Johtamisvalmennus

Johtamisvalmennus, rehtori Ari Isomaa

”Lähdimme valmennukseen saadaksemme lisää arjen johtamista – vastuun jakautumista, pienten päätösten tekemisen mahdollistumista sekä työkaluja tiimien vetämiseen”, Haukiputaan yhtenäiskoulun rehtori Ari Isomaa kertoo. Hän on kollegoineen ollut mukana yhdessä kahden muun koulun kanssa Uuden aallon johtamisen valmennusohjelmassa. Osallistujat ovat johtajia ja tiiminvetäjiä.

”Kyllä, suosittelen Uuden aallon johtamisen valmennusohjelmaa. Se mahdollistaa arjen johtamisteot – kyllä opettajat ovat tottuneet käärimään hihat ja ryhtymään hommiin, kun se vain heille mahdollistetaan.”

Johtamisvalmennus, rehtori Ari Isomaa

Isomaa johtaa peruskoulua, jossa oppilaita on noin 1000 ja henkilöstöä 120. ”Tämän kokoinen organisaatio on jo niin iso, ettei se mahdollista lähijohtamista”, Isomaa pohtii. Johtajuutta on jaettava tiimeille ja mahdollistettava niissä arjen päätöksenteko ja yhteisohjautuvuus.

Vertaistukea ja jaettua asiantuntijuutta

Kolmen koulun mukanaolo valmennuksessa on vaikuttanut osallistujien arkeen: ”Valmennus on mahdollistanut vuorovaikutuksen eri työyhteisöjen välillä. Meistä syntyi tiivis yhteisö. Olemme käyneet hyvinkin avoimia keskusteluita, joissa on pohdittu yhdessä asioita, jaettu kokemuksia ja saatu vertaiselta näkemyksiä – se on vahvistanut hyvinvointia. Yhteistyö samaa työtä tekevien kanssa on hyvin rikastuttavaa”, Isomaa kertoo. Lisäksi yhteistyö kolmen koulun kanssa on jakanut kustannuksia ja mahdollistanut toteutuksen.

Dialogin merkitys

Valmennuksen myötä yhteiskehittämisessä ja tiimiohjautuvuudessa päästiin liikkeelle – on syntynyt innostusta, motivaatiota ja yhteinen dialogi on lähtenyt toimimaan – uusia ideoita ja ajatuksia syntyy. Dialogin voima on jopa hämmästyttänyt Isomaan. Hän on käyttänyt sitä esimerkiksi ryhmien kehityskeskusteluissa: ”Vuorovaikutus oli heti aktiivisempaa ja osallistavampaa – dialogiringillä oli yllättävän iso merkitys!”