Kokemuksia kertomassa

Minna Taipale, rehtori, Edvin Laineen koulu

Minna Taipale toimii Edvin Laineen koulun rehtorina. Koulussa on noin 300 oppilasta 1-6 luokilla ja henkilöstöä noin 50. ”Meillä työ perustuu tiimityöhön. Vahvasti uskon inkluusioon, ja sitä on saatu meillä toimimaan, mutta sehän edellyttää, että tehdään yhteistyötä”, hän kuvailee koulun toimintaa.

”Tiimimestari on ollut yksi parhaimpia täydennyskoulutuksia, johon olen osallistunut 30-vuotisen työurani aikana.”

Minna Taipale, rehtori, Edvin Laineen koulu

Tukea tiimiyhteisön rakentamiseen

Muutama vuosi sitten Edvin Laineen koulu oli mukana Paras koulu -hankkeessa, jonka puitteissa koulun viiden hengen johtoryhmä osallistui Tiimioppimisen startti – valmennukseen. Sen aikana saatiin tuntumaa tiimioppimiseen ja sen toteuttamiseen yhteisössä. ”Saatiin todella hyvä tuki meidän strategiatyöhön tätä kautta ja se tuki myös meidän tiimirakennetta, alettiin oivaltaa, mistä tiimeissä on todella kyse”, Minna kuvailee.

Valmennuksesta syvällistä ymmärrystä johtamiseen

Vahvistaakseen osaamistaan tiimiyhteisön rakentamisessa, Minna osallistui Tiimimestari-valmennukseen yhdessä kollegansa kanssa.

”Ennen kaikkea Tiimimestari oli matka omaan itseen sekä johtajana ja esihenkilönä toimimiseen. Reflektointitaito tilanteissa ja omassa itsessä kasvoi. Sain myös vielä enemmän vahvistusta ja osaamista tiimiajatteluun ja dialogisuuteen yhteisössä. Oli todella hyvä, että minulla oli työkaveri mukana valmennuksessa!” Parin kanssa pääsee jakamaan syntyneitä ideoita ja on helpompi lähteä toteuttamaan niitä arjessa.

Dialogin, yhdessä ajattelun ja yhdessä tekemisen vahvistamisen Minna on kokenut tärkeäksi. Tiimimestari-valmennus antaa tähän osaamista ja työkaluja.  ”On todella merkityksellistä, että ihmiset pystyvät itse osallistumaan oman työnsä suunnitteluun ja tekemiseen, että käydään yhteistä keskustelua ja ajatellaan yhdessä asioita, vain sitä kautta toimintakulttuurin muutosta saadaan aikaan!”

Seuraava askel on panostaa vielä lisää yhteisössä tiimivalmentaja -osaamiseen sekä viedä tiimipedagogiikkaa eli yhdessä oppimista ja yhdessä tekemistä yhä vahvemmin luokkahuoneiden ja oppilaiden arkeen.