimme webinaarin aiheesta oppilaitos tiimiyhteisöksi. Käytännön tarinoita ja esimerkkejä olivat kertomassa Katri Kurronen Pontuksen koulusta sekä Eveliina Kononen ammattiopisto Luovista.

Lue lisaa...

Pontuksen peruskoulussa alettiin toteuttaa tiimimäistä työskentelyä kolmisen vuotta sitten. Tulokset ovat nähtävillä: tiimimäinen yhteisö on tuonut koulun arkeen itseohjautuvuutta, luottamusta, yhteisen kielen, muutoskyvykkyyttä, toisten tsemppaamista, tukea haasteissa ja positiivista märehtimistä.

Lue lisaa...

Mitkä seikat opettajat ovat kokeneet tärkeimmiksi soveltaessaan tiimioppimista peruskoulussa?

Lue lisaa...

Nilsiän yhtenäiskoulun alakouluun on viety tiimioppimisen menetelmää innostavin tuloksin, kun uusi toimintamalli on lisännyt opettajien työssä viihtymistä, oppilaiden yhteisöllisyyttä ja toistensa auttamista, dialogitaitoja, ryhmätyötaitoja sekä oppimisen motivaatiota. Miten tähän on päästy?

Lue lisaa...

Tiimioppimisen startti on sananmukaisesti perehdytys tiimioppimiseen ja alkusysäys menetelmän käyttämiseen ja tiimivalmentajuuteen. Kuopion perusopetuksessa starttien avulla on valmennettu opettajia ja rehtoreita jo yhdeksästä ala- ja yhtenäiskoulusta.

Lue lisaa...

Kirjoittaja Matti Saarela, Lahden kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö, pohtii tekstissään asiakasta ja asiakaskokemusta koulussa:

Lue lisaa...

Matti Saarela, Lahden kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö, pohtii kirjoituksessaan tiimijohtajuutta ja sitä, kuinka aikuiset näyttävät kouluissa tiimioppimisen mallia oppilaille. ”Jotta lapset ja nuoret kykenevät toimimaan tiimioppimisen periaatteiden mukaisesti, on meidän aikuisten näytettävä heille mallia omalla toiminnallamme ja osattava itse toimia sen mukaisesti.”

Lue lisaa...

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma on puhututtanut ja puhuttaa yhä kouluissa. Mitä ja miten muutamme toimintaamme? Satu Harjunen, yläkoulun erityisopettaja ja Tiimimestari Joutsenon koulusta ja Eine Kaartinen, kuvataideopettaja ja Tiimimestari Kimpisen koulusta, ovat päässeet aallonharjalla toteuttamaan uutta perusopetuksen toimintasuunnitelmaa Lappeenrannassa.
Eine ja Satu kokevat uuden opetussuunnitelman ja tiimioppimisen menetelmien kulkevan vahvasti rinta rinnan, toisiaan tukien. He ottavat uuden opsin vastaan todella positiivisena muutoksena.

Lue lisaa...