Fysioterapiatutkinnon vastaava lehtori Kati Nykänen sekä sosionomitutkinnon vastaava lehtori Kaijus Varjonen soveltavat tiimioppimista työssään. Tiimimestari-valmennuksen aikana he tekivät opiskelijoiden kanssa hanketyötä sekä kehittivät monialaisia opintoja.

Lue lisaa...

Terwa-akatemialla valmentava Sanna Rönkkö sai Tiimimestari-valmennuksesta taitojen syventymisen lisäksi uusia verkostoja sekä oivalluksia ylipäätään oppimisesta. Mitä seikkoja valmennuksessa mukana olevan kannattaa huomioida?

Lue lisaa...

Karelian ammattikorkeakouluun perustettiin Y-akatemia yli vuosi sitten. Mitä tämä ensimmäinen vuosi on opettanut opiskelijatiimien valmentajille yhteisön rakentamisesta, tiimivalmentamisesta ja tiimioppimisesta?

Lue lisaa...

Savonian ammattikorkeakoulun yTiimissä suoritetaan opintoja yrittäjämäisesti. Se on vaihtoehto joka yhdistää liiketalouden, tietojenkäsit­telyn, matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, terveysalan, tekniikan ja kulttuurialan yrittäjähenkiset opiskelijat.

Lue lisaa...

Harri Kalliomäki kertoo, mitä tapahtui ja minkälaisia tuloksia saatiin kun Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa otettiin tiimioppimisen menetelmät käyttöön.

Lue lisaa...