Yhteisön tarina

Gradia Jämsä

Gradia Jämsä on toisen asteen ammatillinen opisto kahden suuren kaupungin välissä: Tampere ja Jyväskylä tuovat kilpailua opiskelijoista. ”Pelkästään seutukuntakouluna emme pärjää vaan tarvitaan valtakunnallista hakua”, rehtori Petteri Järvinen toteaa. Elinvoimaisuuden ja ketterän kehittämisen ylläpitäminen on elinehto.

Haasteeseen on vastattu ottamalla käyttöön tiimioppimisen pedagogiikka kokonaisvaltaisesti niin opetuksessa kuin koko yhteisön toiminnassa. Opettajat toimivat tiimeissä ja yhdessä johdon kanssa kehitetään koulun toimintaa. Tiimit ja tiimioppiminen ovat osa opiskelijoiden arkea.

”Valmennukset ovat tukeneet tavoitettamme olla kehityksen edelläkävijöitä. Se tarkoittaa kykyä omaksua uusia asioita. Yhdessä oppimisen ja ketteryyden myötä syntyy myös innovaatioita ja täysin uusia ratkaisuja.”

Petteri Järvinen, rehtori, Gradia Jämsä

Gradia Jämsä

Resurssiviisautta

Jämsässä on valmennettu henkilöstöä tiimioppimiseen ja tiimivalmentamiseen yhteisökohtaisissa valmennuksissa sekä iso osa opettajista on käynyt Tiimimestari -valmennuksen. Resursseja tähän on mahdollistettu budjetoinnilla ja tehostamalla toimintaa: valmennukset ja tiimien itseohjautuvuuden kasvu on vähentänyt tarvetta raskaille johtamisrakenteille. Kun esimiehiä ja johtajia on vähemmän, syntyy säästöjä. Yhdessä myös syntyy enemmän ja moni asia etenee jouhevammin.

Ketteryyttä ja innovatiivisuutta

Tiimeissä tekeminen on tuonut nopeutta ja ketteryyttä. Tiimit oppivat toisiltaan hyväksi koettuja toimintamalleja. ”Me haluamme olla kehityksen edelläkävijöitä ja se tarkoittaa kykyä omaksua uusia asioita. Oppimisen ja ketteryyden myötä syntyy myös innovaatioita ja täysin uusia ratkaisuja”, Petteri kertoo.

Hyvinvointia ja me-henkeä

Tiimimäinen toimintatapa on nähtävissä positiivisesti henkilöstön hyvinvointimittauksissa. Se lisää työhyvinvointia ja viihtymistä. Toki Petteri myöntää ettei heilläkään kaikki tiimit ole vielä samalla tasolla ja niissä tiimeissä joissa toiminta ei vielä ole lähtenyt täysin käyntiin, mittareissakin on enemmän punaista. Me-henki on kuitenkin nähtävillä: ”Meillä puhutaan että me, me yhdessä tehdään”, Petteri kiittelee.

Vetovoimaa ja oppimistuloksia

Tiimimäinen toimintatapa on monelle opiskelijalle syy hakea nimenomaan Jämsään. Mahdollisuus toimia ryhmässä, mutta silti omana itsenä ja yksilönä houkuttelee. Tiimioppimisen pedagogiikka näkyy opiskelijoissa: Työpaikat arvostavat Jämsästä tulevien opiskelijoiden asennetta ja työelämätaitoja.  Opiskelijoiden työpaikoilta saama palaute on hyvää – muun muassa opiskelijoiden oma-aloitteisuutta ja kykyä sisäistää työpaikan toimintatavat on kiitelty. Tämä näkyy opiskelijoiden nopeassa työllistymisessä opintojen jälkeen.

Päämäärätietoista työtä

Valmennuksien lisäksi valittu tie on vaatinut pitkäjänteistä työtä ja johdon aktiivista uudenlaisen kulttuurin luomista. Valtarakenteita on purettu ja annettu tiimeille tilaa toimia. ”Valtarakenteen pitää mahdollistaa se, että pystytään tiimikulttuuria hyödyntämään”, Petteri toteaa. ”Kaikkien johtajien pitää olla kuviossa mukana. Johtaja ei voi valvoa ja kontrolloida vaan mahdollistaa vuoropuhelu ja itseohjautuvuus.”

Tiimioppisen pedagogiikka, sinnikäs muutostyö ja kehittäminen näkyvät Jämsässä oppilaitoksen elinvoimaisuutena ja tuloksellisuutena.