Yhteisövalmennus

Tiimivalmennus varhaiskasvatuksen henkilöstölle, Rautalammin kunta

”Meillä on ollut tiimiajattelua ja tiimejä jo pidemmän aikaa, mutta ne eivät olleet tuottavia tiimejä  – tiimiajattelua piti syventää, mitä on toimiva tiimi?”

Näitä ajatuksia Rautalammin vs. varhaiskasvatusjohtaja Iina Hänninen pohti, kun varhaiskasvatuksen henkilöstölle lähdettiin toteuttamaan yhteisöllistä Tiimioppimisen Kipinä -päivää.

”Kun tajuttiin ettei olekaan tulossa luentoja vaan saadaan itse tehdä, se sytytti ja innosti. Päivästä tuli todella onnistunut! Ja parasta oli, että valmennus oli räätälöity juuri meille ja meidän tarpeisiin sopien.”

Tiimivalmennus varhaiskasvatuksen henkilöstölle, Rautalammin kunta

”Omassa työssä on alusta asti ollut ajatus, että johtamisen ei kuulu mennä ylhäältä alaspäin. Vastuun täytyy olla tiimeillä, sillä heillä on kaikki ammattitaito ja kokemus luoda ratkaisuja ja tehdä arjen päätöksiä. Kipinäpäivän tavoite oli luoda kipinää tiimitoimintaan, tehdä näkyväksi ihmisten osaaminen ja saada tiimeihin rohkeutta päätöksentekoon.”

Kuuden tunnin Kipinäpäivään eli tiimioppimisen keinoin toteutettavaan valmennukseen osallistui Rautalammin kunnan lähes koko varhaiskasvatuksen vakituinen henkilöstö, vajaa 20 henkilöä. Mukana olivat myös perhepäivähoitajat, jotka pääsääntöisesti tekevät työtään yksin. ”Tämä teki hyvää heille, syntyi kokemus että hekin ovat osa isompaa tiimiä”, Iina kuvailee.

Iina kertoo kuinka päivän aikana valaistui se, ettei heillä aiemmin olekaan ollut aitoja tiimejä ja dialogia. Nyt oli aikaa todelliselle tiimiytymiselle ja pohdittiin muun muassa yhteisiä pelisääntöjä. Päivän jälkeen osallistujat kertoivat, että valmennus antoi kokemuksen yhdessä tekemisen voimasta ja joku koki myös oman ydintehtävän kirkastuneen.

Eikä vain se, mitä itse päivän aikana tapahtuu, vaan mitä siitä seuraa. Päivän jälkeen dialogin perusperiaatteet odotus, kunnioitus, kuuntelu ja suora puhe on otettu seinälle ja muistuttamaan dialogista arjessa. Valmennuspäivän materiaalit on jaettu osallistujille ja ne ovat synnyttäneet jatkokeskustelua – mitä ja miten toimintaa on tarpeen kehittää? Jatkossa tiimeihin valitaan tiiminvetäjät ja henkilöstöä valmennetaan lisää tiimivalmentamisen taitoihin. Päivä mahdollisti aidon yhteisen ajattelun ja tiimikulttuurin pohjan rakentamisen.