Tiimimestari -ohjelma

Syksy 2023, Tiimimestari 146, Oppisopimus

Tämä ryhmä on valtakunnallinen ja toteutetaan tutkintoon valmistavana valmennuksena oppisopimuksella.

Valmennusohjelma sopii tiimien rakentajille, johtajille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille.

Tavoitteena on kehittää omaa valmennusosaamista, vahvistaa tiimityöskentelyä omassa työyhteisössä sekä luoda uusia tiimien ja yhdessä oppimisen toimintamalleja.

Aikataulu

Ryhmä 146

Tämä on tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtava oppisopimuksella toteutettava valmennusryhmä.

Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen näkökulmasta. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti johtajille, päälliköille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä SASKY Koulutuskuntayhtymän kanssa. Lue lisää oppisopimuksesta. Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu

Orientaatio 13.9.2023
Tiimioppiminen 4. – 6.10.2023
Johtaminen 10. – 12.1.2024
Tiimivalmentaminen 20. – 22.3.2024
Rohkeat kokeilut 22. – 24.5.2024
Tiimivalmentajan karaktääri 18. – 20.9.2024
Tiimivalmentajien Symposium pvm ilm. myöhemmin (1 pv)

Ryhmä 146

Sisällöt

Yhteensä 17 päivää. Katso alta nuolista selaamalla päivä- ja jaksokohtaiset teemat.

13.9.2023

Orientaatio

Mitä valmennus sisältää ja kenen kanssa aloitan oppimismatkan? Mitkä ovat omat ja valmennuksen tavoitteet?

4.-6.10.2023

Tiimioppiminen

Mitä on tiimioppiminen ja kuinka se tukee yksilön oppimista? kuinka hyödynnän sitä omassa työssäni? Miten vahvistetaan yhteisön oppimista?

10.-12.1.2024

Johtaminen

Kuinka tiimejä ja tiimiyhteisöä muotoutetaan? Mitä on tiimiyhteisön valmentava johtaminen? kuinka vahvistetaan yhteisohjautuvuutta?

20.-22.3.2024

Tiimivalmentaminen

Mitkä ovat tiimivalmentamisen käytänteet ja kuinka sovellan niitä omassa arjessani? Mitä tarkoittaa, kun asiakas ja oppija on keskiössä?

22.-24.5.2024

Rohkeat kokeilut

Mitä on luovuus tiimivalmentajan työssä, miten kehittää innovointiosaamista? Kuinka luon omaa tiimivalmennusmallia?

18.-20.9.2024

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Mikä on oma valmentajaprofiilini ja -filosofiani?

päivitetään myöhemmin

Tiimivalmentajien Symposium

Yhteistapaaminen muiden tiimivalmentajien kanssa. Mitä minä ja muut ovat saaneet aikaan? Mitä voimme oppia toisiltamme ja jatkojalostaa omaan työhön sopivaksi?

Valmentajat

Juha Wirekoski
Juha Wirekoski

Tiimivalmentaja, Senior Team Coach

Lue lisää
Mari Rantanen
Mari Rantanen

Tiimivalmentaja, Senior Team Coach

Lue lisää

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Saskyn omaan järjestelmään viimeistään 21.8.2023 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittamisesta tekee Sasky.

Ilmoittautumislinkki

Jäikö jokin mietityttämään?

Laita viestiä tai soita, jos esimerkiksi jäit pohtimaan, sopisiko tämä ryhmä sinulle tai jos ylipäätään jokin asia Tiimimestari -valmennukseen liittyen jäi mietitytämään. Kuulemme sinusta mielellämme!

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja