Tiimimestari® -valmennus johtajille (TM151)

Kevät 2024, Tiimimestari 151

Tervetuloa Suomen ensimmäiseen johtajille ja esihenkilöille suunnattuun Tiimimestari® -valmennusohjelmaan!

Valmennusohjelma on suunnattu johtajille ja esihenkilötehtävässä toimiville. Keskeisintä on, että sinulla on tiimejä ja ihmisiä johdettavana, budjetti toteuttavana sekä halua kasvaa johtamisessasi uudelle tasolle.

Valmennuksen aikana uudistat johtamisosaamistasi valmentavaan suuntaan. Keskiössä on itsensä johtaminen, oman toimialan tiimien valmentaminen, tiimien vastuuttaminen ja johtajuuden jakaminen ja kehittäminen.

Ohjelman päättyessä sinulle on kertynyt osaamista siten, että voit sertifioitua tiimivalmentajaksi eli Tiimiakatemia® Team Coach:ksi.

Mistä on kyse?

Työyhteisöissä on valtava määrä piilevää tietoa ja osaamista, joka odottaa esiin pääsyä ja hyödyntämistä. Tämän potentiaalin hyödyntäminen mahdollistuu rakentamalla yhteisöllisesti oppivia tiimejä, joita johdetaan tiimivalmentajan osaamisella. Näin yhteisön sisäinen viisaus jakautuu koko työyhteisön käyttöön. Yhdessä oppivien ja ohjautuvien tiimien toiminta synnyttää jaettua johtajuutta ja näin sekä helpottaa että tukee myös esihenkilöiden työtä ja tavoitteiden saavuttamista.

Valmennus keskittyy omaan henkilökohtaiseen kehittymiseesi johtajana ja valmentajana. Keskiössä on sinun oman johtaja- ja valmentajaprofiilisi kehittäminen. Opit rakentamaan oppivia tiimejä ja ohjaamaan tiimejä ja yksilöitä kohti menestystä. Ymmärrät miten luoda jaettua johtajuutta ja jos toimit oppilaitosympäristössä, kehität myös omaa pedagogista osaamistasi.

Kohdataan yhdessä haasteet

Valmennuksen aikana tulet verkostoitumaan muiden vastaavissa tehtävissä toimivien henkilöiden kanssa. Pääset myös tutustumaan erilaisten organisaatioiden tiimityön toimintamalleihin sekä yhdessä muiden osallistujien kanssa kehität uusia johtamisen ja tiimityön toimintamalleja.

Tiimiyhteistyö ja henkilöstön sitouttaminen

Tiimioppivien organisaatioiden rakentaminen on välttämätön menestymistekijä. Organisaatioissa piilevän osaamisen esiin nouseminen edellyttää tiimityötä ja yhdessä oppimista, jotka mahdollistuvat tiimioppimista ja tiimivalmentamista hyödyntämällä.

Tiimitoiminta on jo ytimessä monissa organisaatioissa, mutta sen täysi hyödyntäminen jää monesti vaiheeseen. Valmennuksemme keskittyy vahvistamaan kykyäsi luoda ja valmentaa mm. toimialakohtaisia tiimejä. Valmennuksen aikana luot strategioita ja toimintamalleja, joiden avulla pystyt sitouttamaan henkilöstösi ja innostamaan heitä olemaan aktiivisesti mukana organisaation kehittämisessä ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Toimiva tiimityö tukee myös työhyvinvointia, sillä sen kautta mahdollistuu mm. kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, oman työn johtaminen sekä omien vahvuuksien hyödyntäminen yhteisesti luotujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Erilaisuuden johtaminen

Valmennuksemme auttaa sinua ymmärtämään eri sukupolvien tarpeet ja odotukset johtamiselle. Erityisesti Y- sukupolven ihmiset (1980-1995 syntyneet) korostavat työssään vapauden ja vastuun tasapainoa, tiimityötä, merkityksellisyyttä sekä mahdollisuutta ohjata ja johtaa omaa uraa. Valmennuksen aikana uudistat johtamistasi valmentavampaan suuntaa, jolloin moninaisuuksien huomioiminen on helpompaa ja pystyt näkemään ja hyödyntämään erilaisuudet vahvuuksina.

Tervetuloa oppimismatkalle kohti tiimivalmentajuutta ja valmentavaa johtajuutta. Lupaamme sinulle käytännönläheisen, ajatuksia haastavan ja näkemyksellisyyttä kehittävän oppimismatkan!

Matkan alkamista odotellessasi voit lukaista myös blogimme: Koulutuspäällikön avaimet tiimikulttuurin rakentamiseen

***************

Hinta

Tiimimestari®-valmennus maksaa 3.590 € (+alv 24 %).

Tämän lisäksi kustannukseksi tulevat lähijaksojen majoitus- ja täysihoitokulut, jotka ovat noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat.

Aikataulu

Orientaatio 13.2.2024
Oppiminen ja tiimit 13. – 15.3.2024
Johtaminen 24. – 26.4.2024
Tiimivalmentaminen 4. – 6.9.2024
Rohkeat kokeilut 6. – 8.11.2024
Tiimivalmentajan karaktääri 22. – 24.1.2025
Tiimivalmentajien Symposium – pvm ilmoitetaan myöhemmin (1pv)

Sisällöt

Yhteensä 17 päivää. Katso alta nuolista selaamalla päivä- ja jaksokohtaiset teemat.

13.2.2024

Orientaatio

Millaiselle oppimismatkalle olen lähdössä? Mitkä ovat minun oppimistavoitteeni?

13.-15.3.2024

Oppiminen ja Tiimit

Miten kehitän työtapoja? Miten valmennan omaa tiimiä? Miten mahdollistan tiimien toiminnan? Miten vahvistetaan yhteisön oppimista?

24.-26.4.2024

Johtaminen

Millainen on minun matkani valmentavaan johtajuuteen? Miten yhdistän asioiden ja ihmisten johtamisen? Miten valmennan omaa tiimiäni? Miten johdan itseäni?

4.-6.9.2024

Tiimivalmentaminen

Miten tiimejä valmennetaan käytännössä? Mitä tarkoittaa, kun asiakas ja oppija ovat kehittämisen keskiössä? Miten valmennan omia tiimejäni?

6.-8.11.2024

Rohkeat kokeilut

Miten muutan omia työtapojani? Mikä on minun vastuualueeni tiimimalli? Miten sovellan luovuuttani?

22.-24.1.2025

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Mikä on minun valmentavan johtajan ja tiimivalmentajan profiilini ja filosofiani?

päivitetään myöhemmin

Tiimivalmentajien Symposium

Yhteistapaaminen muiden tiimivalmentajien kanssa. Mitä minä ja muut ovat saaneet aikaan? Mitä voimme oppia toisiltamme ja jatkojalostaa omaan työhön sopivaksi?

Valmentajat

Hanna Waldén
Hanna Waldén

Tiimivalmentaja, Master Team coach

Lue lisää
Santeri Simonen
Santeri Simonen

Tiimivalmentaja, Team Coach

Lue lisää
Kyllä, haluan mukaan!

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu Tiimimestari 151 valmennukseen klikkaamalla ”Ilmoittaudu mukaan” -painiketta. Saat parin päivän sisällä vahvistusviestin ilmoittautumisesta.

Mahtavaa kun olet mukana!

Hmm...

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos sinulla on kysyttävää tai jokin asia ryhmään tai ilmoittautumiseen liittyen pohdituttaa, niin soita tai laita sähköpostia Markolle. Kuulemme sinusta mielellämme!

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja