Tiimimestari -valmennus

Syksy 2023, Tiimimestari 145, Oppisopimus

Tämä ryhmä on valtakunnallinen ja toteutetaan tutkintoon valmistavana valmennuksena oppisopimuksella.

Valmennusohjelma sopii tiimien rakentajille, johtajille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille.

Tavoitteena on kehittää omaa valmennusosaamista, vahvistaa tiimityöskentelyä omassa työyhteisössä sekä luoda uusia tiimien ja yhdessä oppimisen toimintamalleja.

Oppisopimuksella

Osallistuminen

Hanki uudenlaista asiantuntijuutta tiimien ja yhteisön oppimisen valmentajana!

Tiimimestari® vahvistaa ammattitaitoasi yhteisöllisen oppimisen ja tiimitoiminnan muotoilijana. Se sopii opettajille, johtajille ja asiantuntijoille.

Kyse on valmennuksesta, joka tarkoittaa, että pääset konkreettisesti ja oman arjen näkökulmasta luomaan ja kokeilemaan uusia ratkaisuja yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Perehdyt yhdessä oppivien ja toimivien tiimien rakentamiseen ja valmentamiseen. Luot myös vahvoja yhteistyöverkostoja muiden osallistujien kanssa. Kehitätte yhdessä uudenlaisia toimintamuotoja omaan työhön, yhteisöön sekä verkostoihin. Pääset osaksi Päijät-Hämeen alueellista yhteistyötä yli organisaatiorajojen!

Valmennuksen aikana suoritat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Se antaa valmiuksia toimia prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäjänä ja uudenlaisen toiminnan muotoilijana. Ryhmä toteutetaan oppisopimuksella tähän tutkintoon valmistavana koulutuksena. Perehdyt kehitystyön teemaan erityisesti yhteiskehittämisen, tiimityön ja oppimisprosessien valmentamisen näkökulmasta.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuote-/prosessi-/palvelukehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Valmennusohjelma sopii muun muassa johtajille, esihenkilöille, tiimivastaaville, opettajille ja muille kehittäjille.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa.

Lue lisää oppisopimuksesta.

Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Se edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu

Orientaatio 6.10.2023
Tiimioppiminen 18.-20.10.2023
Johtaminen 13.-15.12.2023
Tiimivalmentaminen 7.-9.2.2024
Rohkeat kokeilut 16.-18.5.2024
Tiimivalmentajan karaktääri 4-6.9.2024
Tiimivalmentajien Symposium 17.1.2025

Tiimimestari 145

Sisällöt

Yhteensä 17 päivää. Katso alta nuolista selaamalla päivä- ja jaksokohtaiset teemat.

pe 6.10.2023

Orientaatio

Mitä valmennus sisältää ja kenen kanssa aloitan oppimismatkan? Mitkä ovat omat ja valmennuksen tavoitteet?

ke 18.-pe 20.10.2023

Tiimioppiminen

Mitä on tiimioppiminen ja kuinka se tukee yksilön oppimista? kuinka hyödynnän sitä omassa työssäni? Miten vahvistetaan yhteisön oppimista?

ke 13.- pe 15.12.2023

Johtaminen

Kuinka tiimejä ja tiimiyhteisöä muotoutetaan? Mitä on tiimiyhteisön valmentava johtaminen? kuinka vahvistetaan yhteisohjautuvuutta?

to 7.- la 9.2.2024

Tiimivalmentaminen

Mitkä ovat tiimivalmentamisen käytänteet ja kuinka sovellan niitä omassa arjessani? Mitä tarkoittaa, kun asiakas ja oppija on keskiössä?

to 16. - la 18.5.2024

Rohkeat kokeilut

Mitä on luovuus tiimivalmentajan työssä, miten kehittää innovointiosaamista? Kuinka luon omaa tiimivalmennusmallia?

ke 4 - pe 6.9.2024

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Mikä on oma valmentajaprofiilini ja -filosofiani?

17.1.2025

Tiimivalmentajien Symposium

Yhteistapaaminen muiden tiimivalmentajien kanssa. Mitä minä ja muut ovat saaneet aikaan? Mitä voimme oppia toisiltamme ja jatkojalostaa omaan työhön sopivaksi?

Valmentajat

Jarno Räsänen
Jarno Räsänen

Tiimivalmentaja, Senior Team Coach

Lue lisää
Matti Saarela
Matti Saarela

Tiimivalmentaja, Team Coach

Lue lisää

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Sampon omaan järjestelmään viimeistään 15.9.2023 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi tekee Saimaan ammattiopisto Sampo.

Ilmoittautumislinkki

Kysyttävää?

Laita viestiä, jos mietit, sopiiko tämä ryhmä sinulle tai ylipäätään jokin asia mietityttää.

Heikki Toivanen

Heikki Toivanen

Toimitusjohtaja, Senior Team Coach