Tiimimestari -valmennus

Kevät 2024, Tiimimestari 152, Oppisopimus

Valmennusohjelma sopii tiimien rakentajille, johtajille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille.

Valmennuksen aikana kehität omaa valmennusosaamistasi sekä vahvistat tiimityöskentelyä omassa työyhteisössäsi. Samalla rakennat ymmärrystä uusista tiimien ja yhdessä oppimisen toimintamalleista, jotka ovat sovellettavissa moniin eri toimintaympäristöihin. Katso täältä, miten Tiimimestari® -valmennusohjelma eroaa muista.

Ryhmä painottuu Oulun seudulle ja toteutetaan tutkintoon valmistavana valmennuksena oppisopimuksella yhteistyössä SDO:n kanssa.

Oppisopimuksella

Osallistuminen

Hanki uudenlaista asiantuntijuutta tiimien ja yhteisön oppimisen valmentajana!

Tiimimestari® -valmennus vahvistaa ammattitaitoasi yhteisöllisen oppimisen ja tiimitoiminnan valmentajana ja johtajana.

Kyse on valmennuksesta, jossa pääset konkreettisesti ja oman arjen näkökulmasta luomaan ja kokeilemaan uusia ratkaisuja yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Perehdyt yhdessä oppivien ja toimivien tiimien rakentamiseen ja valmentamiseen. Luot myös vahvoja yhteistyöverkostoja muiden osallistujien kanssa. Kehitätte yhdessä uudenlaisia toimintamuotoja omaan työhön, yhteisöön sekä verkostoihin.

Valmennuksen aikana suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Tutkinnon suorittanut ymmärtää ja hallitsee esihenkilötyön prosessit ja niiden edellyttämät toimintatavat. Perehdyt kehitystyön teemaan erityisesti yhteiskehittämisen, tiimityön ja oppimisprosessien valmentamisen näkökulmasta. Valmennus soveltuu erinomaiseti työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai vetäjänä toimiville.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton. Maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat. Lähijaksot toteutetaan eri maatilamatkailukohteissa, jolloin sinulle aukeaa mahdollisuus irtautua arjesta, nauttia täysihoidon luomasta vapaudesta sekä kehittää omaa osaamista vuorovaikutuksellisessa ympäristössä.

Toteutus yhteistyössä Suomen diakoniaopiston kanssa. Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Oppisopimuksella tutkinnon ja valmennuksen suorittaminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu

Orientaatio 26.3.2024
Oppiminen ja tiimit 10.-12.4.2024
Johtaminen 18.-20.9.2024
Tiimivalmentaminen 20.-22.11.2024
Rohkeat kokeilut ja soveltaminen 12.-14.2.2025
Tiimivalmentajan karaktääri 23.-25.4.2025
Tiimivalmentajien Symposium 06/2025 (tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

Tiimimestari 152

Sisällöt

Yhteensä 17 päivää. Katso alta nuolista selaamalla päivä- ja jaksokohtaiset teemat.

26.3.2024

Orientaatio

Mitä valmennus sisältää ja kenen kanssa aloitan oppimismatkan? Mitkä ovat omat ja valmennuksen tavoitteet?

10. - 12.4.2024

Oppiminen ja tiimit

Mitä on tiimioppiminen ja kuinka se tukee yksilön oppimista? Kuinka hyödynnän sitä omassa työssäni? Miten vahvistetaan yhteisön oppimista?

18. - 20.9.2024

Johtaminen

Kuinka tiimejä ja tiimiyhteisöä muotoutetaan? Mitä on tiimiyhteisön valmentava johtaminen? Kuinka vahvistetaan yhteisohjautuvuutta?

20. - 22.11.2024

Tiimivalmentaminen

Mitkä ovat tiimivalmentamisen käytänteet ja kuinka sovellan niitä omassa arjessani? Mitä tarkoittaa, kun oppija on keskiössä?

12. - 14.2.2025

Rohkeat kokeilut ja soveltaminen

Mitä on luovuus tiimivalmentajan työssä, miten kehittää innovointiosaamista? Kuinka luon omaa tiimivalmennusmallia?

23. - 25.4.2025

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Mikä on oma valmentajaprofiilini ja -filosofiani?

06/2025

Tiimivalmentajien Symposium

Yhteistapaaminen muiden tiimivalmentajien kanssa. Mitä minä ja muut ovat saaneet aikaan? Mitä voimme oppia toisiltamme ja jatkojalostaa omaan työhön sopivaksi?

Valmentajat

Hanna Waldén
Hanna Waldén

Tiimivalmentaja, Master Team coach

Lue lisää
Minna Kesti
Minna Kesti

Tiimivalmentaja, Team Coach

Lue lisää

Ilmoittautuminen

Virallinen ilmoittautuminen tehdään oppisopimuskumppanimme SDO:n järjestelmän kautta. Ilmoittaudu mukaan klikkaamalla paniketta ”ilmoittaudu mukaan”

Kysyttävää?

Laita viestiä, jos mietit, sopiiko tämä ryhmä sinulle tai ylipäätään jos jokin asia mietityttää.

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja