Yhteisön muutostarina

Saimaan ammattiopisto Sampo

Vuosien 2016-2022 aikana yli 60 Saimaan ammattiopisto Sampon opettajaa, muuta henkilöstöä ja esihenkilöä on ollut mukana tiimivalmentamiseen ja -oppimiseen perehdyttävässä Tiimimestari -valmennuksessa.  Erityyppisiin muihin koko henkilöstölle suunnattuihin valmennuksiin on osallistunut vajaa 400 henkilöä. Tiimimäinen toimintatapa läpileikkaa koko Sampon organisaation, ei vain opetushenkilöstöä.

Saimaan ammattiopisto Sampo on ottanut strategiseksi tavoitteekseen olla tiimioppiva organisaatio vuonna 2023. Tahtotilana on kehittää Sampon organisaatio- ja johtamiskulttuuri yhteisölliseksi.

Tiimiakatemia Globalin kanssa tehtävän yhteistyön tarkoitus on tämän strategian toteuttaminen ja sen tavoitteen tukeminen. Tärkeä elementti yhteistyössä on ollut henkilöstön osaamisen vahvistaminen muun muassa tiimitaidoissa, valmentavassa johtajuudessa sekä opiskelijatiimejä hyödyntävän valmentavan opetuksen toteuttamisessa.

”Opiskelijat ovat sanoneet, että tiimipedagogiikka on ollut syy sille, että he ovat jatkaneet opintojaan. Moni hiljaisempi tai arempi opiskelija on kokenut tällaisen turvallisen ympäristön mahdollistaneen osallistumisen ja rohkaissut keskusteluun.”

Riitta Moilanen, Sampon pedagoginen johtaja.

Saimaan ammattiopisto Sampo

Sampon organisaatiomuutos kohti tiimiyhteisöä ja yhteisöohjautuvuus on edennyt valmennusten avulla.

”Osassa tiimeissä on päästy sellaiseen ajatusmalliin, että he itse miettivät ja tekevät asiat, ei siellä tarvitse kaikkia päätöksiä hakea johtajilta, se on ollut todella hienoa. Nämä opettajatiimit ovat myös sanoittaneet, ettei ole paluuta entiseen – uusi kulttuuri on syntynyt, se on palkitsevaa”, kuvailee Antti Lehmusvaara, kuntayhtymän johtaja ja rehtori.

Tiimimäisen ja yhteisöllisen toimintatavan vahvistaminen näkyy myös rekrytoinneissa: ”Meille on hakenut ammattilaisia töihin juuri sen takia, että olemme panostaneet tiimiyhteisöön”, Antti jatkaa.

Valmennukset ovat kehittäneet Sampon pedagogiikkaa tiimimäiseksi, osallistavaksi ja dialogiseksi.

”Erityisesti Sote-alan opiskelijoilta on tullut hyvää palautetta. Opiskelijat ovat sanoneet, että tiimipedagogiikka on ollut syy sille, että he ovat jatkaneet opintojaan. Moni hiljaisempi tai arempi opiskelija on kokenut tällaisen turvallisen ympäristön mahdollistaneen osallistumisen ja rohkaissut keskusteluun”, Riitta Moilanen, Sampon pedagoginen johtaja, kertoo.

Erityisoppijat ja esimerkiksi ulkomaalaistaustaiset opiskelijat ovat kokeneet, että tämä malli on mahdollistanut heidän mukaan pääsyn opintoihin paljon nopeammin ja paremmin. Tästä syystä opiskelijat ottivat jopa yhteyttä Opetushallitukseen kertoakseen positiivisesta kokemuksestaan!

Valmennukset ovat kehittäneet Sampon sisäistä kykyä uudistua ja oppia yhdessä.

Valmennusten myötä Sampoon on perustettu oma sisäinen valmennustiimi, johon kuuluu työyhteisökehittäjä ja valmentajia opettajista ja muusta henkilöstöstä. Heille varataan osa työajasta yhteisön tiimivalmentamiseen ja tukemiseen, joka vahvistaa uusia toimintatapoja ja kulttuurimuutosta kohti nykyaikaista ja muuttuvan maailman tarpeisiin vastaavaa ammattiopistoa.

Lue lisää Saimaan ammattiopiston Sampon sivuilta.