Aloitimme syksyllä 2015 silloisen Seurakuntaopiston, nykyisin STEP-opiston Pieksämäen kampuksella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutuksessa uudelta pohjalta. Tabula rasa, kuten sanotaan, taulu oli tyhjä. Siihen ryhdyimme maalaamaan uutta kuvaa oppimisesta ja keskelle kuvasimme oppijan. Kaksi vuotta maalailtuamme on monenmoisia kuvioita ja värejä ”taulukankaaseen” roiskittu. Välillä olemme joutuneet pyyhkimään osan luonnostelmistamme pois ja etsimään joko kirkkaampaa tai hillitympää sävyä.

Nämä termit ovat tulleet viime aikojen toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutoksia seuranneille perin tutuksi:

  • Ammatillisen koulutuksen reformi  
  • Uusi opettajuus  
  • Työelämälähtöisyys  
  • Opiskelija keskiössä  
  • Osaamisperusteisuus  
  • Uudenlaiset rahoitusmallit  
  • Pedagogiiken kehittäminen

Tekemällämme uudistuksella olemme ensisijaisesti halunneet vaikuttaa siihen, että taloomme tulevat opiskelijat kokevat oppimisen mielekkääksi ja saavat parhaat mahdolliset eväät kasvaa vastuunsa tunteviksi ja ammattinsa osaaviksi tekijöiksi. Haluamme ruokkia rohkeutta ja uskallusta haastaa itsensä aina uusien tilanteiden ja mahdollisuuksien edessä. Olemmekin ottaneet toimintaamme ohjaavaksi lausahdukseksi:

”Meille ei riitä, että te valmistutte.”

Tällä olemme halunneet ilmaista, että teemme yhdessä maailman parhaita ohjausalan ammattilaisia. Opiskelemme elämää ja osaamisen kerryttämistä varten, emme koulussa istumista ja opettajan työvelvoitteen suorittamista varten.

”Opetuksen uudistamisen” oheistuotteena on syntynyt uudenlaista opettajuutta, jossa opettajuus on valmentavaa opettajuutta, yksilöä kannustavaa, rohkaisevaa ja ohjaavaa opettajuutta. Lisäksi olemme tuoneet työelämän oppimisprosessiemme keskelle tekemällä työn keskeiseksi osaksi kokemuspohjan kartuttamista. Tämän opiskelijat, tiimiyrittäjät, ovat tehneet siis itse, omin avuin. Mikä oivallinen tapa ruokkia motivaatiota suoriutua tehtävistä. Toimintaa havainnoiden ja analysoiden voimmekin tyytyväisinä todeta, että olemme jo vastanneet moniin niihin vaatimuksiin, joita ammatillisen koulutuksen reformissa perään kuulutetaan.

 

Millä taikaliemellä olemme toteuttaneet tämän?

Otimme käyttöön ja mallinsimme omaan toimintaympäristöömme tiimipedagogiikan. Sen koulutuksellinen filosofia pohjautuu antiikin ajan Sokrateen ajatteluun dialogin keskeisyydestä oppimisen ja oivaltamisen sekä yhteisen ymmärryksen luomisessa. Tiimipedagogiikalla tarkoitamme, että yksilö oppii tiimissä, sen avustuksella ja tuella. Yhdessä on ”rikkaampaa” tehdä löytöjä ja oivaltaa uutta. Tiimipedagogiikka ei ole didaktinen vippaskonsti, jonka opettaja voi vetäistä luentojensa välissä ”piristääkseen” omaa luentosuoritustaan. Kyse on pedagogisesta mallista ja filosofisesta lähestymistavasta oppimiseen ja oppijakeskeisen kulttuurin synnyttämisestä. Sitä varten on syytä luoda toimintakulttuuria, joka tukee dialogisuutta sen eri muodoissa. Tätä olemme voineet toteuttaa koulutusjohdon antamalla tuella. Paluuta vanhaan ei enää ole.

Oma organisaatiomme valtakunnallisena, viiden kampuksen oppilaitoksena on ottamassa hienoja askeleita pedagogiikan kehittämisessä. Etulinjassa tiimipedagogiikan kehittämisessä on ollut Kodinhuoltaja -koulutus, jossa opiskelee myös erityistä tukea tarvitsevia oppijoita. Tulokset ovat olleet valtaisia. Viime syksynä aloitti tiimioppimisen mallilla Järvenpään nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutus. Pieksämäen lastenohjaaja -koulutus on suunnitellut ottavansa ensimmäsiä askeleita tähän suuntaan ensi lukuvuoden aikana. Tauti leviää ja kuljemme vääjäämättä kohti oppimisen vallankumousta.

Teksti Pekka Kosonen, Tiimiakatemia® Team Coach, lehtori, STEP-opisto

Julkaistu 6/2017

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Aloitimme syksyllä 2015 Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutuksessa…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Aloitimme syksyllä 2015 Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutuksessa…

Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 2
Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 2

Aloitimme syksyllä 2015 Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutuksessa…

Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 1
Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 1

Aloitimme syksyllä 2015 Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutuksessa…

Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa
Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa

Aloitimme syksyllä 2015 Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutuksessa…

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”
Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”

Aloitimme syksyllä 2015 Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutuksessa…