Tiimimestari -valmennus tiimivastaaville ja tiiminvetäjille

Kevät 2024, Tiimimestari 148, Oppisopimus

Valmennusohjelma on suunnattu erityisesti tiimivastaaville, tiiminvetäjille sekä tiimien rakentajille. Valmennus soveltuu hyvin sinulle, joka toimit tiimitoiminnan kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä tai toimit esihenkilönä tai tiimivastaavana.

Valmennuksen aikana kehität omaa valmennusosaamistasi sekä vahvistat tiimityöskentelyä omassa työyhteisössäsi. Samalla rakennat ymmärrystä uusista tiimien ja yhdessä oppimisen toimintamalleista, jotka ovat sovellettavissa moniin eri toimintaympäristöihin.

Ryhmä on valtakunnallinen ja toteutetaan tutkintoon valmistavana valmennuksena oppisopimuksella.

Oppisopimuksella

Osallistuminen

Hanki uudenlaista asiantuntijuutta tiimien ja yhteisön oppimisen valmentajana!

Tiimimestari® -valmennus vahvistaa ammattitaitoasi yhteisöllisen oppimisen ja tiimitoiminnan muotoilijana.

Kyse on valmennuksesta, jossa pääset konkreettisesti ja oman arjen näkökulmasta luomaan ja kokeilemaan uusia ratkaisuja yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Perehdyt yhdessä oppivien ja toimivien tiimien rakentamiseen ja valmentamiseen. Luot myös vahvoja yhteistyöverkostoja muiden osallistujien kanssa. Kehitätte yhdessä uudenlaisia toimintamuotoja omaan työhön, yhteisöön sekä verkostoihin.

Valmennuksen aikana suoritat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Saat valmiuksia toimia prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäjänä ja uudenlaisen toiminnan muotoilijana. Perehdyt kehitystyön teemaan erityisesti yhteiskehittämisen, tiimityön ja oppimisprosessien valmentamisen näkökulmasta. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuote-/prosessi-/palvelukehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton. Maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä Careeria ammattiopiston kanssa.

Lue lisää oppisopimuksesta.

Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Oppisopimuksella tutkinnon ja valmennuksen suorittaminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu

Orientaatio 13.2.2024
Oppiminen ja tiimit 13.-15.3.2024
Johtaminen 22.-24.5.2024
Tiimivalmentaminen 28.-30.8.2024
Rohkeat kokeilut ja soveltaminen 13.-15.11.2024
Tiimivalmentajan karaktääri 5.-7.2.2025
Tiimivalmentajien Symposium 06/2025 (tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

Tiimimestari 148

Sisällöt

Yhteensä 17 päivää. Katso alta nuolista selaamalla päivä- ja jaksokohtaiset teemat.

13.2.2024

Orientaatio

Mitä valmennus sisältää ja kenen kanssa aloitan oppimismatkan? Mitkä ovat omat ja valmennuksen tavoitteet?

13. - 15.3.2024

Oppiminen ja tiimit

Mitä on tiimioppiminen ja kuinka se tukee yksilön oppimista? Kuinka hyödynnän sitä omassa työssäni? Miten vahvistetaan yhteisön oppimista?

22.- 24.5.2024

Johtaminen

Kuinka tiimejä ja tiimiyhteisöä muotoutetaan? Mitä on tiimiyhteisön valmentava johtaminen? Kuinka vahvistetaan yhteisohjautuvuutta?

28. - 30.8.2024

Tiimivalmentaminen

Mitkä ovat tiimivalmentamisen käytänteet ja kuinka sovellan niitä omassa arjessani? Mitä tarkoittaa, kun oppija on keskiössä?

13. - 15.11.2024

Rohkeat kokeilut ja soveltaminen

Mitä on luovuus tiimivalmentajan työssä, miten kehittää innovointiosaamista? Kuinka luon omaa tiimivalmennusmallia?

5. - 7.2.2025

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Mikä on oma valmentajaprofiilini ja -filosofiani?

06/2025

Tiimivalmentajien Symposium

Yhteistapaaminen muiden tiimivalmentajien kanssa. Mitä minä ja muut ovat saaneet aikaan? Mitä voimme oppia toisiltamme ja jatkojalostaa omaan työhön sopivaksi?

Valmentajat

Heikki Turkka
Heikki Turkka

Tiimivalmentaja, Team Coach

Lue lisää
Hanna Waldén
Hanna Waldén

Tiimivalmentaja, Master Team coach

Lue lisää

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Careerian omaan järjestelmään viimeistään 19.1.2024 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi tekee Careerian ammattiopisto.

Ilmoittautumislinkki

Kysyttävää?

Laita viestiä, jos mietit, sopiiko tämä ryhmä sinulle tai ylipäätään jos jokin asia mietityttää.

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja