Kokemuksia kertomassa Heikki Turkka

Heikki Turkka, tiimipäällikkö, Aseman lapset ry.

”Tiimivalmennuskoulutus on loistava paikka kirkastaa omia ajatuksia ja tavoitteita niin työelämässä kuin omassakin elämässä. Tiimimestari on virkistävä tapa oppia niin, että myös ajatusten lisäksi toimintaan saadaan muutoksia. Myös muuttuva maailma vaatii muuttuvia vastauksia. Tiimivalmentajan koulutuksella olen saanut valmiuksia tähän.”

”Jo pelkästään dialogit ja uudet verkostot ovat syy lähteä mukaan Tiimimestariin. Suosittelen tätä koulutusta jokaiselle, joka tekee tai haluaa tehdä parempaa yhteis- ja kehittämistyötä.”

Heikki Turkka, tiimipäällikkö, Aseman lapset ry.

Valmennuksesta vahvistusta uudenlaiseen johtajuuteen

”Maailma muuttuu koko ajan kompleksisemmaksi ja vanhan aikainen New Publig management ei toimi tässä ajassa. Monialaisuus ja verkostoituva työ pitäisi olla kaikkien päämäärä. Systeemisellä ajattelulla ja johtamisella pystyisimme vastaamaan ajan haasteisiin. Olen hyödyntänyt oman tiimin kanssa tiimivalmennusta ja halusin opiskella sitä lisää.”

”Tiimimestari -valmennuksessa sain vahvistusta tekemäämme työhön. Dialogi ja jatkuva oppiminen on keskeistä tässä ajassa, jotta työmme kohdentuu oikeasti sinne, mihin se on tarkoitettu. Myös tavoitteiden jatkuva tarkastelu on lisääntynyt valmennuksen myötä. Olen oppinut sanoittamaan myös paremmin ajatuksiani ja tekemisiäni.”