Tiimimestari -ohjelma

Kevät 2023, Tiimimestari 144, Nuorisotyön Toimijat, Oppisopimus

Tämä ryhmä on suunnattu erityisesti nuorisotyön ja ohjausalan toimijoille, opettajille ja johtajille ympäri Suomen.

Se toteutetaan tutkintoon valmistavana valmennuksena oppisopimuksella yhteistyössä STEP-opiston kanssa.

Oman osaamisen kasvattamisen lisäksi hyödynnät valmennuksen aikana uusia yhteistyöverkostoja sekä luot uudenlaisia toimintamuotoja yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa omia alan kytköksiä!

”Jo pelkästään dialogit ja uudet verkostot ovat syy lähteä mukaan Tiimimestariin. Suosittelen tätä koulutusta jokaiselle, joka tekee tai haluaa tehdä parempaa yhteis- ja kehittämistyötä.”

Heikki Turkka, tiimipäällikkö, Aseman lapset ry.

Oppisopimuksella

Osallistuminen

Valmennus toimii valmistavana koulutuksena tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon TAI johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

Saat valmiuksia toimia prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäjänä sekä uudenlaisen toiminnan muotoilijana kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta.

Ryhmä toteutetaan oppisopimuksella, toteutus yhteistyössä STEP-koulutuksen kanssa.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton. Maksettavaksi jää vain 100 € rekisteröitymismaksu sekä lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat.

Lue lisää oppisopimuksesta.

Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Se edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu:
Orientaatio 3.5.2023
Tiimioppiminen 7. – 9.6.2023
Johtaminen 20. – 22.9.2023
Tiimivalmentaminen 29.11. – 1.12.2023
Rohkeat kokeilut 7. – 9.2.2024
Tiimivalmentajan karaktääri 17. – 19.4.2024
Tiimivalmentajien Symposium 6.6.2024

Tiimimestari 144

Sisällöt

Yhteensä 17 päivää. Katso alta nuolista selaamalla päivä- ja jaksokohtaiset teemat.

3.5.2023

Orientaatio

Mitä valmennus sisältää ja kenen kanssa aloitan oppimismatkan? Mitkä ovat omat ja valmennuksen tavoitteet?

7.-9.6.2023

Tiimioppiminen

Mitä on tiimioppiminen ja kuinka se tukee yksilön oppimista? kuinka hyödynnän sitä omassa työssäni? Miten vahvistetaan yhteisön oppimista?

20.-22.9.2023

Johtaminen

Kuinka tiimejä ja tiimiyhteisöä muotoutetaan? Mitä on tiimiyhteisön valmentava johtaminen? kuinka vahvistetaan yhteisohjautuvuutta?

29.11.-1.12.2023

Tiimivalmentaminen

Mitkä ovat tiimivalmentamisen käytänteet ja kuinka sovellan niitä omassa arjessani? Mitä tarkoittaa, kun asiakas ja oppija on keskiössä?

7.-9.2.2024

Rohkeat kokeilut

Mitä on luovuus tiimivalmentajan työssä, miten kehittää innovointiosaamista? Kuinka luon omaa tiimivalmennusmallia?

17.-19.4.2024

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Mikä on oma valmentajaprofiilini ja -filosofiani?

6.6.2024

Tiimivalmentajien Symposium

Yhteistapaaminen muiden tiimivalmentajien kanssa. Mitä minä ja muut ovat saaneet aikaan? Mitä voimme oppia toisiltamme ja jatkojalostaa omaan työhön sopivaksi?

Valmentajat

Niina Palmunen
Niina Palmunen

Tiimivalmentaja, Senior Team Coach

Lue lisää
Pekka Kosonen
Pekka Kosonen

Tiimivalmentaja, Senior Team Coach

Lue lisää

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu STEP-opiston omaan järjestelmään tästä viimeistään 14.4.2023 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi tekee STEP-opisto.

Ilmoittautumislinkki.

Kysyttävää?

Laita viestiä, jos mietit, sopiiko tämä ryhmä sinulle tai ylipäätään jokin asia mietityttää.

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja