Kehittäjäkumppanina mukana

#Parasta ennen -hanke

#Parasta ennen -hanke oli käynnissä vuosina 2019 – 2021. Sen päämääränä oli yhteisöllisen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen perusopetuksessa. Mukana oli 21 koulua Pohjois-Savosta.

“Oppiminen on ollut hankkeen keskiössä – millä keinoin oppiminen kouluissa eri tasoilla mahdollistuu?” Hankkeen tiimivalmentajat Päivi Rimpiläinen ja Tuula Koivukangas kuvailevat hankkeen ydinajatusta.

”Valmennusten myötä on vahvistunut tiimioppiva toimijuus: on syntynyt tahto ja keinoja vaikuttaa oman koulun arkeen ja asioihin. Valmennukset ovat olleet käynnistäjänä ajattelun muutoksessa!”

#Parasta ennen -hanke

Yhdessä tapahtuvaa työssä oppimista ja tiimivetoisuutta kouluihin

“Yhteisöllinen toimintakulttuuri pitää sisällään sen, että muututaan tiimivetoisiksi. Tiimioppiminen valmentaa oppimiseen, tiimin valmentamiseen ja johtamiseen, joten se on kaikilla tasoilla hyvä keino toteuttaa tavoitetta. Kun kyse on tällaisesta systeemisestä muutoksesta, se vaatii kokemuksellista oppimista ja sitä tiimioppiminen todella on”,  Päivi ja Tuula perustelevat, miksi tiimioppiminen valittiin yhdeksi hankkeen pääpoluista.

Työssä oppiminen on keskeinen osa hanketta ja tiimioppiminen on tukenut myös sitä – valmennuspäivien lisäksi oleellista on ollut arjessa tehdyt kokeilut ja oman työn kehittäminen. “Tavoitteemme on että kaikki oppivat työssä oppimisen tavan”, Päivi kiteyttää.

Tahto ja keinot vaikuttaa

Hankkeen aikana on järjestetty Tiimiakatemia Globalin järjestämiä Tiimioppimisen startti – valmennuksia koulujen henkilöstölle. Saadun palautteen mukaan valmennuspäivien parasta antia on ollut aika yhteiselle ajattelulle ja keskustelulle. Ne ovat laajentaneet omaa näkemystä ja tuoneet tutummaksi toisenlaiset kokemusmaailmat – joista on opittu uutta ja saatu toisenlaista näkökulmaa.

Valmennusten myötä on vahvistunut tiimioppiva toimijuus: on syntynyt tahto ja keinoja vaikuttaa oman koulun arkeen ja asioihin. “Valmennukset ovat olleet käynnistäjänä ajattelun muutoksessa!” Päivi ja Tuula vahvistavat.

Toki jokainen koulu ja opettaja on edennyt omalla tahdillaan – joissakin on tehty jo isompia muutoksia, toisissa kokeiluja on lähdetty tekemään pikku hiljaa. “Tämä on erilaista, uutta ja haastavaakin, ja toiset tarvitsevat enemmän aikaa”, Päivi miettii.

Tyypillisin kokeilu on dialogiringin tuominen mukaan luokkaan ja työyhteisöön. “Se on jo iso asia, että uskaltaudutaan rinkiin”, Päivi ja Tuula sanovat ja jatkavat:

“Vuosi on kuitenkin lyhyt aika ja nyt tärkeää onkin ylläpitää verkoston jatkuvaa oppimista.” Toimintakulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii aikaa, toistoja, sinnikkästä uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja oppimista.

#Parasta ennen -hanke sai tammikuussa 2020 Opetushallituksen #paraskoulu 2020 –kunniamaininnan.