Tiimimestari® -valmennus

Syksy 2024, Tiimimestari 156

Valmennus on suunnattu johtajille ja esihenkilöille, jotka haluavat kehittää omaa johtajuuttaan valmentavan ja jaetun johtajuuden suuntaan sekä rakentaa oppivaa tiimikulttuuria omaan työyhteisöön.

Johtaja uudistumiskyvykkään tiimikulttuurin rakentajana

Uudistumiskyvykkään ja hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen on yksi tärkeimmistä taidoista, jota nykyaikaiselta johtajalta vaaditaan. Näiden aikaansaamiseksi vaaditaan kykyä jatkuvaan sopeutumiseen, oppimiseen ja innovointiin. Nämä mahdollistuvat avoimen viestinnän, tiimityöskentelyn ja yhdessä oppimisen kautta.

Tiimioppiva kulttuuri onkin keino saada tiimit ja yksilöt oppimaan jatkuvasti toisiltaan, jakamaan tietoa ja kehittämään yhteisiä käytäntöjä. Tiimioppiva kulttuuri edistää uudistumiskykyisen ja kustannustehokkaan organisaatiokulttuurin syntymistä tukemalla organisaation kykyä sopeutua muutoksiin, innovoida ja parantaa toimintaansa jatkuvasti. Yhdessä oppivat ja uusia ratkaisuja kehittävät tiimit auttavat organisaatiota vastaamaan paremmin ulkoisiin haasteisiin, asiakkaan tarpeisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön.

Tiimimestari® -valmennuksen käytyäsi

 1. osaat johtaa itseäsi ja työyhteisöäsi paremmin,
 2. olet vahvistanut valmentavaa otetta johtajana,
 3. tiedät ja osaat käyttää työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla johtaa ja rakentaa itseohjautuvia ja vastuuta ottavia tiimejä,
 4. olet kehittänyt vuorovaikuttamisen taitojasi vahvistamalla dialogi-osaamistasi,
 5. osaat tukea tiimien päätöksentekokykyä, jotta tiimit voivat kehittää omaa toimintaansa tehokkaasti.

Tiimimestari® -valmennuksessa on kyse kokemuksellisesta prosessista, jossa kehität omia tiimissä toimimisen sekä tiimityön ja tiimioppimisen valmentamisen taitoja. Valmennus toteutetaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen periaatteita hyödyntäen, eli samalla kun opit näistä asioista, altistut näille myös itse. Tällöin pystyt hahmottamaan paremmin, mitä tarkoittaa olla tiimin jäsen, mitä osaamista se vaatii, mitä tarkoittaa tiimioppiminen, miten hyödyntää tiimejä tapana johtaa sekä tehdä työtä sekä miten tiimejä ja tiimityötä valmennetaan.

Valmennuksen keskeisiä piirteitä ovat:

 • – Omaan työhön tai muuhun tekemiseen kohdennettu kehittämistehtävä, jota edistetään ja kehitetään Tiimimestari® -valmennuksen ajan.
 • – Valmennusprosessiin oleellisena osana kuuluva teko-ohjelma ohjaa sinua aktiivisesti soveltamaan omaan arkeesi valmennuksessa oppimiasi asioita – jo valmennuksen aikana. Kehittämistehtä rakennetaan sinun ja työsi tarpeiden ja valmiuksien pohjalta, jolloin teet itsellesi ja arkeesi sopivan kokoisia kokeiluja.
 • – Lähijaksojen aikana reflektoidaan arjessa tehtyjä kokeiluja yhdessä turvallisessa ympäristössä, oppien samalla muiden kokeiluista. Tiimimestari® -valmennuksen keskiössä on Nonaka & Takeuchin tietoteoriaan perustuva oppimisen malli, joka perustuu tekemisen ja dialogin vuorovaikutukseen, muilta ja omista teoista oppimiseen ja uusien kokeilujen suunnitteluun. Tiimiakatemia® -menetelmän perustaja Johannes Partanen avaa kyseistä menetelmää lyhyesti tällä videolla.
 • – Valmennuksen aikana pääset myös osaksi Tiimivalmentaja Areena yhteisöä. Areena kokoaa eri puolilla Suomea työskentelevät tiimivalmentajat ja tiimioppimisen soveltajat etänä toteutettaviin dialogihetkiin säännöllisin väliajoin. Areenan jäsenenä pääset jo Tiimimestari® -valmennuksen aikana osaksi Suomen laajuista tiimivalmentajien ja tiimioppimisen soveltajien yhteisöä, luot verkostoja oman alasi toimijoiden kanssa sekä yli toimiala rajojen.

Valmennuksen jälkeen sinulla on edellytykset soveltaa Tiimiakatemia® menetelmän mukaista tiimioppimisen mallia saadaksesi aikaan yhteisöllisempää,  vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa työn tekemisen mallia.

Tiimimestari 156

Sisällöt

10.10.2024 Orientaatio  (Zoom)
27.-29.11.2024 Tiimioppiminen ja -johtaminen  (lähikohtaaminen maatilamatkailukohteessa – Maalaishotelli Morva)
12.2.2025 Tiimijohtaminen käytännössä (Zoom)
7.-9.5.2025 Tiimivalmentaminen (lähikohtaaminen maatilamatkailukohteessa)
20.8.2025 Rohkeat kokeilut käytännössä (Zoom)
15.-17.10.2025 Tiimivalmentajan karaktääri – uusi johtajaidentiteetti (lähikohtaaminen maatilamatkailukohteessa)

10.10.2024 (Zoom)

Orientaatio

Mitä valmennus sisältää? Keiden vertaisten kanssa aloitan oppimismatkan? Mitkä ovat omat henkilökohtaiset tavoitteet ja valmennukselle asetettavat tavoitteet?

27. - 29.11.2024 (lähi)

Tiimioppiminen ja -johtaminen

Mitä on tiimioppiminen (tiimioppimisen teoriat ja mallit)? Miten yksilön oppiminen ja yhteisön oppiminen liittyvät toisiinsa? Miten johtajana tuen tiimioppimista? Kuinka johtaa ja rakentaa itseohjautuvia ja vastuuta ottavia tiimejä? Millaisista toimenpiteistä lähteä liikkeelle rakennettaessa uudistumiskyvykästä tiimikulttuuria?

12.2.2025 (Zoom)

Tiimijohtaminen käytännössä

Kuinka tiimejä ja tiimiyhteisöä muotoutetaan? Mitä on tiimiyhteisön valmentava johtaminen?

7 - 9.5.2025 (lähi)

Tiimivalmentaminen

Mitkä ovat valmentavan johtamisen käytänteet tiimikulttuurissa ja kuinka sovellan niitä omassa arjessani? Kuinka vahvistan työntekijöideni ammatillista kehittymistä ja hyvinvointia? Miten luoda puitteet tiimien menestykselle?

20.8.2025 (Zoom)

Rohkeat kokeilut käytännössä

Miltä voisi näyttää oman työyhteisön tiimimalli? Mitä on luovuus tiimivalmentajan työssä, miten kehittää innovointiosaamista?

15.-17.10.2025 (lähi)

Tiimivalmentajan karaktääri - uusi johtajaidentiteetti

Mikä on oma valmentajaprofiilini ja -filosofiani? Millainen on uusi johtajaidentiteettini?

Valmentajat

Juha Wirekoski
Juha Wirekoski

Tiimivalmentaja, Senior Team Coach

Lue lisää
Marko Kivelä
Marko Kivelä

Sertifioitu Tiimivalmentaja, Team Manager - Nokia

Lue lisää

Ilmoittautuminen

Valmennuksen kustannukset

Tiimimestari® -valmennuksen kustannukset ovat sitä edullisemmat, mitä useampi henkilö organisaatiosta lähtee mukaan valmennukseen. Suosittelemme osallistumaan työkaverin kanssa tai tiiminä. (hintoihin lisätään alv 24%):

  • Yksittäinen henkilö 3280 €
  • Kaksi henkilöä 2980 € / hlö
  • Kolme henkilöä 2880 € / hlö
  • Neljä henkilöä tai enemmän 2780 € / hlö

Valmennuksen voi maksaa joko yhdessä tai ueammassa erässä. Ryhmään otetaan max. 25 osallistujaa.

 

Tämän lisäksi valmennukseen kuuluvien kolmen, 48h kohtaamisten majoitus- ja täysihoitokulut tulevat osallistujan kustannettavaksi, sekä matkakulut lähijaksoille.

Kolmesta vuorokaudesta ja kahdesta yöstä koostuvat 48h kohtaamiset toteutetaan eri maatilamatkailukohteissa mahdollisimman lähellä valmennukseen osallistujia. Majoitus- ja täysihoitokulut ovat noin 250–350 €, sisältäen niin majoituksen kuin kaikki ruoat lähijakson aikana. Täysihoito tarjoaa sinulla mahdollisuuden irtautua arjesta, nauttia muiden tekemästä herkullisesta ruoasta sekä tilaisuuden keskittyä oman osaamisen kehittämiseen vuorovaikutuksellisessa ympäristössä.

Käyttämiämme maatilamatkailukohteita ovat mm. Maalaishotelli Morva, Taulun Kartano, Tolkkilan kartano ja Kieloranta, Hahkialan Uiskola, ja Kyyhkylän kartano.

Kysyttävää?

Laita viestiä, jos mietit, sopiiko tämä ryhmä sinulle tai ylipäätään jos jokin asia mietityttää.

Heikki Toivanen

Heikki Toivanen

CEO, Senior Team Coach