Monipuolinen avoin johtamisvalmennus

Oppivien yhteisöjen metataidot

Oppivien yhteisöjen metataitoja ovat muun muassa dialogin taito eli taito ajatella yhdessä, vuorovaikutusosaaminen, yhteistyötaidot, kyky toimia luovasti ja ratkaisukeskeisesti sekä muutosjoustavuus. Nämä taidot ovat yksilölähtöisiä, mutta vahvistuvat yhteisötasolla tiimien kautta. Se tarkoittaa sitä, että tiimit ja niiden rooli yhteisöissä muuttuu yhä merkityksellisemmäksi - ne mahdollistavat oppimisen ja kehityksen. Siksi tiimiyhteisöosaaminen on oleellista tämän päivän johtajalle.

Tiimilähtöinen toiminta muutoksen mahdollistajana

Tiimilähtöinen toiminta muutoksen mahdollistajana

Toimintaympäristömme on tänä päivänä alati muuttuva, ja se asettaa yhteisöille paineen pystyä jatkuvasti muotoilemaan toimintaa ja tekemään kehitystekoja. Se vaatii kykyä oppia yhdessä. Tämä mahdollistuu, kun toiminta on tiimilähtöistä. Tiimeissä pystytään laajentamaan johtamista, vastuuta ja sekä jalkauttamaan strategiaa arjen teoiksi. Tiimeissä mahdollistuu yhdessä oppiminen ja yhdessä tapahtuva kehitystyö.

Tiimilähtöinen toiminta muutoksen mahdollistajana

Tiimien ja oppivan yhteisön johtamisen valmennus

Tämä valmennus ei ole vain luentoja ja powarien tuijottelua, vaan tekoja ja vuorovaikutuksessa yhdessä muiden osallistujien kanssa oppimista.

Ainutlaatuinen johtamisvalmennus yhdistää oman itsetuntemuksen vahvistamisen johtajana, jaksamista tukevan hyvinvointiohjelman sekä perehtymisen yhdessä oppimiseen ja sen aikaansaamiseen omassa yhteisössä. Siinä hyödynnetään virtuaalivalmennusta sekä paikanpäällä yhdessä toisten osallistujien kanssa oppimista.

  • Itsetuntemusta vahvistava oman johtamisprofiilin laadinta tukee omien vahvuuksien kautta työskentelyä ja uusien näkökulmien löytämistä omaan johtajuuteen. Valmennuksen aikana saat käyttöösi henkilökohtaisen virtuaalivalmentajan mittamaan ja tukemaan kehittymistäsi.
  • Hyvinvointivalmennus mahdollistaa sen, että fyysinen jaksaminen pysyy kunnossa ja luo vahvan perustan omalle tekemiselle. Hyvinvointimittaus ja oma hyvinvointiohjelma kannustavat tekoihin.
  • Yhdessä oppimiseen ja tiimitoimintaan syventävä valmennus antaa sinulle taitoja, keinoja ja työkaluja, joiden avulla saat aikaan jaettua johtamista, muutosvalmiutta ja yhteiskehittämistä.
”Kyllä, suosittelen johtajien valmennusohjelmaa. Se mahdollistaa arjen johtamisteot – kyllä opettajat ovat tottuneet käärimään hihat ja ryhtymään hommiin, kun sen johtajana heille mahdollistaa.”
rehtori Ari Isomaa, Haukiputaan yhtenäiskoulu

Ari Isomaa

Rehtori, Haukiputaan yhtenäiskoulu

Johtajille, jotka haluavat ottaa haltuun tämän päivän johtajuuden keskeisimmät taidot!

Saat käyttöösi kolmen asiantuntijatahon parhaimman osaamisen ja tuen:

DeepLead tarjoaa käyttöösi laajasti tutkittuun ja käytettyyn Syväjohtamisen® – malliin perustuvat ja tekoälyä hyödyntävät työkalut. Ne auttavat sinua tunnistamaan ja muotouttamaan omia asenteita ja ajattelurakenteita.

Varalan urheiluopisto on vahva suunnannäyttäjä liikunta- ja hyvinvointialan kehittäjänä ja kouluttajana. He tukevat sinua oman hyvinvoinnin edistämisessä osana työtä ja arkea.

Tiimiakatemia Global auttaa rakentamaan yhdessä oppivia ja toimivia yhteisöjä jo yli 20 vuoden kokemuksella.  Saat sovellettavaksesi uudenlaista näkökulmaa, käytänteitä ja työkaluja, joilla tuet tiimien toimintaa ja yhdessä oppimista.

Tämä yhteistyö mahdollistaa sinulla ainutlaatuisen ja monimuotoisen kokonaisuuden, joka syventää ammattitaitoasi tämän päivän ja tulevaisuuden johtajana.

Valmennuksen toteutus

Valmennus koostuu viidestä osasta, jotka toteutetaan yhdeksän kuukauden ajanjaksolla.
Osat 1, 3, 4 ja 5 ovat päivän mittaisia, osa 3 toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä ja se sisältää iltaohjelman sekä majoituksen. Valmennus toteutetaan Varalan urheiluopistolla Tampereella Pyhäjärven maisemissa.

Ryhmä tulee koostumaan eri organisaatioiden johtajista. Se tarjoaa tilaisuuden jakaa kokemuksia ja ajatuksia vertaisten kanssa sekä verkostoitua.

Kokonaisuuden

HINTA

Hinta sisältää kolmen asiantuntijatahon tuen ja erikoisosaamisen valmennuspäivissä ja niiden välillä, sekä valmennuspäivien ruokailut ja yön-yli kerran majoituksen järvisaunoineen.

Kokonaisuus yhteensä per henkilö 4990 € + alv. 24 %.

Tämän valmennuksen

AIKATAULU

Valmennuspäivät:

14.9.2023 
16. – 17.11.2023
8.2.2024
11.4.2024
6.6.2024

Paikkana Tampere, Varalan urheiluopisto.

Valmentajina Tiina Mätäsjärvi Senior Team Coach Tiimiakatemia Global ja
Jari Salmi, Liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija, Varalan urheilluopisto.

Lähde mukaan nyt

sillä ryhmään otetaan rajattu määrä osallistujia!

Heikki Toivanen

Heikki Toivanen

Toimitusjohtaja, Senior Team Coach