Tiimioppimisen Startti – alkuun yhteisöllisyydessä

Onko tavoitteenne edistää osallistavaa, vuorovaikutuksellista yhdessä tekemisen kulttuuria?
Haluatteko viedä eteenpäin tiimien toimintaa? Etsittekö uusia lähestymistapoja pedagogiseen kehittämiseen?
Mietittekö, kuinka tiimioppimiseen perehtymisessä voisi päästä alkuun?

Haluatteko saada keinoja toteuttaa yhteisöllistä oppimisen tapaa?


Tavoitteena yhteisöllisyys

Tiimioppisen startti -valmennus antaa perustiedot ja kokemuksen tiimioppimisesta ja tiimivalmentajana toimimisesta. Se on suunnattu yhteisöille, joissa halutaan luoda tiimiyhteisöä ja kehittää tiimipedagogiikkaa. Startti antaa nimensä mukaisesti startin kehitystyöhön.

Miten hyödyn valmennuksesta?

  • Tiimioppimisen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, mahdollistetaan osallistava oppiminen, vahvistetaan oppijakeskeisyyttä ja luodaan oppimista tukevia rakenteita.
  • Tiimioppimista oppii vain kokemisen kautta. Valmennuksen jälkeen osallistujilla on omakohtainen kokemus tiimioppimisesta.
  • Osallistujilla on ymmärrys siitä, mitä tiimioppimiseen sisältyy ja kuinka sitä voi toteuttaa.
  • Valmennuksen myötä syntyy konkreettisia käytännön tekoja.
  • Valmennuksessa vahvistetaan vuorovaikutus- ja tiimitoimintataitoja.

Kenelle

Päivä on suunnattu yhteisöille ja se sopii eri koulutusasteiden opettajille ja johtajille.

Valmennuksen toteutus

Tiimioppimisen Startti on noin puoli vuotta kestävä viiden päivän yhteisön sisäinen valmennusprosessi. Se toteutetaan tiimioppimisen keinoin.

Kyse ei ole vain yksittäisistä valmennuspäivistä, luennoista eikä työpajoista vaan oppimisprosessista, johon sisältyy lähipäivien lisäksi omat kokeilut työssä ja itsenäistä tiedonhankintaa. Lähipäivissä harjoitellaan yhdessä oppimista ja luodaan omia ratkaisuja.

”Kuopion ala-ja yhtenäiskouluista on osallistunut opettajia ja rehtoreita Tiimioppimisen startti-valmennuksiin. Kouluilla on selvästi liikahtanut näiden starttien myötä. Valmennuksen aikana tiimeillä on ollut aikaa työskennellä yhdessä ja viedä hommaa eteenpäin – ja ennen kaikkea on ollut aikaa ajatella! ”

Päivi Rimpiläinen, laaja-alainen erityisopettaja,
Martti Ahtisaaren koulu

Lue oppaistamme lisää tiimioppimisen hyödyntämisestä työssäsi:

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Marko Paasonen
Asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com