Opettajatiimejä on käytössä monissa yhteisöissä ja moneen eri tarkoitukseen. Tiimejä voidaan hyödyntää projektien toteutuksessa, kehitystyössä tai arjen organisoimisessa. Niiden monesti vähemmän huomiota saava rooli on olla myös oppimisen paikkoja. Yhdessä oppivat ja toimivat opettajatiimit ovat opetustyön perusta.

Opettajatiimeissä tarvelähtöisyys tulisi olla jokaisen tiimin olemassaolon syy. Yleensä tarpeeksi tulkitaan jokin tehtävä, jonka tiimin pitää suorittaa.

Tehtäväperustaisuus on selkeä, helposti ymmärrettävä ja rajattu syy tiimin olemassaololle. Se jättää kuitenkin helposti tiimin toiminnan pinnalliseksi. Tiimin sijasta se onkin työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti käymään läpi aikaansaatua ja tulevien tehtävien työnjakoa.

Se, mikä tässä mallissa saattaa jäädä täysin pimentoon, on tiimin mahdollisuus toimia yhteisenä oppimisen, kehitystyön ja vertaisjakamisen paikkana. Joko tätä tarvetta ei tunnisteta, tai sitä ei osata ottaa osaksi tiimin toimintaa.

Opettajatiimit kehittävät asiantuntijuutta

Yhteisen oppimisen tarpeen tunnistaminen saattaa vaatia joko omien tai yhteisössä vallitsevan kulttuurin mielenmallien ravisuttelua. Opettaminen on asiantuntijatoimi. Monesti asiantuntijuus mielletään yksityisomaisuudeksi – se on jotain, jota meillä on ja jota kehitämme itsenäisesti. Vaikka todellisuudessa asiantuntijuus rakentuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja sitä täydennetään toisten avulla saadulla tiedolla, kokemuksilla ja oivalluksilla. Asiantuntijuus vahvistuu oppimalla yhdessä toisten kanssa opettajatiimeissä.

Toisaalta taas monessa paikassa tämä tarve varmasti tunnistetaan, mutta ei löydetä keinoja toteuttaa sitä. Miten saadaan aikaan yhteistä oppimista? Se vaatii aikaa, hiukan ymmärrystä tiimioppimisen periaatteista sekä tekoja, joilla yhteinen oppiminen mahdollistuu.

Ennen kuin hyppäät kuitenkaan käytännön tekemiseen, on hyvä kirkastaa syy sille, miksi tehdään. Miksi opetusyhteisöissä olisi hyvä toimia ja oppia tiimeissä?

Opettajatiimeissä kehitetään yhdessä opetusta

Koska oppijat. Mitä varten peruskoulut, ammattiopistot, lukiot ja korkeakoulut ovat olemassa? Jotta niissä oppijat saavat tarpeelliset tiedot ja taidot elämään ja ammattiin. Tämä perustehtävä on jokaisen opettaja- ja työyhteisön tiimien syvällisin olemassaolon syy. Ja syy sille, miksi näiden tiimien tulee olla oppimislähtöisiä.

Monet asiat maailmassa ja ympäristössämme ovat monimutkaisia ja erilaisten haasteiden kirjo on laaja. Se, että jaetaan tehtäviä ja jokainen jää pohtimaan ratkaisuja yksin, ei vain riitä. Se on liian raskas ja turha taakka kenellekään kannettavaksi, kun me voimme hyödyntää koko yhteisön voimaa niiden työstämiseen. Kuinka ratkaisemme erilaisia arjen tilanteita? Miten ruokimme oppijoiden oppimisen iloa ja motivaatiota? Kuinka toteutamme opetusta niin että työn kuormittavuus pysyy aisoissa? Kuinka tuemme oppijoiden jaksamista?

Yhdessä oppiva opettajatiimi tukee opetusta, sillä se mahdollistaa sellaisten arjen ja pedagogisten ratkaisujen syntymisen, joita tuskin yksittäinen ihminen voisi saada aikaan. Yhdessä toimiva ja oppiva opettajatiimi on myös elävä esimerkki oppijoille yhdessä tekemisen toimintatavasta. Koska yhdessä aikaansaaminen on joka tapauksessa se mielenmalli ja taito, jota elämässä tullaan tarvitsemaan yhä enemmän, jotta voimme luoda kestäviä ratkaisuja.

Teksti Teija Välinoro, Tiimiakatemia Global Oy

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Opettajatiimejä on käytössä monissa yhteisöissä ja moneen eri tarkoitukseen. Tiimejä…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Opettajatiimejä on käytössä monissa yhteisöissä ja moneen eri tarkoitukseen. Tiimejä…

Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 2
Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 2

Opettajatiimejä on käytössä monissa yhteisöissä ja moneen eri tarkoitukseen. Tiimejä…

Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 1
Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 1

Opettajatiimejä on käytössä monissa yhteisöissä ja moneen eri tarkoitukseen. Tiimejä…

Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa
Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa

Opettajatiimejä on käytössä monissa yhteisöissä ja moneen eri tarkoitukseen. Tiimejä…

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”
Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”

Opettajatiimejä on käytössä monissa yhteisöissä ja moneen eri tarkoitukseen. Tiimejä…